İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kuveyt Türk’ten Veri Odaklı Bankacılık Raporu

06.07.2023

Kuveyt Türk’ün bankacılıktaki veri kullanımına yönelik hazırladığı Veri Odaklı Bankacılık Raporu, bankacılık sektöründeki veri odaklı çözüm ve teknolojilerle ilgili kapsamlı çıktılar sunuyor. Rapora göre dolandırıcılık tespiti, kredi ve finansman kararları, chatbot ve görsel asistan, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi veriden yararlanılan alanların başında geliyor.
 
Geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 34 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, farklı konularda yaptığı araştırma raporlarını kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda dijital bir dönüşümün içerisinde olan bankacılık sektöründe her geçen gün önemi daha da artan veri odaklılığın sektördeki rolü, sağladığı çözümleri ve gelişen teknolojilerini araştıran Kuveyt Türk, Veri Odaklı Bankacılık Raporu’nu Fikrinn Platformu’ndan yayınladı. Veri Odaklı Bankacılık Raporu, bankacılık sektöründeki veri odaklı çözüm ve teknolojilerle ilgili kapsamlı çıktılar sunuyor. Rapora göre, dolandırıcılık tespiti, kredi ve finansman kararları, chatbot ve görsel asistan, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi veriden yararlanılan alanların başında geliyor. 
 
Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü, Lonca Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Selman Ortaköy raporla ilgili şunları söyledi: “Günümüzde veri odaklı hareket etmek pek çok sektör için büyük önem arz ederken özellikle bankacılık alanı bu konuda ekstra bir hassasiyet gerektiriyor. Yapılan araştırmalar ve istatistikler de bu konunun önemini daha görünür kılıyor. Yapay zeka, dolandırıcılık tespiti, kredi kararları, chatbot ve görsel asistan ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi veriden elde edilen ve geliştirilen alanlar arasında yer alıyor. Kuveyt Türk olarak biz de ürünlerimizi geliştirirken veriye önem göstermeye dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra  ilk kez 2017’de hayata geçirdiğimiz Veri Nimet Gelişim Programımızla her yıl, iş birimlerinde görev alan arkadaşlarımızın analiz ve raporlama yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gelecek planlarımız ile kurumumuzun stratejik planına bağlı olarak 2025 yılında 750 Veri Analisti yetiştirme hedefimize doğru hızla ilerliyoruz.”
 
Bankacılık sektöründe veri neden önemli?
Rapora göre veri, son zamanlarda şirketlerin stratejik kararlar alırken kullandığı önemli bir kaynak haline geldi. McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya değinilen raporda, veri ve analitik odaklı şirketlerin rakiplerine kıyasla yüzde 20 daha fazla büyüme oranı elde ettiği belirtiliyor. Rapora göre bankacılık sektörü açısından bakıldığında, üçüncü taraf kaynaklardan elde edilen verilerin bankalara önemli fırsatlar sunduğu gözlemleniyor. Elde edilen veriler, kişiselleştirilerek ürün ve hizmetlerin müşterinin ihtiyacına göre uyarlanması noktasında büyük fayda sağlıyor. Ayrıca verimliliği artırma noktasında veri toplama ve optimizasyon, finansal hizmetlerin robotik, yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanarak iş süreçlerini düzene sokmasına ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Veri odaklı yaklaşımı benimsemiş bankalar daha iyileştirilmiş risk yönetimi fırsatı elde ederken, geliştirdikleri dijital ürün ve hizmetler noktasında avantajlı bir konuma erişebiliyor. Bu durum müşteri kaybını azaltırken gelir artışına destek sağlayabiliyor.
 
Kişiselleştirilmiş hizmetler kârlılığı artırıyor
Raporda yer verilen, National Business Research Institute ve Narrative Science tarafından 2020'de yapılan ortak bir araştırmaya göre, bankaların %32'si pazarda rekabet avantajı elde etmek için tahmine dayalı analitik ve diğer yapay zekâ teknolojilerini kullanıyor. 2019 Salesforce raporuna göre ise tüketicilerin %84'ü müşteri deneyiminin kuruluş tarafından sunulan ürün ve hizmetler kadar önemli olduğunu düşünüyor. 2020 yılında Accenture tarafından yapılan bir araştırmaya göre de müşterilerin %30'luk kısmı daha iyi ve kaliteli hizmet almak için farklı bankaları tercih ediyor. Dolayısıyla veri ile müşterilere sunulan kişiselleştirilmiş hizmetler, verimliliği artırırken kârlılığı da olumlu yönde etkiliyor.
 
