İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 10.000.000.000 TL'ye kadar, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan dokümanlar ekte yer almaktadır.)
SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı
SPK Onayına Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu
SPK Onayına Sunulan Özet
Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı
Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu
Onaylı Özet
 

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2020)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (03/12/2020 tarih ve 75/1466 sayılı karar)

8.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 8.000.000.000-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (05/12/2019 tarih ve 70/1565 sayılı karar)

7.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 7.000.000.000-TL (Yedi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (13/12/2018 tarih ve 63/1459 sayılı karar)

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017 -II)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 5.000.000.000-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (29/12/2017 tarih ve 48/1569 sayılı karar)

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017 -I)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 2.000.000.000-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (24/02/2017 tarih ve 8/281 sayılı karar)

1.850.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-II)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.850.000.000-TL (Bir milyar sekiz yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (15/02/2016 tarih ve 5/164 sayılı karar))

150.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-I)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 150.000.000-TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (23/03/2016 tarih ve 10/322 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (12/06/2015 tarih ve 15/715 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (19/08/2014 tarih ve 25/308 sayılı karar)