Arama Yapın

Yatırım Fonları

Fon

Yatırım Fonları işlemlerinizi ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanarak Kuveyt Türk'te gerçekleştirin!

Yatırım Fonları aracılığıyla birikimlerinizi riskleri minimize ederek artırabilirsiniz. 

Yatırım Fonları Kuveyt Türk’te!

banner

Yatırım Fonu Nedir?

 • Yatırım Fonu, birikimlerinizin çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi amacıyla profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalıdır.
 • Fonun portföyündeki yatırım araçlarına diğer kişiler ile birlikte ortak yatırım yapabilir, getiriden pay alabilirsiniz.

Yatırım Fonu Avantajları

 • Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden belirli limitler dâhilinde KSV, KLU, KTV fonlarında 7/24 işlem yapabilirsiniz.
 • İlgili fonlar; sizin ekstra zaman harcamanıza gerek kalmadan, sürekli piyasaları takip eden deneyimli yöneticiler tarafından yönetilir.
 • Fon yöneticileri, riski minimize etmek amacıyla havuzdaki yatırımları pay sahiplerine fayda sağlayacak şekilde dağıtır.
 • Yatırım Fonları, gerekli durumlarda kolaylıkla nakde çevrilebilir.
 • Fonlar, esneklik ve likidite avantajları bakımından 2 farklı türe ayrılır.
  • Açık Uçlu Yatırım Fonları sayesinde yüksek likidite olanağı bulunan yatırımları kolayca nakde çevirebilirsiniz.
  • Kapalı Uçlu Yatırım Fonları aracılığıyla gerçek zamanlı fiyatlar bazında yatırım yapabilirsiniz.
 • Değişken, karma, Eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen Yatırım Fonları hariç tüm araçlardan elde edilen kazançlara, 31.12.2023’e kadar %0 stopaj uygulanacaktır. Tüzel müşterilerimiz Yatırım Fonlarında stopaja tabi değildir.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler, bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulundurmayan Yatırım Fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda muafiyet söz konusudur.

Yatırım Fonuna Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yatırım yapmadan önce ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak getiri beklentinizi belirleyebilirsiniz. Gelirinizi artırmak, para biriktirmek ya da maddiyatınıza katkıda bulunmak istiyorsanız amaçlarınıza uygun adımlar atmanız yararınızadır.
 • Yatırım yapmayı düşündüğünüz fonu kapsamlı şekilde araştırabilirsiniz. Bu amaç doğrultusunda fon sahibi kurum ile temas kurabilirsiniz.  
 • Yatırım yaparken ne kadar risk alabileceğinize odaklanabilirsiniz. Ardından yatırım yapmak istediğiniz fonun risklerini öğrenerek bunların her an ortaya çıkabileceği ihtimalini aklınızda bulundurabilirsiniz.
 • Fon yatırımında kendinize bir sınır belirlemelisiniz. Fonun değer kaybedip kazanmasına dair senaryolarda ne yapacağınızı bilmek, rasyonel kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Bunun için seçeceğiniz fonun geçmiş performanslarını izleyebilirsiniz. Söz konusu fonun aylık ya da yıllık dönemlerde ne kadar kazanç sağladığını gösteren çizelgeyi gazetelerden edinebilir veya bankanızdan isteyebilirsiniz.
 • Yatırım amaçlı fon alırken hangi kanalları kullanabileceğinize dikkat edebilirsiniz. İşlemlerinizi Kuveyt Türk Mobil, İnternet Şube ve TradePlus üzerinden yapmak, size hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlar.

Stopaj Muafiyeti

23.12.2020-31.12.2023 tarihleri arasında satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile ünvanında 'döviz' ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.

Tüzel müşterilerimiz yatırım fonlarında stopaja tabi değildirler.

Yatırım Fonları için Hangi Kanallardan İşlem Yapılabilir?

 • Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan Yatırım Fonları ile ilgili işlem gerçekleştirebilirsiniz.
 • Kuveyt Türk üzerinden yapacağınız işlemleri Kuveyt Türk Mobil, İnternet Şube ve TradePlus ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

KT Portföy'ün Kurduğu ve Yönettiği Katılım Fonları

Genel ve Nitelikli Müşteri Nedir?

Nitelikli (Profesyonel) müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek, üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahiptir. Söz konusu yeteneklere sahip olmayan müşteriler ise genel statüsünde değerlendirilir.
Bir müşterinin profesyonel müşteri statüsünde değerlendirilebilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da nitelikleri taşıması gerekir:

 • Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
 • Emekli ve yardım sandıkları, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
 • Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
 • Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, öz sermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kriterlerinden en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
 • Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

Talebe Dayalı Profesyonel (Nitelikli) Müşteri Nasıl Olunur?
Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve yukarıda sıralanan şartlardan en az ikisini sağladıklarını belgelemeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilirler:

 • Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 TL hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmeleri
 • Nakit fon toplama ve sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 TL’yi aşması
 • Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması ya da sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Türev Araçlar Lisansına sahip olması 

Günlük Getiri Sağlayan ve Düşük Riskli Fonlar

KTV

KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

 • Fon toplam değerinin en az %80’i, Danışma Kurulundan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kısa vadeli kira sertifikalarına, katılma hesaplarına yatırılır.
 • Kısa vadeli kira sertifikası katılım fonudur. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür.
 • Aynı gün valör ile işlem yapabilme imkânı olduğundan özellikle kısa vadeli yatırımlar için uygundur.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.
 • Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için risk seviyesi düşüktür. 

Risk Skalası: 2

KSV 

KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Fon toplam değerinin en az %80’i, Danışma Kurulundan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kısa vadeli kira sertifikalarına, katılma hesaplarına yatırılır.
Kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür.
Aynı gün valör ile işlem yapabilme imkânı olduğundan özellikle kısa vadeli yatırımlar için uygundur.
SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.
Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.
Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için risk seviyesi düşüktür.

Risk Skalası: 2
 

KLU 

KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

 • Fon toplam değeri ağırlık olarak Danışma Kurulundan icazeti alınan kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler başta olmak üzere yerli kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kısa vadeli kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.
 • Para Piyasası Katılım Fonu olması nedeniyle portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.
 • Aynı gün valör ile işlem yapabilme imkânı olduğundan özellikle kısa vadeli yatırımlar için uygundur.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.
 • Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için risk seviyesi düşüktür.

Risk Skalası: 1 

Hisse Senedi Fonları

KPC - KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

 • Fon toplam değerinin en az %80’i, katılım ilkelerine uygun, Danışma Kurulundan icazeti alınan yerli hisse senetlerine yatırılır. En fazla %20’si ise yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.
 • Fon, Katılım Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine en az %80 oranında yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
 • Fonun içeriği; tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 6

KTM - KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

 • Fon toplam değerinin minimum %15’i - maksimum %80’i faizsiz finans ilkelerine uygun, Danışma Kurulundan icazeti alınan yerli hisse senetlerine değişken oranlarda yatırım yapılır. En az %20’si ise yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.
 • Fon; sabit getirili kira sertifikaları, katılma hesapları vb. sermaye piyasası ürünlerinin yanında Katılım Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
 • Fonun içeriği; tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 4

KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

 • Fon toplam değerinin en az %80’i, katılım ilkelerine uygun, Danışma Kurulundan icazeti alınan yerli hisse senetlerine; en fazla %20’si ise yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.
 • Fon aracılığıyla temel analiz yöntemiyle iskontolu işlem gördüğü belirlenen, ilerleyen yıllarda güçlü büyüme potansiyeli olan, net aktif değerine göre yüksek iskonto içeren uzun vadeli yatırıma uygun şirketlerin oluşturduğu bir portföy hedeflenir.
 • Fonun içeriği; tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 6

Kıymetli Değerli Madenler Fonları

KZL - KT PORTFÖY KIZILAY’A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

 • Fon toplam değerinin en az %80’i, altın ve Danışma Kurulundan icazeti alınan altına dayalı yerli sermaye piyasası araçlarına; en fazla %20’si ise Danışma Kurulundan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.
 • Fon, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
 • Faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlar.
 • Kuveyt Türk Katılım Finans Kuruluşu üzerinden, Gr Altın ile yatırım imkânına sahip olabilirsiniz.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 7

