Arama Yapın

Kuveyt Türk tarafından 2012 yılında yayın hayatına kazandırılan “Sağlam Bankacılık Modeli ile Katılım Bankacılığına Giriş” eserinde faizsiz finans sisteminin gelişimi, işleyiş biçimi ve yöntemleri anlatılıyor.   

  • Katılım finans sistemi, her türlü finansal faaliyetin ve işlemin faizsiz finans kuralları çerçevesinde, varlığa dayalı olarak gerçekleştirildiği alternatif finansal bir sistemdir.
  • Katılım finans, reel ekonomiyi faizsizlik prensibiyle finanse ederek mali sektörde önemli bir misyon üstlenen insani finans sistemi olarak da tanımlanabilmektedir.
  • Spekülatif işlemleri engellemesi, varlığa dayalı finansman sağlaması, finansal ürünlerin karmaşıklığını sınırlandırması, finansal hedeflerin yanı sıra değer odaklı hedefleri de benimsemesi gibi özellikleri katılım finansın istikrarlı büyümesini destekleyici temel unsurlardır. Tüm finansal işlemlerin arkasında gerçek bir ticaretin olması, görece daha kaliteli ve sürdürülebilir bir aktif yapısına sahip olunmasını sağlamaktadır.
  • Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak'ın danışmanlığında Şerafettin Özsoy tarafından hazırlanan “Sağlam Bankacılık Modeli ile Katılım Bankacılığına Giriş” eseri 2012 yılında yayın hayatına kazandırıldı. Katılım bankacılığının diğer bir ifadeyle katılım finans sisteminin gelişimini, işleyiş biçimini ve yöntemlerini anlatan eser, bazı üniversitelerde lisans ve yüksek lisans ders kitabı olarak da değerlendirilmektedir.
  • Kitapta, Türkiye’de faizsiz finans sisteminin gelişmesinde önemli katkıları bulunan ancak aramızdan ayrılan 5 değerli insana da yer veriliyor. Kitapta, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Şeyh Ahmet Bazie el-Yâsin, İslam ekonomisinin zirve isimlerinden Prof. Dr. Sabahattin Zaim, faizsiz finans sisteminin gelişmesine önemli katkılar sunan Dr. Adnan Büyükdeniz ve Kuveyt Türk Yüksek Danışma Kurulu eski Başkanı Nureddin Can hakkında bilgiler yer alıyor.
  • Sağlam Bankacılık Modeli ile Katılım Bankacılığına Giriş eserinin e-kitap formatı için tıklayınız.