Bankaların en büyük rakibi teknoloji şirketleri
Rapora göre, gün geçtikçe dijital dünyada oluşturulan verilerin artması sebebiyle bu verilerin işlenmesine ve analiz edilmesine yönelik ihtiyaç daha fazla gözle görünür hale geliyor. Geleneksel bankaların en büyük rakipleri artık diğer bankalar değil teknoloji şirketleri. Bu çıkarım, teknolojik gelişmeleri etkin bir şekilde uygulayabilmenin önemini ortaya koyuyor.
 
Veri yönetişiminin önemi artıyor
Bilgilerin kullanılabilir, erişilebilir ve korunabilir olmasını sağlamayı amaçlayan veri yönetişimi, bankalar için giderek önemini artırıyor. Gartner’ın araştırmasına göre 2024'e kadar kuruluşların %30'u veri analitiği yönetişim platformlarına yatırım yapacak ve böylece güvenilir iç görülerin iş üzerindeki etkisi artacak. 2025'e kadar modern bir ‘Veri ve Analitik Yönetişim’ yaklaşımını benimsememiş işletmelerin %80'lik kısmı küçülmeye gidecek. Yine aynı araştırmaya göre 2024'e kadar, organizasyonların %75'i birleşik veri ve analitik girişimlerini desteklemek ve kurumsal başarısızlığı önlemek için merkezi bir veri ve analitik yapısı kurmuş olacak.
 
Verilerin stratejik kullanımın yolu: Veri Ambarı
Veri ambarı, tüm verilere tek bir yerden erişilen bir sistem olup bir bankadaki tüm birimlerin diğer birimler hakkında bilgi edinebilmesine olanak sağlıyor. Veri ambarlarındaki veri, tarihsel süreçte yaşanan tüm değişimleriyle birlikte saklanır. Bankalar için önemi, stratejik kararların alınmasında veri öncelikli bileşen olmasıdır. Bu sebeple, bankalar sahip oldukları verileri doğru analiz edebilmeyi ve doğru noktalarda kullanabilmeyi öncelemelidir. Bu yapının oluşması için tüm verilerin tek bir kaynaktan yönetilmesine olanak sağlayan veri ambarı, bankalar için olmazsa olmaz yapılardandır. Veri ambarı olmadan, bir şirketin gittikçe daha rekabetçi bir ortama dönüşen günümüz pazarında hayatta kalması oldukça zordur.
 
Veri analitiği ve yapay zekâ birlikteliği
Rapora göre, son zamanlarda yapay zekâ ve veri analitiği alanlarına yatırımların artmasıyla bu alanlardaki çalışmalar ivmeli bir şekilde hızlanıyor. Bu durum özellikle bankalar gibi büyük miktarda veriye dayalı iş ihtiyacı olan sektörler için ciddi bir potansiyel anlamına geliyor. Business Insider tarafından hazırlanan bir raporda, bankaların yaklaşık %80'inin yapay zekanın kendi sektörlerine sunduğu potansiyel faydaların farkında olduğunu gösteriyor. Bir başka araştırmaya göre ise küresel bankacılık sektöründe yapay zekânın pazar büyüklüğü 2020 yılında 3,88 milyar dolardı. Bu miktarın 2030 yılında 64,03 milyar dolar olacağı öngörülüyor.
 
Veri bilimi artık bankacılığın vazgeçilmezi
Veri biliminin bankacılıkta uygulanması bugün bir trendden çok daha fazlasıdır ve bankaların gündeminde dijital dönüşüm oldukça ve müşteri tercihleri geliştikçe veri bilimi bir zorunluluk haline gelmektedir. Dolandırıcılık tespiti, kredi kararları, chatbot ve görsel asistan, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi veriden elde edilen alanlardan yalnızca birkaçı olarak öne çıkmaktadır.  
Veri Odaklı Bankacılık Raporu’nun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.