Arama Yapın

Yatırım Fonları

yatirim

Yatırım Fonları aracılığıyla birikimlerinizi riskinizi minimize ederek yatırıma dönüştürebilirsiniz!

Yatırım Fonları Kuveyt Türk’te

banner

Yatırım Fonu Nedir?

Birikimlerinizin çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında (hisse senedi, kıymetli madenler, kira sertifikası vb.) değerlendirmek üzere profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalı bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar, fonun portföyündeki yatırım araçlarına ortak olarak yatırım yapar ve fonun getirisinden pay alırlar.

Yatırım Fonları Avantajları

 • Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden belirli limitler dahilinde KSV-KLU-KTV fonlarında 7/24 işlem yapabilme avantajı
 • Profesyonel yönetim: İlgili fonlar, alanında uzman, sürekli piyasaları takip eden fon yöneticileri tarafından yönetilir. Böylelikle portföyünüzü yönetmek için ekstra zaman harcamak zorunda kalmazsınız.
 • Risk dağıtımı: Fon yöneticileri, havuzdaki yatırımları pay sahiplerine fayda sağlayacak şekilde dağıtır. Çeşitli yatırım araçlarına dağıtarak riski minimize etmeye çalışarak getiriyi maksimize etmeyi hedefler.
 • Kolay nakde çevirebilme: Söz konusu fonlar, mevcut birikimlerden yatırım elde etmenin en kolay yollarındandır. Satın almak istenilen katılım payı için talepte bulunmak ve talebin onaylanmasını beklemek yeterlidir.
 • Likidite: İlgili fonlar, esneklik ve likidite avantajları bakımından iki farklı türe sahiptir. Bu fon türlerinden biri açık uçlu fonlar olup işlem yapılacak hisse sayısında bir sınırlamaya sahip değildir. Açık uçlu fonlar ile yüksek likidite imkanı bulunan yatırımların nakde çevrilmesi kolaylaşıyor. Kapalı uçlu fonlar ise açık uçlu fonlara nazaran daha düşük likiditeye sahiptir. Kapalı uçlu fonlar, yatırımcılara esneklik sunma özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu fon türünde yatırımcılar, gerçek zamanlı fiyatlar bazında yatırım yapabiliyor.
 • Vergi(Stopaj) Avantajı: Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç yatırım fonlarından elde edilen kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır. (31.06.2023’ye kadar).
 • Tüzel müşterilerimiz yatırım fonlarında stopaja tabi değildirler.
 • Kuveyt Türk Portföy'ün sunduğu yatırım fonları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yatırım Fonları İşlem Kanalları

Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Fonuna Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Amacınızı belirleyin: Öncelikle, yatırım yapmadan önce amacınızın ne olduğunu belirlemelisiniz. Gelirinizi artırmak, para biriktirmek ya da maddiyatınıza katkıda bulunmak istiyorsanız; amaçlarınıza uygun adımlar atmanızda fayda var. Bu anlamda, fonun getirisinin ihtiyaçlarınız ile paralel olduğundan emin olun.
 • Risk skalanızı ölçün: Ne kadar risk alabileceğinizi belirlemelisiniz. Daha sonra ise yatırım yapmak istediğiniz fonun risklerini öğrenmeli, risklerin her an ortaya çıkabileceği ihtimalini aklınızda bulundurmalısınız.
 •  Fon hakkında bilgi sahibi olun: Yatırım yapmayı düşündüğünüz fonu araştırın. İçeriği inceleyin ve size gereken tüm bilgileri toplayın. İhtiyacınız olan bilgileri fon sahibi kurumdan edinebilirsiniz.
 •  Kendinize bir sınır belirleyin: Tüm yatırım araçlarında yaptığınız gibi söz konusu fonlarda da kendinize bir sınır belirlemelisiniz. Fonun değer kaybedip kazanmasına dair senaryolarda ne yapacağınızı bilmek, rasyonel kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Yüksek gelir fikrinin yüksek riske eş değer olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle yatırım yapacağınız fonu kişisel getirilerinize ve risk beklentilerinize uygun şekilde seçmelisiniz. Böylelikle yatırım planınızı oluşturmuş olur ve panik yapmadan ani kararlar alabilir, yeni bir plan tasarlayabilirsiniz. Seçeceğiniz fonun geçmiş performanslarını izlemelisiniz. Söz konusu fonun aylık ya da yıllık periyotlarda ne kadar kazanç sağladığını gösteren çizelgeyi gazetelerden edinebilir veya bankanızdan isteyebilirsiniz.
 •  Alım-satım kanallarını gözden geçirin: Yatırım yapmak için fon alırken kullanabileceğiniz kanallara dikkat edin. İşlemlerinizi, internet ve mobil şubelerden gerçekleştirebileceğinize emin olun.
 • Kuveyt Türk Portföy'ün sunduğu yatırım fonları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayın. 

Stopaj Muafiyeti

23.12.2020-30.06.2023 tarihleri arasında satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile ünvanında 'döviz' ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.

Tüzel müşterilerimiz yatırım fonlarında stopaja tabi değildirler.

Kurumlar Vergisi Avantajı

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeye göre “portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulundurmayan” yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda, unvanında “TL” ibaresi olan KT Portföy fonları Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilecek.

KT Portföy'ün Kurduğu ve Yönettiği Katılım Fonları

Genel ve Nitelikli Müşteri Nedir?

Profesyonel müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

-Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

-Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

-Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

-Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

-Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası,  öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

-Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

-Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “genel müşteri” kabul edilir.

-Profesyonel müşteri gayrimenkul yatırım fonlarına veya serbest fonlara yatırım yapabilirken, genel müşteri sınıfında ki yatırımcılar bu ürünlerin alımını gerçekleştiremeyecektir. Ayrıca bu ürünlerin satışında müşteri türüne göre müşterinin risk algısını ölçen uygunluk testi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu ürünlere yatırım yapmak isteyen genel nitelikli sınıftaki tüm müşterilere uygunluk testi yapılmak durumunda iken profesyonel müşteriler bu teste tabi olmak zorunda değildirler.

Talebe Dayalı Profesyonel (Nitelikli) Müşteri Nasıl Olunur?

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve bu şartlardan en az ikisini sağladıklarını belgelemeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilirler:

Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 TL hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olmaları

Nakit mevduatları ve sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1 milyon TL’yi aşması

Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması
Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin nitelikli yatırımcı olarak kabul edilebilmeleri için ikinci maddedeki şartı sağlamaları gerekir.

Günlük Getiri Sağlayan ve Düşük Riskli Fonlar

KTV

KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Fon toplam değerinin en az %80’i Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kısa vadeli kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür.

Aynı gün valorle işlem yapabilme imkanı olduğundan dolayı özellikle kısa vadeli yatırımlar için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için düşük risklidir.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası: 2

KSV

KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Fon toplam değerinin en az %80’i Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kısa vadeli kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür.

Aynı gün valorle işlem yapabilme imkanı olduğundan dolayı özellikle kısa vadeli yatırımlar için uygundur.

SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.

Avantajları Nelerdir?

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için düşük risklidir.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası

2

KLU

KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Fon toplam değeri ağırlık olarak Danışma Kurulu'ndan icazeti alınan kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler başta olmak üzere yerli kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kısa vadeli kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Fon Para Piyasası Katılım Fonu olması nedeniyle fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

Aynı gün valorle işlem yapabilme imkanı olduğundan dolayı özellikle kısa vadeli yatırımlar için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için düşük risklidir.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası

1

KTN

KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Fon toplam değerinin en az %80’i Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Orta ve uzun vadeli kira sertifikaları, katılma hesapları vb. düşük riskli sermaye piyasası ürünlerinin getirilerinden faydalanmak isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası

2

Hisse Senedi Fonları

KPC

KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon toplam değerinin en az %80’i katılım ilkelerine uygun, Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan yerli hisse senetlerine; en fazla %20’si ise yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır. Katılım Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine en az %80 oranında yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Fonun içeriği, tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası

6

KTM

KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

Fon toplam değerinin en az %15’i en fazla %80’i faizsiz finans ilkelerine uygun, Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan yerli hisse senetlerine değişken oranlarda yatırım yapar. En az %20’si ise yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Sabit getirili kira sertifikaları, katılma hesapları vb. sermaye piyasası ürünlerinin yanında Katılım Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Fonun içeriği, tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası

4

Kıymetli Değerli Madenler Fonları

KZL

KT PORTFÖY KIZILAY’A DESTEK ALTIN KATILIM FONU

Fon toplam değerinin en az %80’i altın ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan altına dayalı yerli sermaye piyasası araçlarına; en fazla %20’si ise Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır.

