Arama Yapın

Yatırım Hesabı

.

Yatırım Hesabı aracılığıyla hisse senedi, yatırım fonu, kira sertifikası işlemelerinizi güvenle ve hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Hesabı açarak birikiminizi sermaye piyasalarında Kuveyt Türk güvencesiyle değerlendirin.

Yatırım Hesabı Nedir?

Yatırım Hesabı; katılım esaslı hisse senedi, yatırım fonu ve kira sertifikası gibi sermaye piyasası ürünlerinin alım satımını gerçekleştirmenize fırsat tanıyan hesap türüdür. 

Yatırım Hesabı Nasıl Açılır?

Kuveyt Türk Mobil veya tüm şubelerimiz aracılığıyla Yatırım Hesabı açabilirsiniz.
Ürünlere yönelik ücretler ve yasal kesintiler hakkında aşağıda linkler aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz.
•    Yatırım Fonu
•    Hisse Senedi
•    Kira Sertifikası
Kuveyt Türk müşterisi değilseniz Kuveyt Türk Mobil üzerinden Müşteri Ol butonuna tıkladıktan sonra hızlıca Yatırım Hesabı açılış sürecini başlatabilirsiniz!

Yatırım Hesabı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Hesabı açılışında ücret alınır mı?

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde oluşan masraflar dahil olmak üzere herhangi bir açılış veya hesap işletim ücreti alınmaz.

Hesap açılışı esnasında yapılan Uygunluk Testi nedir?

 • Uygunluk Testi, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan veya talep ettiğiniz ürünün / hizmetin size uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılır. 
 • Test aracılığıyla söz konusu ürünün / hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgiye ve tecrübeye sahip olup olmadığınız tespit edilir. 
 • Yatırım kuruluşları, yalnızca Genel Müşteri tanımına uyan kişilere test yapmakla yükümlüdür.
 • Test sonucunda herhangi bir ürüne / hizmete uygunluk tespit edilemezse yatırım kuruluşu müşteriyi yazılı olarak uyarır.
 • Yazılı uyarı kapsamında yatırım kuruluşu ilgili ürün veya hizmete yönelik müşteriye genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz.
 • Uygunluk tespit edilememesine ve gerekli uyarının yapılmış olmasına rağmen müşterinin söz konusu ürünü / hizmeti almak istemesi durumunda yatırım şirketi hizmet verip vermeme konusunda serbesttir. Böyle bir durumda müşteriden ad-soyad bilgisi ve imza içeren “Uygunluk Testi Sonucuna Rağmen İşlem Yapma Talebi” belgesi alınır.

Uygunluk Testi istisnaları nelerdir?

 • Tefaş’ta işlem gören yatırım fonları ile para piyasası ve kısa vadeli yatırım fonları katılma payları
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilerek borsalarda ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kamu borçlanma araçları
 • Söz konusu araçlara yönelik istisnalar, ürünün / hizmetin kendi talebiniz doğrultusunda sunulması ve yatırım kuruluşunun uygunluk testi yapmakla yükümlü olmadığına dair sizi bilgilendirmesi şartıyla geçerlidir.

Uygunluk Testi kapsamında asgari bilgi alınan hususlar nelerdir?

 • Yatırım amacınıza ilişkin olarak yatırım süresi, risk ve getiri tercihleri
 • İşlemlere yönelik riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlamak amacıyla yaş, meslek, eğitim durumunun yanı sıra geçmişte gerçekleştirdiğiniz sermaye piyasası araçları işlem türü, niteliği, hacmi, sıklığı

Yatırım Fonu nedir?

Yatırım Fonu, birikimlerinizin profesyonel yöneticiler tarafından çeşitli sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi yöntemidir. Yatırım Fonu ile ilgili detayları internet sitemizden öğrenebilirsiniz.

Hisse (Pay) Senedi nedir?

Paylar, anonim ortaklıklar tarafından ihraç edilen ve ilgili ortaklığın sermaye payını temsil eden senetlerdir. Paya sahip olmak, şirket ortaklığını ifade eder. Pay alım satımında, güvenli ve doğru bilgi akışı önemlidir.

Kira Sertifikası (Sukuk) nedir?

Kira Sertifikası, bir varlığa sahip olma veya ondan yararlanma hakkını gösterir. Sukuk, yatırımcısına belirli aralıklarla sabit veya değişken getiri sağlar. Varlık Kiralama Anonim Şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, ikincil piyasalarda alım satıma konu edilebilen faizsiz ürünlerdir.

Ürünlere ilişkin icazet belgeleri mevcut mu?

Danışma Kurulumuz tarafından onaylanmayan hiçbir ürün, kanallarımız aracılığıyla müşteri işlemlerine konu edilmez.

Hisse Senedi işlemlerinde hangi aracı kurumla çalışıyorsunuz?

Hisse Senedi işlemleriniz, Vakıf Yatırım aracılığıyla gerçekleşir.

Genel Müşteri ile Profesyonel Müşteri ayrımı nedir?

Profesyonel Müşteri, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek bilgi, tecrübe ve uzmanlığa sahip kişilerdir. Profesyonel Müşteri statüsünde yer alınabilmesi için aşağıdaki niteliklere haiz olunması gerekir:

 • Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ve bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar
 • Emekli ve yardım sandıkları ile 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş sandıklar
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası organizasyonlar
 • Nitelikleri itibarıyla yukarıdaki kurumlara benzer olduğu kurul tarafında kabul edilebilecek diğer kuruluşlar
 • Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, öz sermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kriterlerinden en az ikisini taşıyan kuruluşlar
 • Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler

“Profesyonel” tanımı kapsamında yer almayan müşteriler “Genel Müşteri” olarak kabul edilir.
Profesyonel Müşteri, gayrimenkul ve serbest fon yatırımı yapabilir. Genel Müşteri, bu tür ürünlerin alımını gerçekleştiremez. Söz konusu ürünlere yatırım yapmayı amaçlayan genel statüsündeki müşteriler Uygunluk Testi sürecinden geçer. Profesyonel Müşteri, böyle bir uygulamaya tabi değildir.

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri kimdir?

Genel Müşteri statüsündeyken aşağıdaki niteliklerden en az ikisine haiz olanlar, yazılı talepte bulunarak Profesyonel Müşteri haline gelebilir.

 • İşlem talep edilen piyasalarda son 1 yıl içerisinde her 3 aylık dönemde en az 500.000 TL hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olması
 • Nakit mevduatlarının ile sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 TL tutarını aşması
 • Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış ya da Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey veya Türev Araçlar lisanlarından birine sahip olması

Nitelikli Yatırımcı kimdir?

Aşağıdaki durumları karşılayanlar Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilir:

 • Yerli / yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta ve portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları
 • Emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar
 • Kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu kurul tarafında belirlenecek diğer yatırımcılar
 • Sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az 1.000.000 tutarında TL, yabancı para ya da sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler