İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kuveyt Türk Kitap Koleksiyonu

Sanatın ve Sanatkârın İzinde

Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet

Katılım Bankacılığına Giriş

Bestekâr Hâfız Amir Ateş

Bestekâr Hâfız Âmir Ateş’in hayatı kaleme alındı, önemli besteleri ise 2 CD’den oluşan ilahi ve şarkı albümü haline getirildi.

Anadolu Sanayi Devrimi

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi eserinde, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüveni iktisadi, sosyal ve kültürel yönleriyle ele alınıyor.

Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy

"Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy" boğaz ve çevresinde bulunan yapılarla ilgili bilgileri aktararak bir uygarlığın tarihi ve kültürel yapısını ortaya koyuyor.

Kuşların Şarkısı (Mantıku’t Tayr)

Hem büyük bir mutasavvıf hem de güçlü bir edebiyatçı-şair olan Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserinden uyarlanmış çocuk kitabı “Kuşların Şarkısı”, Kuveyt Türk Kültür Yayınları’nın en son kitabıdır.

Kaybolan Çeşmeler

Gülşen Kılınçer’ın yazarı olduğu ve 2007 yılında çıkan “Kaybolan Çeşmeler” kitabı, suyla gelen mimari kültürün bir parçası olan İstanbul çeşmelerinin, öne çıkan, bazıları yitip gitmiş, bazıları bozulmuş ve bazıları da ilk günkü gibi ayakta kalan örneklerini hikayeleriyle tanıtmaya çalışıyor.

Kaybolan Meslekler

Serkan Özburun editörlüğünde hazırlanan ve 2006 yılında basılan “Kaybolan Meslekler” kitabı Osmanlıdan günümüze kaybolmaya yüz tutan veya kaybolmuş onlarca mesleğe dair gravür ve renkli resimler eşliğinde bilgiler içeriyor.

Evliya Çelebi Hac Yolu

"Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabı ise Büyük Türk Seyyahı Evliya Çelebi'nin en önemli eseri olarak kabul edilen ‘Seyahatname’sinin 9. cildinde yer alan Kutsal Hac Yolculuğu’nun belgesel projesi olarak hayata geçirilmesi sonucu 2012 yılında basıldı.