Arama Yapın

Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma - Müşteri İletişim Merkezi

kvkk

Müşteri İletişim Merkezi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkındaki aydınlatma metnidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 mersis no’lu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile,kişisel bilgileriniz/verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede işlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. Bankamız müşteri iletişim merkezi aracılığıyla gerçekleştirmek istediğiniz işlemler, iletmek istediğiniz  beyanlar ve almak istediğiniz geri dönüşler nedeniyle tarafınızca bankamıza iletilen; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, cep telefonu numaranız, adres bilginiz ve kart bilgileriniz, hesap durumunuz, ödemeleriniz gibi bankacılık bilgileriniz, kullandığınız ürünler, şikayet içeriğiniz gibi bilgiler “kişisel veri” kapsamında olduğundan, bu kişisel verileriniz; KVKK m. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK madde 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında tarafınızın müşteri iletişim merkezimize ilettiği sorununun çözümü, almak istediğiniz hizmetin sağlanması, başka kanallardan tarafımıza ilettiğiniz şikayetlerin çözülmesi ve taleplerin karşılanması için tarafınızdan bilgi talep edilebilmesi, kullanmak istediğiniz ürünlerle ilgili bilgi verilmesi amaçlarıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamızca işlenecektir.

2. İşlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi uygun olarak müşteri iletişim merkezi ile görüşme amacınıza istinaden gerekli olması halinde kart işlemleri için kurye firmalarına, arıza problemleri halinde POS firmalarına, sigorta işlemlerinde Neova Sigorta A.Ş.’ye,  ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve raporlama/çözümleme yapılması çerçevesinde hizmet alınacak gerçek ve tüzel kişilere, mevzuatların öngördüğü kamu otoritelerine, tüm gerçek ve tüzel kişilere, iştiraklerimize  aktarılabilecektir.

3. Kişisel verileriniz; başta bankamıza başvurarak müşteri iletişim merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilebilecektir.

4. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;

Müşteri İletişim Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123

E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.

Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.
MSTS.0480.01