Arama Yapın

Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak eserler bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine Eylül 2019’da bir yenisini daha ekledi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi eserinde, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüveni iktisadi, sosyal ve kültürel yönleriyle ele alınıyor. Anadolu ekseninde gerçekleşen sanayi devriminin Ahi kümelenme modeli yönünden incelendiği kitapta, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki tarım uygulamaları ve Anadolu sanayi devrimiyle zenginleşen İpek Yolu şehirleri detaylı şekilde anlatılıyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan eserde, İsmini Selçuklu ve Osmanlı döneminde esnafların ferdi iş yapmak yerine birlik kurarak ve belirli coğrafi alanlarda kümelenerek üretim yapmasından alan bu model, Anadolu Sanayi Devrimi kitabında tüm yönleriyle konu ediniliyor.   Eser, İslam medeniyetini temsil eden Buhara ve Semerkant’tan ilk Selçuklu Anadolu İpekyolu İslam şehri Ani-Şehristan’a, sonrasında Kayseri ve Konya’ya, şehirlerin kalkınmasını ve artan gelirin vakıf kurumlarıyla toplanıp toplumun tüm kesimlerine yeniden din, kültür, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar halinde dağıtılmasını genişçe ele alıyor.

Kitaba ulaşmak için: Anadolu Sanayi Devrimi