Arama Yapın

Kuveyt Türk, “değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımıyla kadim geleneğimizin kültürel mirasına sahip çıkıyor. İnsani yardım kampanyalarına desteğini artırarak devam ettiren Kuveyt Türk, tarihi eserlerin restorasyonunu üstleniyor, hak ettiği değeri görmesi için geleneksel sanatlara destek veriyor, gelecek kuşaklara kitap, belgesel ve musiki alanında kaynak eserler bırakıyor.

Kuveyt Türk, bir yandan geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetleriyle katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlarken, diğer yandan “değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımıyla toplumsal değerlerin ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor, bu eksende proje geliştiren sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulunuyor.

Kuveyt Türk, topluma karşı sorumluluğunun bir gereği olarak kadim medeniyetimizin bilgi, deneyim ve tecrübe temelli öz değerlerinin gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılmasını önemsiyor ve önceliyor.

Gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine çalışanlarının da katılımını sağlayarak topluma fayda üretmeyi amaçlıyor. Çalışanların gönülden sahiplendiği projelerle kültürel mirası yaşatıp, gelecek nesillere bu değerleri miras olarak daha güçlü şekilde bırakmayı hedefleniyor.

Gerçek ihtiyaç sahipleri için sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yardım kampanyalarına desteğini artırarak devam ettiren Kuveyt Türk, Türkiye’nin tarih ve kültür mirasını koruma amaçlı birçok restorasyon projesini üstlendi, geleneksel sanatlarımızın hak ettiği değeri görmesi için onlarca sergi düzenledi, kültürel hayatımıza ise kitap, belgesel ve musiki albümü gibi birçok kalıcı eser kazandırdı.

Değerlerimizi Yaşatıyoruz

Değerlerimizle Büyüyoruz: Kuveyt Türk Sosyal Sorumluluk Projeleri

banner

Serimizin diğer videoları için: Değerlerimizi Yaşatıyoruz