Arama Yapın

Ticari Kredili Hayat Sigortaları

Ticari

İşletme sahipleri ya da şirket ortakları Ticari Hayat Sigortaları’yla hem vefat teminatı elde eder, hem de kredilerini teminat altına alır.

İşletme sahibine ya da şirket ortaklarına kredi süresi boyunca kullanılan ve kredi tutarı kadar vefat teminatı sunar. Ticari Hayat Sigortası ile işletme kredilerinizi de teminat altına alabilirsiniz.

Sigorta süresi içerisinde hayatını kaybeden sigortalının bankaya olan borcu Katılım Emeklilik tarafından ödenir. Böylece borçlu kalma ihtimali ortadan kalkar. Ayrıca sigortalının bankaya olan borcu kapatıldıktan sonra, varsa geri kalan sigorta teminatı sigortalının lehtar ya da kanuni varislerine ödenir.

Sigorta tutarınız, kredi sözleşmesinde belirlenen geri ödeme planınızdaki borç tutarı kadardır. Yaşam kaybı durumunda katılım sertifikasında belirtilen teminat tutarı, Katılım Emeklilik tarafından ilgili banka şubesine ödenir. Kredi borcu kapatıldıktan sonra, varsa kalan tutar sigortalının lehtarlarına ödenir.

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.