KUT - KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

 • Fon toplam değerinin en az %80’i, kıymetli madenlere (Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin) ve kıymetli madenlere dayalı yerli sermaye piyasası araçlarına; en fazla %20’si ise Danışma Kurulundan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.
 • Kıymetli madenlere ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyenler için uygundur. 
 • Fonun içeriği; tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 7

Döviz Fonları

KDL - KT PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU

 • Fon toplam değerinin %100’ü, döviz (USD) cinsinden katılma hesaplarına yatırılır.
 • Fonda, SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.
 • Fon, USD birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli, düşük riskli olarak değerlendirmek isteyenler için uygundur.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.
 • Sabit getirili ürünlere yatırım yapıldığı için ana para kaybı riski çok düşüktür.
 • Gerçek kişilerde %10 stopaj ile vadeli hesaplardan daha avantajlı olup belirli bir vade sınırı yoktur.
 • Sadece Kuveyt Türk Katılım Finans Kuruluşu üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.

Risk Skalası: 1 (USD) – 7 (TL)

KAV - KT PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-EURO) FON

 • Fon toplam değerinin %100’ü, döviz (Euro) cinsinden katılma hesaplarına yatırılır.
 • Fonda, SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.
 • Fon, EURO birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli, düşük riskli olarak değerlendirmek isteyenler için uygundur.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.
 • Sabit getirili ürünlere yatırım yapıldığı için ana para kaybı riski çok düşüktür.
 • Gerçek kişilerde %10 stopaj ile vadeli hesaplardan daha avantajlı olup belirli bir vade sınırı yoktur.
 • Sadece Kuveyt Türk Katılım Finans Kuruluşu üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.

Risk Skalası: 1 (EURO) – 7 (TL)

KTT - KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU

 • Fon toplam değerinin en az %80’i, Danışma Kurulundan icazeti alınan kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen döviz (USD) cinsinden kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.
 • Fonda, SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.
 • Fon, orta ve uzun vadeli kira sertifikaları ile katılma hesaplarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde etmek isteyenler için uygundur.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 3 (USD) – 7 (TL)

Çoklu Varlık Fonları

KCV - KT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

 • Fon portföyü; makroekonomik veriler, istatiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir.
 • Çoklu Varlık yönetim modeli ve stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi ile portföy çeşitliliği sağlanır.
 • Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak orta-uzun vade getiri elde edilmesi hedeflenir.
 • Fon; sabit getirili kira sertifikaları, katılma hesapları vb. sermaye piyasası ürünlerinin yanı sıra Katılım Endeksi’nde yer alan yerli-yabancı hisse senetlerine ve Kıymetli Madenlere yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
 • Fonun içeriği; tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 5

Yabancı Hisse Senedi İhraç Edilen Fonlar

KSR - KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

 • Fon toplam değeri, ağırlıklı olarak Danışma Kurulundan icazeti alınan ESG (Environmental, Social, Governance) kriterlerine uygun çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren yerli, yabancı şirketlerin hisse senetleri ile kira sertifikalarına yatırılır.
 • Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şirketlerin; kira sertifikalarına, yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
 • USD cinsi yabancı hisse ve yabancı kira sertifikalarına da yatırım yapabileceğiniz ilk katılım esaslı Yatırım Fonu’dur.
 • Fonun içeriği; tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.
 • Fonu, vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Risk Skalası: 6

Genel Müşterilere İhraç Edilen Fonlar

Fon Kodu Fon Adı Fon Stratejisi Fon Detay
KLU KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KPC KT Portföy Hisse Yoğun Fon Katılım Endeksi Hisse Senetleri Detaylı Bilgi
KTM KT Portföy Birinci Katılım Fonu Hisse Senedi & Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTN KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTV KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KZL KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu Altın Katılım Detaylı Bilgi
KUT KT Portföy Kıymetli Madenler Fonu Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin) Detaylı Bilgi
KSR KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konularındaki performansları yüksek yerli/yabancı şirketler ile iştirakleri tarafından ihraç edilmiş Türk lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikaları ile ESG (Environmental, Social, Governance) performansı yüksek yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri Detaylı Bilgi

