İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

isube.kuveytturk.com.tr ÇEREZ KULLANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Bankamızın aydınlatma metinlerine Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme | Kuveyt Türk Katılım Bankası (kuveytturk.com.tr) linkinden ulaşabilirsiniz.
Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

 
Adres  Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe / İSTANBUL
Mersis / Sicil No 0600002681400074 / 250489

 
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 
 
  1. Çerez Çeşitleri
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:  İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.
 
Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: . Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi isube.kuveytturk.com.tr tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
 
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre yalnızca Zorunlu Çerezler   kullanılmaktadır: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda bu çerezler kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza olanak sağlar.
 
  1. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları
Zorunlu çerezler, kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizden yararlamınıza olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz isube.kuveytturk.com.tr çeşitli alanlarını kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 
 
 
 
İnternet  Şube sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Çerezin İsmi Çerezin Amacı Kullanım Tipi Saklama Süresi
TS01038999 Güvenlik ve dolandırıcılığı önleme nedenleriyle kullanılır. Zorunlu -
TS014636ae Güvenlik ve dolandırıcılığı önleme nedenleriyle kullanılır. Zorunlu -
ASP.NET_SessionId Microsoft .NET tabanlı teknolojilerle yazılan siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum tanımlama bilgisi. Genellikle sunucu tarafından anonimleştirilmiş bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılmaktadır. Zorunlu, Oturum çerezi Siteden ayrılınca tetiklenir.
__RequestVerificationToken Web uygulamaları tarafından yetkisiz içerik gönderilmesini engelleyen bir çerezdir. Saldırılara karşı korur. Zorunlu, Oturum çerezi Oturum Süresi boyunca
  NSC_JOldto3admzlhqae40frfhdwgpz2xeM   Citrix tarafından oluşturulan, oturumu tanımak amacı ile oluşturulmuş çerez. Zorunlu 45 dk


 
  1. Veri Sahibi Başvuru Yöntemleri
Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;
 
Çağrı Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123             E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr
 
  1. Çerezler Nasıl Kapatılır?
Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları İnternet sitemizde yer alan Kuveyt Türk Katılım Bankası (kuveytturk.com.tr) sol alt köşedeki çerez ikonundan istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.
Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:
 
Okudum, bilgilendim.
KABUL EDİYORUM /ONAYLIYORUM.