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden, Gr Altın ile yatırım imkanı.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası

7

KUT

KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLERKATILIM FONU<

Fon toplam değerinin en az %80’i kıymetli madenlere (Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin) ve kıymetli madenlere dayalı yerli sermaye piyasası araçlarına; en fazla %20’si ise Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Altın, Gümüş, Paladyum, Platin ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Fonun içeriği, tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası

7

Döviz Fonları

KDL

KT PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU

Fon toplam değerinin %100’ü döviz (USD) cinsinden katılma hesaplarına yatırılır.

SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.

USD birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli, düşük riskli olarak değerlendirmek isteyenler için uygundur

Avantajları Nelerdir?

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için ana para kaybı riski çok düşüktür.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

Gerçek kişilerde %10 stopaj ile vadeli hesaplardan daha avantajlı olup belirli bir vade sınırı yoktur.

 

*Sadece Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.

Risk Skalası

1(USD) 7(TL)

KAV

KT PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON<

Fon toplam değerinin %100’ü döviz (AVRO) cinsinden katılma hesaplarına yatırılır.

SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.

EURO birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli, düşük riskli olarak değerlendirmek isteyenler için uygundur

Avantajları Nelerdir?

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için ana para kaybı riski çok düşüktür.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

Gerçek kişilerde %10 stopaj ile vadeli hesaplardan daha avantajlı olup belirli bir vade sınırı yoktur.

*Sadece Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.

Risk Skalası
1(AVRO) 7(TL)

KTT

KT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU

Fon toplam değerinin en az %80’i Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen döviz (USD) cinsinden kira sertifikaları ve döviz (USD) cinsinden katılma hesaplarına yatırılır.

SPK mevzuatına göre sadece nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.

Orta ve uzun vadeli kira sertifikaları ile katılma hesaplarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde etmek isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası
3(USD) 7(TL)

Çoklu Varlık Fonları

KCV

KT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Fon portföyü makroekonomik veriler, istitiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir.

Çoklu Varlık yönetim modeli ile, stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır.

Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak, orta-uzun vade getiri elde edilmesi hedeflenir.

Sabit getirili kira sertifikaları, katılma hesapları vb. sermaye piyasası ürünlerinin yanında Katılım Endeksi’nde yer alan yerli-yabancı hisse senetlerine ve Kıymetli Madenlere yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

Fonun içeriği, tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası
5

Yabancı Hisse Senedi İçeren Sürdürülebilirlik Fonları

KSR

KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Fon toplam değeri ağırlıklı olarak Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan ESG (Environmental, Social, Governance) Kriterlerine uygun çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerine ve kira sertifikalarına yatırılır.

Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şirketlerin; kira sertifikalarına, yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Avantajları Nelerdir?

USD cinsi yabancı hisse ve yabancı kira sertifikalarına da yatırım yapabileceğiniz ilk katılım esaslı yatırım fonudur.

Fonun içeriği, tecrübeli fon yöneticilerinin analizleri, komite kararları, model portföylere ve piyasa gelişmelerine göre güncellenir.

Vadeye bağlı kalmadan dilediğiniz zaman alıp dilediğiniz zaman satabilirsiniz.

Birikiminiz uzmanları tarafından değişen ekonomik koşullara göre faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

*Başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Risk Skalası
6

Genel Müşterilere İhraç Edilen Fonlar

Fon Kodu Fon Adı Fon Stratejisi Fon Detay
KLU KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KPC KT Portföy Hisse Yoğun Fon Katılım Endeksi Hisse Senetleri Detaylı Bilgi
KTM KT Portföy Birinci Katılım Fonu Hisse Senedi & Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTN KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTV KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KZL KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu Altın Katılım Detaylı Bilgi
KUT KT Portföy Kıymetli Madenler Fonu Kıymetli Madenle ile Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin) Detaylı Bilgi
KSR KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konularındaki performansları yüksek yerli/yabancı şirketler ile iştirakleri tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikaları ile ESG (Environmental, Social, Governance) performansı yüksek yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri Detaylı Bilgi

Nitelikli Müşterilere İhraç Edilen Fonlar

Fon Kodu Fon Adı Fon Stratejisi Fon Detay
KTR KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTT KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Küresel (USD) Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KSV KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KDL KT Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon Döviz Cinsinden Katılım Hesaplarına Yatırım Detaylı Bilgi
KAV KT Porföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon Döviz Cinsinden Katılım Hesaplarına Yatırım Detaylı Bilgi

Yatırım Fonları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Yatırım Fonu nedir?

