Arama Yapın

Bestekâr Hâfız Amir Ateş

.

Bestekâr Hâfız Âmir Ateş’in hayatı kaleme alındı, önemli besteleri ise 2 CD’den oluşan ilahi ve şarkı albümü haline getirildi.

Bestekâr Hâfız Âmir Ateş’in ilahi besteleri Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’nin, şarkı besteleri ise Doç. Dr. Başak İlhan Harmancı’nın sanat yönetmenliğinde 2 CD’den oluşan bir albüm haline getirildi. Albümdeki eserler, başta Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu ve Fatih Koca olmak üzere Âmir Ateş’in öğrencileri tarafından yorumlandı. Kitap ve albüm, Kuveyt Türk Katılım Bankası Kültür Yayınları tarafından Ocak 2020 tarihinde basılarak kültür ve sanat hayatına kazandırıldı.   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve neyzen Ali Osman Alaca tarafından kaleme alınan 60. Sanat Yılında Bestekâr Hâfız Âmir Ateş isimli eserde, Âmir Ateş’in hayatı, eğitimi ve mûsikîye yönelik düşünce ve fikirleri detaylı şekilde ele alındı. Sanatçı hakkında yapılan çeşitli çalışmalardan ve kendisiyle bizzat gerçekleştirilen görüşmelerden istifade edilerek hazırlanan biyografi eser Bestekâr Hâfız Âmir Ateş tarafından da gözden geçirildi.

Albümü talebeleri yorumladı.

Proje kapsamında Âmir Ateş’in ilahi besteleri Prof. Dr. A. Hakkı Turabi’nin, şarkı besteleri ise Doç. Dr. Başak İlhan Harmancı’nın sanat yönetmenliğinde 2 CD’den oluşan albüm haline getirildi. Âmir Ateş’in kendi bestelerinden ikisini seslendirdiği albümde ülkemizin kıymetli ses sanatçıları Ahmet Özhan, Ahmet Hakkı Turabi, Fatih Koca, Halil Necipoğlu, Ender Doğan, Adnan Çoban, Osman Akbaş, Agah Terzi, Yahya Geylan, Mehmet Hadi Duran, Mehmet Kemiksiz, Enes Cumhur Ergür ve Dursun Şahin yorumladı. Âmir Ateş’in ilâhî ve şarkı bestelerinden oluşan albümün CD’leri kitabın ön ve arka kapak içlerinde yer alıyor.