Kritik Hastalıklar Sigortası, vefat ve kritik hastalıklara karşı teminat sunar. Bu teminatlar şöyle:

 • Vefat Teminatı; sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen, vefat tazminatı olarak sigortalının lehtarına, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.
 • Kritik Hastalıklar Teminatı; teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda adı geçen kritik hastalıklardan biri için hayatınızda ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunduğunuzda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından riskin gerçekleşmesi halinde ödenir. Bu teminat içerisinde 3 kritik hastalık bulunur:
  • Kanser
  • Akut miyokard enfarktüsü (kalp krizi)
  • Hastalık sonucu oluşan inme (felç)

Kuveyt Türk Kritik Hastalıklar Sigortası ile Sahip Olabileceğiniz Olanaklar

 • Sağlık sigortanızdaki ya da bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kapsamı dışındaki kuruluşlardan tıbbi hizmet alabilirsiniz.
 • Sağlık sigortanızdaki ya da bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kapsamındaki ödemelerden ve muafiyetlerden aynı anda faydalanabilirsiniz.
 • Sağlık durumunuz gerektirdiği takdirde ev veya arabanızda değişiklikler ya da eklemeler yapabilirsiniz.
 • Çocuk, aile ve ev bakımı giderlerini karşılayabilirsiniz.
 • Gerektiği takdirde özel seyahat ve ikamet giderlerini karşılayabilirsiniz.
 • Kişisel bakım ve yaşam destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
 • Kendinize daha az ve esnek çalışma saatleri düzenleyebilirsiniz.

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi