Arama Yapın

Bireysel Emeklilik Sistemi

Emeklilik

Bütçenize uygun plan seçimi yaparak siz de dilediğiniz zaman Bireysel Emeklilik Sistemi'nin parçası olabilirsiniz.

Emeklilik döneminde ferah bir yaşam hayali kuruyorsanız, birikim yapabileceğiniz Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığıyla kamu sosyal emeklilik sistemindeki hak edişinize ilaveten çalışma hayatınızın bitiminde ekstra tasarrufa sahip olabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Nasıl Başvurulur?

 • Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dilediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Herhangi bir yaş aralığı veya sigortalılık şartı bulunmaz.
 • 20 Mayıs 2021 tarihli düzenleme sayesinde fiil ehliyeti bulunmayan kişiler yasal temsilcileri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil olabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Özellikleri

 • Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katıldığınızda bir takvim yılı içerisinde %30’u geçmemek kaydıyla devlet katkısından yararlanabilirsiniz.
 • Limit hesabınız size özel yapılır. Yani kullanıcı bazlı belirlenir.
 • Sisteme dâhil olan ve devlete vergi ödemeyen ev hanımları, çalışmayan kişiler de katkı payı ödemesi hakkına sahiptir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girdiğiniz ilk 3 yıl içerisinde devlet katkı payı kapsamı dışında olursunuz. Katkı payının; sistemdeki üçüncü yılınızda %15’ini, altıncı yılın sonunda %35’ini ve 10. yılınızı tamamladığınızda %60’ını alabilirsiniz. Devlet katkı payının tamamından ise emekliliğe hak kazandığınızda faydalanabilirsiniz.
 • Eğer işvereniniz sizin adınıza katkı payı ödüyorsa, bu paylar için devlet desteği sağlanmaz.
 • İşverenler, ücretli çalışanları için ödedikleri katkı payını kanuni limitler dâhilinde gider olarak indirime konu yapabilir. Söz konusu limit, katkı payının ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i, asgari ücretin ise yıllık tutarı kadardır.

Bireysel Emeklilik Planı Çeşitleri

Hesaplı Emeklilik Planı

 • Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’na aylık 870 TL ve üzeri katkı payı ile katılabilirsiniz.
 • Katkı payı ödemeleri Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yapılır.
 • Giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunma koşuluyla 56 yaşınızı tamamladığınızda emekliliğe hak kazanırsınız.
 • Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda giriş aidatı talep edilmez.
 • Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.
 • Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.
 • Tahsil edilemeyen yıllara yönelik kesinti hesaplanırken ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret (ABAÜ) dikkate alınır.
 • Ertelenmiş giriş aidatı; sözleşmenin 5. yılını dolduran, ölüm / maluliyet nedeniyle veya emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan alınmaz.

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katılım Değişen (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıllık bazda uygulanacak yönetim gider oranları şu şekildedir:

 • 1. yıl için ABAÜ*%7 TL
 • 2. yıl için ABAÜ*%5 TL
 • 3. yıl için ABAÜ*%5 TL
 • 4. yıl için ABAÜ*%5 TL
 • 5. yıl için ABAÜ*%5 TL

Planlı ve tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları, güncel mevzuattaki yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşamaz.

Birikimden alınacak yönetim gider kesintisi (YGK) tutarına ilişkin olarak:

 • İlk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin birinci yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Ardından gelen yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki bakiyenin 0 TL’nin altına düşmesine yol açacağı durumlarda, kesinti tahsilatı bakiye sıfırlanmayacak şekilde yapılır.
 • Tahsil edilemeyen tutar, kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde bakiyenin müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gider Kesintisi

Planda tanımlı ara verme kesintisi, mevzuatta belirtildiği şekli ile tahsil edilir. Yani ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Özel Emeklilik Planı

 • Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı’na aylık 3.430 TL ve üzeri katkı payı ile katılabilirsiniz.
 • Katkı payı ödemelerinizi 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yapılır.
 • Giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunma koşuluyla 56 yaşınızı tamamladığınızda emekliliğe hak kazanırsınız.
 • Özel Katılım Emeklilik Planı’nda giriş aidatı talep edilmez.
 • Özel Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.
 • Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.
 • Tahsil edilemeyen yıllara yönelik kesinti hesaplanırken ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret (ABAÜ) dikkate alınır.
 • Ertelenmiş giriş aidatı; sözleşmenin 5. yılını dolduran, ölüm/maluliyet nedeniyle veya emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan alınmaz.

Özel Katılım Emeklilik Planı fon gider oranları şu şekildedir:

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katılım Değişen (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıllık bazda uygulanacak yönetim gider oranları şu şekildedir:

 • 1. yıl için ABAÜ*%3 TL
 • 2. yıl için ABAÜ*%1 TL
 • 3. yıl için ABAÜ*%1 TL
 • 4. yıl için ABAÜ*%1 TL
 • 5. yıl için ABAÜ*%1 TL

Planlı ve tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları, güncel mevzuattaki yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşamaz.

Birikimden alınacak yönetim gider kesintisi (YGK) tutarına ilişkin olarak:

 • İlk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin birinci yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Ardından gelen yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki bakiyenin 0 TL’nin altına düşmesine yol açacağı durumlarda, kesinti tahsilatı bakiye sıfırlanmayacak şekilde yapılır.
 • Tahsil edilemeyen tutar, kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde bakiyenin müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gider Kesintisi

Planda tanımlı ara verme kesintisi, mevzuatta belirtildiği şekli ile tahsil edilir. Yani ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Erken Katılım Emeklilik Planı

Erken Katılım Emeklilik Planı'nın detayları için tıklayınız.

Güzel Emeklilik Planı

 • Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’na aylık 8.120 TL ve üzeri katkı payı ile katılabilirsiniz.
 • Katkı payı ödemelerinizi ödemeleri Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yapılır.
 • Giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunma koşuluyla 56 yaşınızı tamamladığınızda emekliliğe hak kazanırsınız.
 • Güzel Katılım Emeklilik Planı’nda giriş aidatı talep edilmez.
 • Güzel Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.
 • Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.
 • Tahsil edilemeyen yıllara yönelik kesinti hesaplanırken ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret (ABAÜ) dikkate alınmaz.
 • Ertelenmiş giriş aidatı; sözleşmenin 5. yılını dolduran, ölüm/maluliyet nedeniyle veya emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan alınmaz.

Güzel Katılım Emeklilik Planı fon gider oranları şu şekildedir:

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katılım Değişen (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında ;

 • 1. yıl için ABAÜ * 60 TL
 • 2. yıl için ABAÜ * 0 TL
 • 3. yıl için ABAÜ * 0 TL
 • 4. yıl için ABAÜ * 0 TL
 • 5. yıl için ABAÜ * 0 TL tahsil edilir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmaz.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak yönetim gider kesintisi (YGK) tutarına ilişkin olarak; 

 • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin 0 TL’nin altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar, kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.

İnci Emeklilik Planı

İnci Emeklilik Planı'nın detayları için tıklayınız.

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel emeklilik sistemine herkes katılabilir. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte artık fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından faydalanabiliyor.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Nasıl Emekli Olunur?

Sistemde bulunan bireyler en az on yıl bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Sistemde 3-6 yıl kalmanız durumunda %15, 6-10 yıl arasında %35, 10 yıl üstünde %60 ve emeklilik zamanında devlet katkınızın tamamını hak edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Zaman İptal Edilebilir?

Bireysel Emeklilik Sisteminden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Ancak bu durumda emeklilik hakkının getirdiği avantajlardan yararlanamayacaksınız. Devlet katkısına hak kazanmak için en az 3 yıl sistemde kalmanız gerekmektedir. Sistemde 3-6 yıl kalmanız durumunda %15, 6-10 yıl arasında %35, 10 yıl üstünde %60 ve emeklilik zamanında devlet katkınızın tamamını hak edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilikte Birikimlerimi Hangi Fonda Değerlendirmeliyim?

Faiz hassasiyeti taşıyan bireyler için faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun olarak katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senetlerine ve uygunluk onayı alınmış kamu ve özel sektöre, sukuklara (kira sertifikalarına) dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulmuştur. Bunların dışında sarf akdi kurallarına uyularak dövize, gayrimenkule ve emtiaya yatırım yapılması da faiz içermez. Danışma kurulu onayından geçmiş ve dinen alım satımına izin verilmiş enstrümanlara yatırım yapılır. Yatırımlar faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak gerçekleşir.

Fonlarla alakalı ayrıntılı bilgi için Katılım Emeklilik İnternet Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Planları Nelerdir?

 • Erken BES Planı

18 yaşın altındaki çocukların gelecek hayalleri için bugün adım atın.

Minimum katkı payı; Aylık 325 TL

 • Pratik Emeklilik Planı

Bugün birikiminize dijitalden başlayın, emeklilikte keyfini yaşayın.

Minimum katkı payı; Aylık 410 TL

*Pratik Emeklilik Planı yalnızca dijital kanallardan başvuru yapan müşterilerimize yöneliktir.

 • Rahat Emeklilik Planı

Azar azar biriktirin, emekliliğinizde bol bol harcayın.

Minimum katkı payı; Aylık 580 TL

 • Hesaplı Emeklilik Planı

Geleceğiniz için hesabınızı iyi yapın, ilk adımı bugün atın.

Minimum katkı payı; Aylık 870 TL

 • Değerli Birikim Planı

Birikim yapmaya bugün başlayın, geleceğinize değer katın.

Minimum katkı payı; Aylık 1.695 TL

 • Özel Emeklilik Planı

Gelecek planlarınız için yatırım yapın, kazanmaya bugün başlayın.

Minimum katkı payı; Aylık 3.430 TL

 • Güzel Emeklilik Planı

Bugünkü refah seviyenizi gelecekte de yakalayın.

Minimum katkı payı; Aylık 8.120 TL

 • İnci Emeklilik Planı 

Kuveyt Türk’ten kadınlara özel İnci BES ile geleceğinizi güvenle planlayın.

Minimum katkı payı; Aylık 490 TL
 

Devlet Katkısı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan T.C. vatandaşları ve mavi kart sahipleri ödediği katkı paylarının % 30’i oranında devlet katkısından faydalanır.

Devlet Katkısında Üst Sınır Nedir?

Devlet katkısı ilgili yılın brüt asgari ücret tutarının %30’ini geçemez. Üst limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Birden Fazla BES İçin Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Birden fazla BES hesabınız olduğu durumda katkı payı üst limitiniz BES hesaplarınıza dağıtılır. Örneğin iki hesabınız varsa ve birine 10.000 TL, diğerine 30.000 TL ödüyorsanız devlet katkısının %30’ini ilk hesap, %70’ini ikinci hesap için alırsınız.