Arama Yapın

Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet

.

Kitapta, büyük hattat, musikişinas, neyzen ve mutasavvıf Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yaşamı, fikirleri ve eserleri yer alıyor.

Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak kitaplar bırakmak amacıyla kültür hayatına prestij eserler kazandırmaya devam ediyor. “Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet” isimli yeni kitapta, büyük hattat, musikişinas, neyzen ve mutasavvıf Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yaşamı, fikirleri ve eserleri yer alıyor.

Araştırmacı-yazar Murat Özer tarafından kaleme alınan 380 sayfalık kitapta 19. yüzyılın hat ve musiki üstatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Washington Anıtı’ndaki mermer kitabeden İstanbul’daki sivil ve askerî mimarî yapılarındaki eşsiz kitabelerine, dünyadaki ünlü koleksiyonerlerde bulunan yüzlerce eserinden miras bıraktığı musiki eserlerine kadar kültür ve sanat dünyamıza bıraktığı önemli eserlerine yer veriliyor.

Ayasofya’da Asılı Büyük Levhaların Hattatı
  • 1801 yılında Kastamonu Tosya’da doğan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve siyaset dünyasının önemli bir ismidir. Hat sanatının en büyük temsilcilerinden birisi olan Mustafa İzzet Efendi, Ayasofya’da asılı büyük levhaların hattatıdır.
  • Sanat hayatının zirvesi, Ayasofya Camii-i Şerîfi'nin 1848'deki restorasyonu esnasında yazmış olduğu devasa takım levhalar ve kubbedeki Nûr Sûresi istifidir. 7.5 metre çapındaki bu takım levhalar hâlen dünyanın en mücessem el işi hat eserleri olma özelliğini korumaktadır.
Sülüs ve Nesihte Öncü
  • Başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Kahire’de pek çok binanın yazı ve kitabeleri ona aittir. Sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsüdür. Devlet hizmetinde kazaskerlik, baş ulemalık gibi önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan Abdülmecit’in şehzadelerine hat hocalığı yapmış, Sultan Abdülaziz’in hocası olmuştur.
  • Çok iyi bir neyzen de olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi ayrıca II. Mahmut’un huzurundaki fasıllara katılmış bir müzisyendir. Türk müziğinde kullanılan Tarz-ı Cedid makamını bulan kişidir. Pek çok eserinin yanı sıra tarz-ı cedid makamında yazdığı bir peşrev ve semaisi vardır.
  • 15 Kasım 1876 tarihinde vefat eden Kazasker Mustafa İzzet Efendi, dedesi İstanbul Kâdirhânesi kurucusu İsmail-i Rûmî Hazretleri’nin de medfûn olduğu Tophane'deki tekke haziresine defnedildi.