Yatırım Fonu; yatırımcılara ait olan tasarrufların pay (hisse) senedi, kira sertifikası, katılma hesabı vb. sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalı kolektif bir yatırım aracıdır.

 • Yatırım Fonlarının sağlamış olduğu avantajlar nelerdir?

Profesyonel Yönetim: Yatırım fonları alanında uzman fon yönetimi birimleri tarafından piyasa koşulları değerlendirilerek dinamik olarak yönetilmektedir. Yönetim Kolaylığı: Fon varlıklarına ilişkin tüm operasyonlar Portföy Yöneticisi Kuruluş tarafından takip edildiğinden, yatırımcının operasyonel işlemlerle uğraşmasına ve takip etmesine gerek kalmamaktadır.

Vade şartı olmadan yatırım yapabilme imkanı: Yatırım fonları vade şartı ve kısıtı olmadan dilediğiniz zaman nakde çevirebilme ve satış sonrası birikmiş getiriyi alabilme imkanı sunar.

Kolayca Nakde Çevrilebilme: Fon portföyündeki değer değişimleri fon fiyatına günlük olarak yansıtıldığı için fon tutarı, güncel değeri ile birlikte gerek kısmen gerekse tamamen herhangi bir vade beklenmeksizin istendiği vadede nakde çevrilebilmektedir. İşlemler, içerisindeki varlıklara ve fon türüne bağlı olarak T+1, T+2  gibi farklı takas ve fiyat valöründe gerçekleşebilmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırım: Yatırım ölçeği büyüdükçe, yatırım alternatifleri artmakta ve maliyetler azalmaktadır. Yatırım Fonları ile küçük tasarruf sahiplerinin de büyük ölçekli yatırımcıların sahip olduğu avantajları elde etmesi mümkün olabilmektedir. Özellikle bireysel yatırımcıların erişiminin zor ve maliyetli olduğu uluslararası varlıklara yatırım yapması mümkün olmaktadır.

Güvenilirlik: Yatırım Fonlarının içerisindeki varlıklar, kurucu ve yöneticisinin malvarlığından ayrı olarak Türkiye’nin resmi Takas ve Saklama Bankası olan Takasbank güvencesi altında saklanmaktadır. Satın alınan yatırım fonu katılma payları ise yatırımcının adına Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) saklanmaktadır. Ayrıca SPK Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehin edilememekte, teminat olarak gösterilememekte ve üçüncü kişiler tarafından hacz edilememektedir. Fon içerisindeki varlıkların korunması kanun ile güvence altına alınmaktadır.

Denetim ve Gözetim: Yatırım Fonlarının kurucu, yönetici ve saklayıcısının fon ile ilgili tüm hesap ve işlemleri, SPK denetimi altındadır. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşları periyodik olarak yatırım fonlarının denetimini gerçekleştirmektedir.

Stopaj Avantajı: Yatırım fonlarında yatırım süresine bakılmaksızın gerçek kişiler için %10, tüzel kişiler için %0 stopaj uygulanmaktadır.

 • Yatırım Fonu alım satımı için gerekli ön koşullar nelerdir?

Yatırım fonu alıp satabilmeniz için Kuveyt Türk bünyesinde açılmış bir Yatırım Hesabı sahibi olmak gerekmektedir. Yatırım hesabınızı Kuveyt Türk Mobil (şimdilik sadece bireysel müşterilerimiz) ve şubelerimiz aracılığıyla açarak Yatırım fonu işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

 • Yatırım Fonlarında işlem kanalları ve saatleri nelerdir?

Yatırım fonu emirlerinizi emir kabul edilen saatler içerisinde Kuveyt Türk Mobil, İnternet Şube, Tradeplus ve şubelerimiz aracılığıyla verebilirsiniz.

KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlara ilişkin işlem saatleri ve işlemlere ilişkin valör bilgileri aşağıdaki gibidir. TEFAS üyesi diğer fonlara ilişkin bilgilendirmelere ilgili kuruluşların web siteleri yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

TEFAS üyesi KT Portföy fonları(KTN,KTM,KZL) için hesaba tutarların yansıması valör günü 14:00’e kadar, TEFAS dışı fonlarda 12:30’a kadardır. Saat 13:30’dan sonra verilen emirlerin valör tarihleri bir gün süreyle uzamaktadır. Vermiş olduğunuz emirleri Mobil Şube ve İnternet Şube altında bulunan Yatırım – Yatırım Fonu – Yatırım Fonu Emirlerim menülerinden görüntüleyebilirsiniz.

Yatırım Fonları Alım-Satım GerçekleşmeleriFon Kodu09:00 -13:30 Alım**09:00 -13:30 Satım**13:30 -17:00 Alım**13:30 -17:00 Satım**KTM-KT Portföy Birinci Katılım FonuT+1T+2T+2T+3

KTN-KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım FonuT+1T+1T+2T+2

KZL-KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım FonuT+1T+1T+2T+2

KTV-KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuAşağıdaki tabloyu inceleyiniz.Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

KSV*-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest FonT+0 (*12:30'a kadar)T+0 (*12:30'a kadar)İşlem Alınmamaktadırİşlem Alınmamaktadır

KTR*-KT Portföy Birinci Katılım Serbest FonT+1T+1T+2T+2

KPC-Katılım Hisse Senedi FonuT+1T+2T+2T+3

ZAY***-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuT+0 (*12:30'a kadar)T+0 (*12:30'a kadar)İşlem Alınmamaktadırİşlem Alınmamaktadır

KTX*-KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest FonT+1T+3T+2T+4

KUT - KT Portföy Kıymetli Madenler FonuT+1T+1T+2T+2

KSR - KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım FonuT+1T+3T+2T+4

*Yalnızca Nitelikli Yatırımcılar tarafından emir verilebilir.

**İşlem saatleri tam gün esasına göre yazılmıştır. Yarım işlem günü uygulanan tarihlerde alım satım ve valör atlama saatlerinde değişimler yaşanabilmektedir.

***Yalnızca sepet hesabı açılarak bu fona'a yatırım yapılabilir.

KTV FONU 7/24 İşleyişi

KTV FONU 7/24 İşleyişiFon Kodu09:00 - 12:30 Alım09:00 - 12:30 Satım12:30 - 17:00 Alım12:30 - 17:00 Satım17:00 - 00:00 Alım17:00 - 00:00 Satım00:00 - 08:00 Alım00:00 - 08:00 Satım KTV-KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuT+0 / LimitsizT+0 / LimitsizT+0 / Belirli Limitler DahilindeT+0 / Belirli Limitler DahilindeT+1 / LimitsizT+0 / Belirli Limitler DahilindeT+1 / LimitsizT+0 / Belirli Limitler Dahilinde

İşlem Örnekleri:

KTM fonu için Pazartesi 14:30 saatinde verilen alım emri, T+2(Çarşamba) öğleden sonra gerçekleşecektir.

KTN fonu için Cuma 12:00 saatinde verilen satım emri, Pazartesi(T+1) öğleden sonra gerçekleşecektir.

KTN fonu için Salı öğleden sonra 14:00’te verilen alım emri valör bir gün uzayacağından Perşembe öğleden sonra (T+2) gerçekleşecektir.

 • Yatırım Fonlarında komisyon ve vergilendirme nasıl olmaktadır?

Yatırım fonu işlemlerinizden, işlem hacmi ve kanalından bağımsız olarak milyonda 5 + BSMV oranında komisyon alınmaktadır. Yatırım fonları stopaj vergisine tabidir. Yatırım fonlarından elde edilen kardan %10 olmak üzere stopaj kesilmektedir. Elde edilen kar FIFO (İlk alınan ilk satılır.) kuralına göre hesaplanarak tahsil edilmektedir.

 • Yatırım fonu emirlerimi iptal edebilir miyim?

Yatırım fonu emir iptal taleplerinizi, emir iptal son saatine kadar şubelerimiz ve Mobil & İnternet Şube aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. İptal son saati geçen emirler için işlem yapılamamaktadır. Emir iptali, Mobil şubedeki Yatırım – Yatırım Fonu – Yatırım Fonu Emirlerim adımları takip edilerek yapılabilmektedir.

13:30’a kadar verilen emirler aynı gün saat 13:30’a kadar, 13:30 sonrası girilen emirler ise ertesi gün 13:30’a kadar iptal edilebilmektedir.