İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2020)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (03/12/2020 tarih ve 75/1466 sayılı karar)

8.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 8.000.000.000-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (05/12/2019 tarih ve 70/1565 sayılı karar)

7.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 7.000.000.000-TL (Yedi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (13/12/2018 tarih ve 63/1459 sayılı karar)

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017 -II)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 5.000.000.000-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (29/12/2017 tarih ve 48/1569 sayılı karar)

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017 -I)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 2.000.000.000-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (24/02/2017 tarih ve 8/281 sayılı karar)

1.850.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-II)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.850.000.000-TL (Bir milyar sekiz yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (15/02/2016 tarih ve 5/164 sayılı karar)
 
150.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-I)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 150.000.000-TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (23/03/2016 tarih ve 10/322 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (12/06/2015 tarih ve 15/715 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (19/08/2014 tarih ve 25/308 sayılı karar)