Nitelikli Müşterilere İhraç Edilen Fonlar

Fon Kodu Fon Adı Fon Stratejisi Fon Detay
KTR KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTT KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Küresel (USD) Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KSV KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KDL KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Döviz Cinsinden Katılım Hesaplarına Yatırım Detaylı Bilgi
KAV KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Euro) Fon Döviz Cinsinden Katılım Hesaplarına Yatırım Detaylı Bilgi

 Yatırım Fonları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Yatırım Fonu alım satımı için gerekli ön koşullar nelerdir?

 • Yatırım Fonu alıp satabilmeniz için Kuveyt Türk bünyesinde açılmış bir Yatırım Hesabı sahibi olmanız gerekir. 
 • Yatırım hesabınızı, Kuveyt Türk Mobil (şimdilik sadece bireysel müşterilerimiz) ve şubelerimiz aracılığıyla açarak Yatırım Fonu işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

2. Yatırım Fonları’nda işlem kanalları ve saatleri nelerdir?

 • TEFAS üyesi KT Portföy fonları (KTN, KTM, KZL) için hesaba tutarların yansıması valör günü 14.00’e, TEFAS dışı fonlarda 12.30’a kadardır. 
 • Saat 13.30’dan sonra verilen emirlerin valör tarihleri bir gün süreyle uzar.
 • Vermiş olduğunuz emirleri Mobil ve İnternet Şube altında bulunan “Yatırım” – “Yatırım Fonu” – “Yatırım Fonu Emirlerim” menülerinden görüntüleyebilirsiniz.

3. Yatırım Fonları’nda komisyon ve vergilendirme nasıl olmaktadır?

 • Yatırım Fonu işlemlerinizden, işlem hacmi ve kanalından bağımsız olarak milyonda 5 + BSMV oranında komisyon alınır. 
 • Yatırım Fonları stopaj vergisine tabidir. Yatırım Fonları’ndan elde edilen kardan %10 olmak üzere stopaj kesilir. 
 • Elde edilen kâr FIFO (İlk alınan ilk satılır) kuralına göre hesaplanarak tahsil edilir.

4. Yatırım Fonu emirlerimi iptal edebilir miyim?

 • Yatırım Fonu emir iptal taleplerinizi, emir iptal son saatine kadar Kuveyt Türk Mobil & İnternet Şube ve diğer şubelerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. 
 • İptal son saati geçen emirler için işlem yapmanız mümkün değildir. 
 • Emir iptalini, Kuveyt Türk Mobil’de “Yatırım” – “Yatırım Fonu” – “Yatırım Fonu Emirlerim” adımlarını takip ederek yapabilirsiniz.
 • Saat 13.30’a kadar verilen emirler aynı gün saat 13.30’a kadar, 13.30 sonrası girilen emirler ise ertesi gün 13.30’a kadar iptal edilir.

5. Genel ve Nitelikli Müşteri Nedir?
Nitelikli (Profesyonel) müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek, üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahiptir. Söz konusu yeteneklere sahip olmayan müşteriler ise genel statüsünde değerlendirilir.
Bir müşterinin profesyonel müşteri statüsünde değerlendirilebilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da nitelikleri taşıması gerekir:

 • Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
 • Emekli ve yardım sandıkları, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
 • Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
 • Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, öz sermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kriterlerinden en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
 • Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

6. Talebe Dayalı Profesyonel (Nitelikli) Müşteri Nasıl Olunur?
Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve yukarıda sıralanan şartlardan en az ikisini sağladıklarını belgelemeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilirler:

 • Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 TL hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmeleri
 • Nakit fon toplama ve sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 TL’yi aşması
 • Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması ya da sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Türev Araçlar Lisansına sahip olması