Arama Yapın

Kira Sertifikası

Kira

Kira Sertifikası ile güvenli yatırım fırsatını Kuveyt Türk ile yakalayın!

Kira Sertifikası alım satım işlemlerinizi Kuveyt Türk’te farklı kanalları kullanarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.


Kira Sertifikası Nedir?

 • Kira Sertifikası (Sukuk), bir varlığa sahip olma veya ondan yararlanma hakkını gösteren faizsiz sermaye piyasası ürünüdür.
 • Kira Sertifikası, yatırımcısına belirli dönemlerde sabit veya değişken getiri sağlar.

Kira Sertifikası Nasıl Alınır?

 • Kira Sertifikası alım satım işlemlerinizi, Kuveyt Türk Mobil, İnternet Şube, TradePlus ve şubelerimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.
 • Alım satım işleminin gerçekleşebilmesi için Yatırım Hesabı’na sahip olmanız gerekir.
 • Yatırım Hesabı’nı, Kuveyt Türk Mobil ve İnternet Şube’de yer alan “Yatırım Menüsü” aracılığıyla açabilirsiniz.
 • Kira Sertifikası almak için istenilen tutarı açılan hesaba göndermeniz ve Yatırım Menüsü’nde yer alan bölümden gerekli adımları takip etmeniz yeterlidir.

Kira Sertifikası Özellikleri

 • Kira Sertifikası, ikincil piyasalarda alıma ve satıma konu edilebilen bir üründür.
 • Kira Sertifikası, Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilir.
 • Kuveyt Türk; bilançosunda bulunan gayrimenkulleri, leasing yoluyla portföyünde tuttuğu makine ve teçhizatları, yatırım kira sertifikalarını dayanak varlık olarak sertifikalaştırır. Söz konusu sertifikalar, Varlık Kiralama Anonim Şirketi aracılığıyla ihraç edilir.
 • Kuveyt Türk’ün ihraç ettiği sertifikalarda, payınız oranında hak sahibi olabilir, vade sonuna kadar varlıkların ürettiği getirileri elde edebilirsiniz.
 • Kira Sertifikası; yönetim sözleşmesine, sahipliğe, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olanlar başta olmak üzere farklı yapılarda ihraç edilebilir.
 • Kira Sertifikası hakkında bilgi verme amaçlı animasyonumuzu izlemek için lütfen tıklayın.

Kira Sertifikası Getiri Oranları
 

Kira Sertifikaları

ISIN Döviz Cinsi Alış Getiri (%) Satış Getiri (%) Vade Sonu
XS1141043296 USD 4,50 4,50 25.11.2024
TRD020224F10 EUR 2,80 2,40 02.02.2024
XS2351109116 USD 7,88 6,97 22.06.2026
TRD181023T17 TL 11,25 10,00 18.10.2023
 • Kira Sertifikası’ndan elde edebileceğiniz getiri oranları, ihraç bazında değişkenlik gösterebilir.
 • Güncel oranlar ve getiriler ile ilgili detaylı bilgiyi, size en yakın şubemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Güncel Kira Sertifikası Arzımız

91 gün vadeli 250.000.000 TL nominal değerli, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu Kira Sertifikaları nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç ediliyor.

 
Talep Toplama Tarihi 29 Kasım 2022
İhraççı Kuruluş KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
Yetkili Yatırım Kuruluşu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kira Sertifikası arzıyla ilgili SPK İhraç Onay yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kira Sertifikası Avantajları

 • Kira sertifikası sayesinde orta ve uzun vadeli sabit getirili yatırım olanağı yakalayabilirsiniz.
 • Kira sertifikası vasıtasıyla dönemsel getiri ödemesine hak kazanabilirsiniz.
 • İhraç edilen bütün sertifikaların temelinde, gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir maddi gerçeklik istenir.
 • Sertifikalar, Borsa İstanbul’da kote olduğundan ikinci el piyasa işlemleri aracılığıyla likidite imkânı mevcuttur. İhtiyacınız doğrultusunda vadeden önce kira sertifikalarını tamamen ya da kısmen nakde çevirebilirsiniz.
 • Kuveyt Türk tarafından ihraç edilen ürünleri, bankamızda teminat olarak kullanabilirsiniz.
 • Kira sertifikası, aşağıda sıralanan vergi avantajlarını sağlar.
  • Gerçek kişi yatırımcılar özelinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının ihraç ettiği kira sertifikaları için %10 stopaj kesintisi bulunur. Kuveyt Türk Katılım Finans Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarında stopaj kesintisi oranı ise %15’tir.
  • Dar/tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin, kira sertifikası alım satımından ve kira ödemesinden oluşan gelirleri %5 gelir vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için %5 stopaj nihai vergi statüsündedir ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine dâhil edilemez.
  • Anonim/limited/komandit şirketler, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) tabi yatırım fonları/yatırım ortaklıkları, bunlara benzeyen yabancı fonlar/ortaklıklar ve benzeri olduğu T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler için kira sertifikası alım satımından/kira ödemelerinden oluşan gelirler %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir.
  • Bunların dışında kalanlar %5 oranında stopaja tabidir. Ödenen stopaj, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefi kurumların, kira sertifikası alım satım gelirleri üzerinden %1, kira ödemesi üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekir. 
  • Söz konusu oranlar, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilir.

Kira Sertifikası Alım Satımı için Hangi Kanallardan İşlem Yapılabilir?

Dijital kanallar üzerinden hızlı ve güvenli kira sertifikası alım satım deneyimini Kuveyt Türk ile yaşayın!
 

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 10.000.000.000 TL'ye kadar, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan dokümanlar ekte yer almaktadır.)

SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı, SPK Onayına Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu, SPK Onayına Sunulan Özet, Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, Onaylı Özet

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2020)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (03/12/2020 tarih ve 75/1466 sayılı karar)

8.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 8.000.000.000-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (05/12/2019 tarih ve 70/1565 sayılı karar)

7.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 7.000.000.000-TL (Yedi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (13/12/2018 tarih ve 63/1459 sayılı karar)

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017-II)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 5.000.000.000-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (29/12/2017 tarih ve 48/1569 sayılı karar)

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017-I)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 2.000.000.000-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (24/02/2017 tarih ve 8/281 sayılı karar)

1.850.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-II)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.850.000.000-TL (Bir milyar sekiz yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (15/02/2016 tarih ve 5/164 sayılı karar)

150.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-I)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 150.000.000-TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (23/03/2016 tarih ve 10/322 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (12/06/2015 tarih ve 15/715 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (19/08/2014 tarih ve 25/308 sayılı karar)

 

Kira Sertifikası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kira Sertifikası (Sukuk) faizsiz finans prensiplerine uygun mudur?

Kira Sertifikası, İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından faizsiz finans prensiplerine uygun olarak kabul edilir.

Kira Sertifikası yatırımcıları için devlet garantisi var mı?

Kira sertifikası, Tasarruf Fonu Toplama Sigorta Fonu’na tabi değildir. Dolayısıyla devlet garantisinden söz edilemez.

Kira sertifikası riskli mi?

Kira sertifikası, dayanak varlığın değeri kadar güvenceye sahiptir. Bu özelliğinden dolayı güvenli bir finansal yatırım aracı niteliği taşır.

KTV nedir?

KTV; kısa ve orta vadeli kira sertifikası yatırımı yapma amacındaki, nakit akışı yoğun kişilere yönelik bir fondur.