Arama Yapın

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Çalışanlarınızın başına gelebilecek kaza ve kayıpları en güvenilir yoldan tazmin edin!

Şirketinizin çalışanlarını, çalıştıkları dönemde kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alır.

Grup Ferdi Kaza Sigortası’nda aşağıdaki teminatlar bulunur:

Ölüm

Bu teminat, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içerir.

Sürekli Sakatlık

Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

Tedavi Masrafları

Bu teminat, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır.

Gündelik Tazminat

Bu teminat ile sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. Ürün hakkında detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.