Arama Yapın

Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma – Bankacılık İşlemleri

kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkındaki aydınlatma metnidir.

1. Amaç ve Kapsam

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.(Bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır.) tarafından işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, KVKK’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Banka olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz.

Aşağıda yer alan tablo ile kişişel verilerinizi işleyen bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvanı KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Adres Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis/Sicil 0600002681400074

2. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Amacı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir. Aşağıda yer alan Kişisel Veri Kategorisi içerikleri genel olarak şu şekildedir:

Kimlik: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi

İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları ve sair yazılı talimatlar kapsamındaki iletişim kayıtları

İş ve Eğitim Verileri: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi, maaş bilgisi

Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler, karşılaştırma imkanı sunan internet siteleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlardan temin edilen veriler, Bankamızın destek hizmeti aldığı elektronik ticaret siteleri gibi taraflardan aldığımız veriler

Finans Verileri: Hesap bilgileriniz, finansal geçmişiniz, müşteri bilgileri, müşterinin Banka’dan aldığı ürün ve hizmetlere yönelik bilgiler, IBAN, fatura bilgileri, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin bilgiler, kredi bilgileri, hesap hareketleri, vb.

İşlem Güvenliği Verileri: Elektronik bankacılık kanallarına giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf başta olmak üzere müşteriye ait görsel ve işitsel veriler

Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Müşteri İletişim Merkezi (MİM) kayıtları, fiziki ortamlardan gelen şikâyet kayıtları, her türlü talep ve şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Müşteri İşlem Bilgisi: Hesap hareketleri, finansman bilgileri, müşterini tanı prensipleri kapsamında alınan aylık işlem bilgileri, fon bilgileri, kredi kartı limit ve bakiye bilgileri, senet/çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Dava dosyasındaki bilgiler, haciz bilgisi, icra, maaş haczi, mahkeme/polis tutanakları, takyidat bilgisi, yasal takip bilgisi, hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi: İç denetim ve iç kontrol kayıtları/raporları ve kanuni yükümlülükleri ile politikaları uyarınca gerçekleştirilen uyum ve denetim faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler

Risk Yönetimi: Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları, kredi risk skoru, kredi ve risk bilgileri, çek ve senet sorgu sonuçları

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuka Uygunluk Sebebi
Finans, İletişim, Kimlik, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi Bankamız faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, ürün ve hizmetlerimize ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi, Ödeme emri başlatma, hesap bilgisi hizmetinin sunulması dâhil olmak üzere ödeme hizmetlerinin sunulması, Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
Talebinize istinaden tüm ürün ve hizmetlerin iştiraklerimiz ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması,
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması
Finans, İletişim, Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi, Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması, Müşteri iletişim   temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz görüşmelerin ispat edilmesi, BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme  yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İletişim, İşlem Güvenliği, Kimlik, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi Risk analizi yapılması, Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükülülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Finans, Kimlik, İletişim, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
Bütçe ve finansal raporlama süreçlerinin yerine getirilmesi, Müşterini tanı (KYC) kuralları ve düzenlemeleri kapsamında, tüzel kişi şirketinizin müşteri olarak kabul edilmesi öncesinde gerçek kişi hissedarların kimliğinin doğrulanması, Vekil veya temsilci tanımlamalarının yapılabilmesi
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Finans, İletişim, Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem Hukuk işlerinin takibi, Hukuki süreçlerin yönetilmesi
Talep ve şikâyetlerinin takibi, danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kurumsal iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Müşteri memnuniyeti ve deneyimi, anket ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması, Açık rızanızın bulunması halinde
Kimlik, İş ve Eğitim Bilgileri, İletişim bilgileri Temsilcisi/yetkilisi olduğunuz tüzel kişilik adına hesap açılışı yapabilmeniz, kimlik tespiti süreçlerinin tamamlanabilmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Finans, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem Görsel ve İşitsel Kayıtlar İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması vedeğerlendirilmesi, Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
Bankamız süreçlerine yönelik müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi Banka sistemlerinin alt yapı, bakım onarım ile analiz ve geliştirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Kullanıcı testleri süreçlerinin yürütülmesi ve testlerin raporlanması, Bankamız bilgi sistemleri ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Banka operasyon güvenliğinin sağlanması Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması
Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İş ve Eğitim Bilgileri, Pazarlama, Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla strateji çalışmalarının yürütülmesi sırasında analiz yapılması,
Müşterilerin hesapların yönetimi amacıyla segment çalışması yapılması,İstatistik, anket ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması
Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi, Kullanmakta olduğunuz ürün ve hizmetlerimizle ilgili genel tekliflerin iletilmesi Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla
Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerimizin planlanabilmesi ve/veya gerçekleştirebilmesi Açık rızanız bulunması halinde
Bankamızca sunulan ve aracılık edilen tüm ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize özel olarak sunulması amacıyla pazarlama analiz ve modelleme çalışmaları yapılması, Açık rızanız bulunması halinde
Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,Markamız, ürün ve hizmetlerimiz ile bankacılık servislerimiz hakkında görüşlerinizi almak için sizinle iletişime geçilmesi
Lokasyon Mobil/internet bankacılığı kullandığınız cihazların bilgi sistemleri ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Bulunduğunuz konumda faydalanabileceğiniz kampanyaların sunulması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, (Mobil uygulamalarınızı kullanmanız halinde konum bilginiz işletim sisteminizdeki (IOS, Android vb.) izin tercihine göre alınmaktadır.) Açık rızanızın bulunması
Kimlik, İletişim, Lokasyon, Varlık Bilgisi, Araç Plakası Numarası, Araç Motor, Şasi Numarası, Tramer Kayıtları Acente sıfatıyla hareket ettiğimiz sigorta şirketleri tarafından, tarafınıza uygun sigorta ürünlerinin belirlenmesi, tarafınıza uygun fırsat/kampanyaların oluşturulması için planlama, istatistik ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi, bu ürünlerin pazarlaması, tarafınızla iletişime geçilmesi Açık rızanızın bulunması
Yatırım Bilgisi, Varlık Bilgisi, Portföy Bilgisi, Segmentasyon ve Sınıflandırma Bilgisi İştirakimiz Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından tarafınıza genel yatırım tavsiyesi verilmesi, yatırım danışmanlığı hizmeti sunulması, tarafınıza uygun fırsat/kampanyaların oluşturulması Açık rızanızın bulunması

