İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kritik Hastalıklar Sigortası, vefat ve kritik hastalıklara karşı teminat sunar. Bu teminatlar ile kanser veya hastalık sonucu inme gibi durumlarda toplu para alırsınız. Paranızı ister tedavi masraflarınızda ister başka ihtiyaçlarınızda kullanırsınız. Yaşam kaybı yaşarsanız adınıza yatırılan toplu para ile sevdiklerinizi maddi güvenceye alırsınız.

Kritik Hastalıklar Sigortası broşürü için tıklayınız.

 • Vefat Teminatı; sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen, vefat tazminatı olarak sigortalının lehtarına, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine ödenir.
 • Kritik Hastalıklar Teminatı; teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda adı geçen kritik hastalıklardan biri için hayatınızda ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunduğunuzda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından riskin gerçekleşmesi halinde ödenir. Bu teminat içerisinde 13 kritik hastalık bulunur:
  • Kanser
  • Akut miyokard enfarktüsü (kalp krizi)
  • Hastalık sonucu oluşan inme (felç)
  • MS
  • Böbrek Yetmezliği
  • Aort Ameliyatı
  • Koroner Arter Bypass Ameliyatı
  • Kalp Kapakçığı Ameliyatı
  • Ana Organ Nakli
  • Koma
  • Paralizi
  • Körlük ve Önemli Yanıklar

Kuveyt Türk Kritik Hastalıklar Sigortası ile Sahip Olabileceğiniz Olanaklar

 • Sağlık sigortanızdaki ya da bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kapsamı dışındaki kuruluşlardan tıbbi hizmet alabilirsiniz.
 • Sağlık sigortanızdaki ya da bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kapsamındaki ödemelerden ve muafiyetlerden aynı anda faydalanabilirsiniz.
 • Sağlık durumunuz gerektirdiği takdirde ev veya arabanızda değişiklikler ya da eklemeler yapabilirsiniz.
 • Çocuk, aile ve ev bakımı giderlerini karşılayabilirsiniz.
 • Gerektiği takdirde özel seyahat ve ikamet giderlerini karşılayabilirsiniz.
 • Kişisel bakım ve yaşam destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
 • Kendinize daha az ve esnek çalışma saatleri düzenleyebilirsiniz.

Ürün hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Kritik Hastalıklar Teminatları ve Yaşa Göre Çıkabilecek Örnek Prim Tablosu

Teminatlar Eko Paket Standart Paket Maksimum Paket
Vefat 50.000 ₺ 125,000 ₺ 250,000 ₺
Kritik Hastalıklar 100,000 ₺ 250,000 ₺ 500,000 ₺
 

Kritik Hastalıklar Sigortası Yaş - Paket Prim Fiyatlaması

Yaş Eko Paket Standart Paket Maksimum Paket
18 153 ₺ 334 ₺ 595 ₺
25 245 ₺ 536 ₺ 952₺
35 434 ₺ 949 ₺ 1.686 ₺
45 1.096 ₺ 2.397 ₺ 4.261₺
55 3.134  ₺ 6.857 ₺ 12.190 ₺
65 7.616 ₺ 16.660 ₺ 29.619 ₺

NOT: Belirtilmiş olan primler, bireylerin sağlık beyanlarında herhangi bir problem olmadığı düşünülerek belirtilmiştir. Farklı sağlık beyanları ve farklı yaşlarda prim miktarları değişebilir.
 
 

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi