İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Leasing Nedir?

Leasing, diğer bir ifadeyle finansal kiralama, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmalıdır. Finansal kiralamada, finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı kiralayanda (Kuveyt Türk), kullanım hakkı kiracıdadır ve sözleşme sonunda malın mülkiyet hakkı devir bedeliyle kiracıya devredilir.

Leasing’e konu olan mal, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden temin edilebilir. Malın üçüncü bir şahıstan temin edilmesinin dışında kiracı sahip olduğu malı önce Kuveyt Türk’e satar, sonra aynı mal Kuveyt Türk tarafından kiracıya kiralanır. (Sat ve Geri Kiralama modeli)

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve kârlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Neden Leasing?

 • İşletme, leasing sayesinde nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli alternatif finansman yöntemi seçeneğini değerlendirebilir.
 • Leasing ile yapılan tüm sabit kıymetler için amortisman, firma tarafından ayrılır ve yeniden değerleme yapılabilir.
 • Ödenen kiranın kâr payı kısmı, kiracı tarafından ait oldukları dönemlere ait gider olarak yazılır.
 • Firmanın vergi durumuna bağlı olarak (ödenecek KDV bakiyesi veriyorsa) fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha cazip olabilir.

Avantajları

 • İşletme, teşviklerini değerlendirebilir.
 • Sat ve Geri Kiralama modeliyle firma duran varlığını kiralayana (Kuveyt Türk’e) satarak oluşan fon kaynağı ile alternatif yatırımlar yapabilir, geri kiralama ile söz konusu malı kullanabilir, sözleşme sonunda tekrar sahibi olabilir.
 • Leasing sözleşmeleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır.
 • Leasing sözleşmesinin sonunda kiracı sembolik bir devir bedeli ile kiraladığı malın mülkiyet hakkını da devralır.

Leasing Süreci

Normal Leasing Süreci

 • Yatırım amaçlı kiralamak istediğiniz malı seçin, bankamıza başvurun.
 • Kuveyt Türk size nakit akışınıza uygun bir ödeme planı sunar.
 • Teklifi kabul ederseniz proforma fatura, başvuru formu ve gerekli evrakları ulaştırın.
 • Leasing başvurunuz değerlendirilir, size değerlendirme sonuçları iletilir.
 • Leasing sözleşmesi imzalanır, operasyon süreci başlar.
 • Satıcı malları size teslim eder, Kuveyt Türk ödemeyi satıcıya geçer.
 • Kiralama süresi boyunca kiralarınızı öder, süre sonunda isterseniz malı devralırsınız.

Sat Geri Kirala Süreci

 • Sat-Geri Kirala işlemine konu edeceğiniz malınızı seçin.
 • Kuveyt Türk malınızı satın alma ve geri kiralama için size teklif sunar.
 • Teklifi kabul ederseniz proforma başvuru formu ve gerekli evrakları ulaştırın.
 • Başvurunuz değerlendirilir, size değerlendirme sonuçları iletilir.
 • Leasing sözleşmesi imzalanır, operasyon süreci başlar.
 • Malı Kuveyt Türk alır, size geri kiralar.
 • Kiralama süresi boyunca kiralarınızı öder, süre sonunda isterseniz malı devralırsınız.

Leasing'e Konu Ürünler

Finansal Kiralama Kanunu’na göre taşınır ve taşınmaz mallara leasing yapılabilir. Genel olarak bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal, tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir. Bunların dışında bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikri ve sınai haklar finansal kiralama sözleşmesine konu olamaz. Leasing’e konu olabilen birçok ürüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Leasing Ürünleri ve KDV Oranları

Ulaşım Araçları

Kara Ulaşım Araçları KDV
Otomobil % 18
Otobüs % 18
Minibüs % 18
Rent-A-Car % 18
Hava Ulaşım Araçları KDV
Uçak % 1
Helikopter % 1
Deniz Ulaşım Araçları KDV
Kuru Yük % 18
Tanker % 18
Yolcu % 18
Yat % 18

Makina ve Ekipmanlar

İş ve İnşaat Makinaları KDV
Dozer % 1
Loder % 1
Ekskavatör % 1
Taşıyıcı % 1
Forklift % 1
Turizm Ekipmanları KDV
Isıtma ve Soğutma Cihazları % 1
Mutfak Ve Çamaşırhane Donanımları % 1
Büro Ekipmanları KDV
Bilgisayar % 18
Fotokopi Makinaları % 18
Faks Makinaları % 18
Telefon Cihazları % 18
Büro Malzemesi % 18
Tekstil Makinaları KDV
Dokuma Tezgahları % 1
İplik İmalat Makinaları % 1
Boya Makinaları % 1
Konfeksiyon Dikiş Makinaları % 1
Basın Yayın ile İlgili Donanımlar KDV
Matbaa Makinaları % 18
Dizgi Sistemleri % 18
Masa Üstü Yayıncılık Sistemleri % 18
Diğer Makina ve Ekipmalar KDV
Üretim Makinaları % 1
Paketleme Makinaları % 1
Gıda Sektöründe Kullanılan Makinalar % 1
Ses ve Görüntü Ekipmanları % 18
Metal İşleme Makinaları % 1

Cihazlar

Tıbbi Cihazlar KDV
Tanı Cihazları % 8
Cerrahi Cihazlar % 8
Dişçi Üniteleri % 8
Laboratuar Donanımları % 8
Elektronik ve Optik Cihazlar KDV
Güvenlik Sistemleri % 18
Santral Sistemleri % 1
Elektrik Motorları, Jeneratörler % 1
Kesintisiz Güç Kaynakları % 1

Gayrimenkuller

Gayrimenkuller KDV
Bina % 18
Arazi % 18
 • KDV oranları genel olarak verilmiştir. Kanunen ilgili bakanlık tarafından duyurulan GTIP (Gümrük tarife istatistik pozisyonu) numaralarına göre belirlenmektedir.
 • K belgesi çıkarılması gereken (Kamyon, Kamyonet, Panelvan) araçlar için kurumumuzca Leasing yolu ile finansman sağlanamamaktadır.