Arama Yapın

Size özel hizmet ayrıcalığı ile Çek ve Senet işlemlerinizi Kuveyt Türk’te hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Çek ve Senet Nedir?

 • Çek, mevduat hesabınızdan belirli tutarın başka bir kişiye aktarılması için bankaya talimat ve yetki verdiğinizi gösteren kambiyo senedi türüdür.
 • Senet, ödemeye borçlu olduğunuz miktarı gösteren ve ıslak imzanızın bulunduğu resmî kâğıttır.

Çek Defteri ve Hesabı Başvuruları Nasıl Yapılır?

 • Kuveyt Türklü olmanız şartıyla 10, 20, 30 yapraklı çek defterlerini bankamızdan temin edebilirsiniz. Kuveyt Türklü değilseniz, Kuveyt Türk Mobil’den dakikalar içinde müşterimiz olabilirsiniz.
 • 5941 sayılı Çek Kanunu uyarınca defter başvurusu yaparken aşağıdaki 4 farklı türe yönelebilirsiniz.
  • Emre – Tacir Çeki
  • Hamiline – Tacir Çeki
  • Emre – Tacir Olmayan Çek
  • Hamiline – Tacir Olmayan Çek

Çek hesabı açtırma isteğinizin işleme alınabilmesi için bankamıza sunmanız gereken belgeler:

 • Çek yasaklısı olmadığınıza dair beyan ve T.C. Merkez Bankası istihbaratı
 • Gerçek kişi statüsündeyseniz kimlik tespitinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden herhangi biri
  • Fotoğraflı nüfus cüzdanı/kimlik kartı
  • Pasaport veya sürücü belgesi
  • T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport ikamet tezkeresi
 • Yurt dışında yerleşik yaşıyorsanız veya beyanınız MERSİS kayıtları ile eşleşmiyorsa adres teyit belgesi
 • Tüzel kişi konumundakiler için ticaret sicil belgeleri, vergi levhası, imza sirküleri, işlem yapacak yetkililer ile hisse sahiplikleri %25’ten fazla olan ortakların kimlik belgeleri
 • Esnaf veya sanatkar olmanız durumunda sicil kaydı
 • Şube inisiyatifi ile talep edilebilecek diğer belgeler

Kuveyt Türk’te Senet Tahsilat Süreci Nasıl İşler?

 • Alacak senetleriniz, vadelerinden makul bir süre öncesinde Kuveyt Türk’e teslim edilmeleri koşuluyla kayda alınarak takip edilir.
 • Vadesi gelen alacak senetleriniz için tahsilat süreci başlatılır.
 • Tahsil edilen alacaklarınız, Kuveyt Türk’te bulunan cari hesabınıza kaydedilir.
 • Senetlerin borçluya ihbarı ve karşılığı olmayan senetlerin noter aracılığıyla protesto ettirilmesi süreçleri, Kuveyt Türk tarafından yapılır.

Çek ve Senet İşlemleri İçin Hangi Kanal Kullanılabilir?

Tüm Çek ve Senet işlemlerinizi Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Çek ve senetlerinizi sizin yerinize takip edebilecek güçlü bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, Kuveyt Türk her zaman yanınızda!