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuka Uygunluk Sebepleri
Biyometrik Veri Uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle yeni müşterimiz olmayı talep etmeniz veya uzaktan kimlik tespiti ile işlem yapmanız için talepte bulunmanız halinde Açık rızanızın bulunması halinde
Ceza Mahkûmiyeti Çek hesabı açtırmak istemeniz halinde yasaklılık kontrolünün yapılması Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi
Ceza Mahkûmiyeti, Dernek, Vakıf Hukuki işlerin takibi sırasında, BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen kontrollerin gerçekleştirilmesi, bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
Sağlık Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amacıyla, Açık rızanızın bulunması halinde

3. Kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi veya Kurumlar Aktarma Amaçları
Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (örn. BDDK, SPK, TCMB, MASAK, SGK, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği) Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla,
Yurtiçi ve/veya Yurtdışı Ödeme işlemi hizmet sağlayıcıları ve ödeme programı üyesi olan diğer mali kuruluşlar veya bankalara
(Mastercard Visa,Moneygram dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları)
Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve bizden almış olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek, Banka Hesaplarını Birleştirme projesinin sunulması, Açık Bankacılık Hizmetlerinin sunulması amacıyla
Yurtiçi ve/veya yurtdışındaki şube ve birimler ile hissedar(lar)ımıza ve iştiraklerimize (Kuwait Finance House, Neova Katılım Sigorta A.Ş., Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş., Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. vd.) Müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla, konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi, izleme ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla,
Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz Yurtiçi ve/veya yurtdışındaki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri Talimatlarınızın yerine getirilmesi
İş ortaklarımıza Talep ettiğiniz bankacılık ürün ve hizmetleri ile ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, ticari elektronik ileri gönderilmesi amacıyla
Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk hizmeti alınan yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflara Bankaya destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla, hukuki süreçlerimizin yürütülmesi, hukuki incelemeler yapılabilmesi amacıyla
Bankacılık faaliyetleri ile ilgili olarak muhabir ilişkisi içinde olduğumuz yurtiçi ve/veya yurtdışındaki bankalar ve finansal kuruluşlara Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin işlem sırasında veya işlem sonrası kontrollere yönelik yapılacak incelemelerin yerine getirilmesi amacıyla
Acentesi olduğumuz şirketlere (Neova Katılım Sigorta A.Ş., Katılım Emeklilik),İştiraklerimiz(Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş., Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.)’e Tarafınıza uygun ürünlerin tespit edilip, tanıtılması amacıyla

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Otomatik Olmayan Yöntemlerle;

 • Fiziki (şube vb.) ürün/hizmet/kampanya başvurularınız sırasında bankamıza verdiğiniz bilgi ve belgeler ile,
 • Dolaylı bir şekilde temsilcilerinizden (Örn. vekil, veli, vasi vb.),
 • İşyeriniz (örneğin gelir bilgisi teyidi yapmak için) sağlanan verilerden,
 • Müşteri iletişim merkezimiz ve diğer birimlerimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından,

Otomatik Olan Yöntemlerle;

 • Dijital (mobil bankacılık, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, IVR, AT vb.) ortamlardan yaptığınız başvurular yoluyla,
 • ATM, XTM ve benzeri kanallarla
 • Mobil bankacılık kanallarından yaptığımız uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle (örn; biyometrik yüz verisi),
 • Kimlik ve adres bilgilerinizin kayıtlı olduğu kamu kuruluşları ve diğer kuruluşların veri tabanları (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”) ,
 • Kredi skoru bilgilerinizin yer aldığı resmi kurum ve kuruluşlar (Örn. Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), Çiftçi Kayıt Sistemi (“ÇKS”) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi(“TBB Risk Merkezi”),
 • Bankamız ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden mağaza, bayi, elektronik ticaret siteleri gibi destek hizmeti aldığımız kuruluşlar,
 • Bankamızca Açık Bankacılık Ödeme Hizmetlerini tarafınıza sunabilmek amacıyla mobil bankacılık uygulaması üzerinden diğer Ödeme Hesap Sağlayıcıları’ndan,
 • Karşılaştırma web siteleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlar,
 • Sosyal ağlar ve diğer teknoloji sağlayıcıları (örneğin reklamlarımız aracılığı ile bize ulaştığınızda),
 • Müşterilerimizi daha iyi anlamak ve genel eğilimleri değerlendirmek için raporlama hizmeti aldığımız veri hizmetleri sunan firmalardan
 • Bankamıza ait mobil uygulama ve internet sitelerinde üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu ile çevrimiçi davranışsal hareketlerinizin takip edilmesi neticesinde,
 • Cep telefonunuzdan veya kartınız ile yapmış olduğunuz harcamalar yoluyla (konum bilginizi) elde ettiğimiz verileri toplamaktayız.

5. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, kvkk@kuveytturk.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla başvurarak veya tarafınızca Bankaya beyan edilen ve tarafınızca doğrulanarak/teyit edilerek Bankamız sistemine kayıt edilen elektronik posta adresi veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (“Kurul”) ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunmalıdır.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

Çağrı Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123

E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.
MSTS.0760.01