Arama Yapın
Sanatın ve Sanatkârın İzinde

Sanatın ve Sanatkârın İzinde

Kitap, 30 farklı sanat ve zanaat dalını detaylı şekilde ele alıp ustaları ve eserlerini sayfalarında misafir ediyor.
Kazasker Mustafa İzzet

Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet

Kitapta, büyük hattat, musikişinas, neyzen ve mutasavvıf Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yaşamı, fikirleri ve eserleri yer alıyor.
Katılım Bankacılığına Giriş

Katılım Bankacılığına Giriş

Bu eserde faizsiz finans sisteminin gelişimi, işleyiş biçimi ve yöntemleri anlatılıyor.
Âmir Ateş

Bestekâr Hâfız Amir Ateş

Bestekâr Hâfız Âmir Ateş’in hayatı kaleme alındı, önemli besteleri ise 2 CD’den oluşan ilahi ve şarkı albümü haline getirildi.
Anadolu Sanayi Devrimi

Anadolu Sanayi Devrimi

Kitapta, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüveni iktisadi, sosyal ve kültürel yönleriyle ele alınıyor.
Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy

Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy

Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy kitabı 2014 yılında Kuveyt Türk tarafından kültür hayatına kazandırıldı.
Mantıku’t Tayr

Kuşların Şarkısı (Mantıku’t Tayr)

Kitapta, Hüdhüd kuşunun rehberliğinde Kaf Dağı’nı aşarak Simurg’a ulaşmaya çalışan 30 kuşun zorlu serüveni anlatılıyor.
Kaybolan Çeşmeler

Kaybolan Çeşmeler

Kitap, kültürel mirasın farkına varılması yönünde atılan bir adım olarak Kuveyt Türk Yayınları tarafından kültür hayatına kazandırıldı.
Kaybolan Meslekler

Kaybolan Meslekler

Kaybolan Meslekler, Kuveyt Türk Kültür Yayınları’ndan çıkan ilk eser olma özelliğini taşıyor.
hac

Evliya Çelebi Hac Yolu

Kitap, aynı adı taşıyan bir belgesel film ve fotoğraf sergisiyle eşzamanlı olarak Kuveyt Türk tarafından 2012 yılında kültür ve sanat dünyasına kazandırıldı.