Arama Yapın

Vergi Avantajı

Vergi

Vergi avantajlarıyla Hayat Sigortalarınız daha hesaplı hale geliyor.

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilip bordroya dâhil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı Hayat Sigortası poliçelerinin prim tutarlarının yüzde 50'si dikkate alınır), ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.