Arama Yapın

Leasing Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

sss

İşletmelerinize sunduğumuz uçtan uca leasing finansman hizmetimiz için aklınıza takılan tüm soruların cevapları burada!

Hemen Başvur

Leasing hakkında merak ettiğiniz tüm konulara detaylı cevapları bu sayfada bulabilirsiniz.

Leasing’e konu ürünler hangileridir?

Yatırım malı niteliğinde olan tüm mallar, Leasing’e konu olabilir. Fakat patent hakkı, fikri ve sınai haklar, bilgisayar yazılımı çoğaltılmış nüshalar gibi maddi olmayan ürünler için Leasing yapılamaz. Bir malın leasing konusu olabilmesi için şunlar gerekir:

 • Çalışması için zorunlu olanlar dışında aksamı ve aksesuarı bulunmamalıdır.
 • Amortisman ayrılabilmelidir.
 • Kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren bir mal olmaması gerekir.

Leasing’in size sağlayacağı faydalar nelerdir?

 • Orta ve uzun vadeli esnek kira ödeme planlarından faydalanabilirsiniz.
 • %100 finansman sağlanması sayesinde firmanızın nakit birikimini koruyabilirsiniz.
 • Sözleşme süresi boyunca değişmeyen sabit kira garantisi elde edebilirsiniz.
 • Satın alma süreci bankamız tarafından yönetileceğinden, operasyonel kolaylık avantajı yakalarsınız.
 • Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır, aylık ödemelerin kar payı kısmı kiracı tarafından gider gösterilir.
 • Birçok makine ve ekipmanda leasing yapılması halinde %1 KDV uygulanır.
 • Sözleşme kurulumu ve teminat alınmasına ilişkin işlemler, vergi ve harçtan istisnadır.
 • Sat-Geri Kirala işleminde, tapu malik değiştirmesine rağmen alım satım harcından muaf tutulur. Gayrimenkul bankaya devredilirken binde 4,55 oranında harç ödenir. Müşteriye devir işlemi yapılırken harç ödemesi yapılmaz.

Leasing yapılmak istenen ekipmanın KDV oranı nasıl tespit edilir?

27.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda yürürlüğe giren kararname ile:

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan tüm finansal kiralama işlemlerinde, GTİP numaralarına veya yeni ya da kullanılmış olmasına bakılmaksızın uygulanacak kira KDV oranı %1’dir.
 • Kararın 1. maddesinde yer verilen 17 no'lu maddede GTİP'leri belirtilen makine ya da cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar, teferruatları hariç), finansal kiralamaya konu olması ve aşağıdaki koşulların sağlanması halinde uygulanacak KDV oranı % 1'dir.
  • Bu tarifelerde yer alan mal gruplarının kullanılmamış olması gerekir. Kullanılmış olması halinde herhangi bir indirim yapılmaz ve KDV oranı karar öncesindeki gibi uygulanır.
 • Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ekinde belirtilen GTİP numaraları dışında kalan tüm makine ve ekipmanların normal alımlarında KDV oranı, ekipmana göre %10 ya da %20 olarak kalmıştır.

2. el makine ya da ekipman için Leasing yapılabilir mi? KDV avantajı var mı?

 • 2. el ekipman için Leasing yapılabilir. Ancak KDV avantajı söz konusu olamaz.

Leasing işlemlerinde müşteri peşinatı olabilir mi?

 • Mal bedelinin %40'ına kadar müşteri peşinatı değerlendirilebilir. Peşinata konu tutar için yalnızca KDV yansıtılır.

Leasing işlemlerinde muhtemel masraflar nelerdir?

 • Sözleşme tescili
 • Tescile tabi iş makinesi ve araçlarda plaka tescili
 • Sigorta masrafları
 • Teşvikli işlemlerde danışmanlık ücreti
 • Gayrimenkul Sat-Geri Kirala tapu harcı (Yalnızca müşterimiz bankamıza devrederken)
 • İthalat işlemlerinde gümrük danışmanlık ücreti
 • İşlemlerin gerektirmesi halinde vekalet masrafları

Sat-Geri Kirala işlemlerinde KDV oranı nedir?

 • Söz konusu işlemler, KDV’den muaftır.

Teşvikli Leasing işlemi yapılabilir mi?

 • Yatırım Teşvik Belgesi’nde yer alan destekler kapsamında alış KDV’den muaf olacak şekilde Leasing işlemi yapılabilir. Belge kapsamında kâr payı desteği olması durumunda ödenecek kar payı için devletin belirlediği oranlarda destek alınabilir.

Leasing işlemlerinde kiracı değişikliği yapılabilir mi?

 • Talep etmeniz durumunda kiracı değişikliği yapılabilir.

Leasing işlemlerinde erken kapama yapılabilir mi?

 • Leasing işlemlerinde, erken kapama olanağı mevcuttur.

Leasing devir süreçleri nasıl gerçekleşir?

 • Devir tarihi geldiğinde ve taksit tahsil edildiğinde, tescile tabi iş makineleri noter üzerinden devredilir. Tescile tabi olmayan makinelerde ise süreç, devir dekontunun kiracıya teslim edilmesi ile gerçekleşir.

YP geri ödemeli Leasing yapılabilir mi?

 • Bu imkan, 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğinde belirtilen YP kullandırım koşullarını taşıyan işlemler için mümkündür.

Leasing’de vade ve fiyat avantajı var mı?

 • Leasing, diğer ürünlerden pozitif anlamda ayrıştığından vade ve fiyat anlamında müşterilerimize avantaj sunar.

Leasing işlemlerinde sigorta primini de fonlayabilir miyiz?

 • Sigorta primleri, müşteri talebi doğrultusunda Leasing proje bedeline eklenerek geri ödeme planına eklenebilir.

Leasing işlemlerinde sigorta yapılması gerekli mi?

 • Kiralanan malda oluşabilecek risklere karşı güvence sağlanması açısından sigorta yapılması gerekir.

Leasing işlemlerinde düzenlenen demirbaş sigorta poliçeleri hangi dönemleri kapsamalıdır?

 • Sigorta poliçeleri, kiralanan malın kurulduğu tarihten devri yapılana kadar geçerli olacak şekilde tanzim edilmelidir.

Leasing işlemleri için ne tür sigortaların yapılması gerekir?

 • Kiralanan malın niteliği ve sözleşme şartlarına göre süreç kapsamında nakliyat, montaj, leasing all risk, iş yeri, konut sigortası, DASK, GES ve kara yolları zorunlu sorumluluk (trafik sigortası) poliçeleri düzenlenebilir.

Yıllık yerine uzun süreli sigorta yapılmasının avantajları nelerdir?

 • Uzun süreli sigorta yapılması durumunda, yenileme döneminde sigorta bedeli ve primi değişiklikleri oluşmaz. Ayrıca muafiyet koşulları da değişmez. Sigorta primi geri ödeme planına dahil edilerek taksitlerle birlikte ödenebilir.

Leasing başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • Son iki yıla ait kurumlar vergisi beyannamesi ve detay mizanları
 • Cari ara döneme ait vergi beyannamesi ve detay mizanı
 • Vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ortakların kimlik fotokopileri
 • Başvuru sahibi firma ile firma ortaklarına ait tapu ve araç fotokopileri
 • Satıcıdan alınan ve Kuveyt Türk adına düzenlenmiş proforma fatura
 • Mevcut olması halinde Yatırım Teşvik Belgesi’ne ait görüntüler