İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Krediye bağlı Ferdi kaza Sigortası ile olası bir kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu vefat durumunda bankaya olan borcunuzdan ötürü sevdiklerinizi zor durumda bırakmazsınız. Kalan kredi tutarınız sigortacı tarafından ödenir.

Azalan Bakiyeli Teminat

Azalan bakiyeli kredi sigortası borcunuz kadar güvence verdiği için diğer sabit bakiyeli ürünlere göre prim tutarı daha düşüktür.

Kolay Başvuru İmkanı

Sigortalı olabilmeniz için tek yapmanız gereken herhangi bir Kuveyt Türk şubesine başvurmaktır.

Verilen Teminatlar

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet (MAL): Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'ndaki şart ve esaslar dahilinde, kaza sonucu tam, kati, daimi maluliyete düçar olması halinde ödenir.

Kaza Sonucu Vefat (KSV): Sigortalılardan birinin kaza sonucu vefatı halinde, önceden tayin edilmiş menfaattarına veya menfaattar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine miras hisseleri nispetinde, ilişik listede yazılı vefat teminatına ek olarak yine ilişik listede yazılı olan kaza sonucu vefat teminatı ödenir.

Sigorta Kapsamı

Krediye Bağlı Ferdi Kaza Sigortası, kredi süresi boyunca kullandığınız ve kredi tutarınız kadar kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu vefat teminatı sunar. Bu süre boyunca, kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu vefat teminat tutarları birbirlerine eşittir.

Kimler Yararlanır

Bireysel segmentlerde kredi kullanan, 18-64 yaş arasındaki, Kuveyt Türk müşterisi gerçek kişiler bu üründen faydalanabilir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi kredi sözleşmesinde belirtilen vade süresi kadardır.

Primi Etkileyen Faktörler

 • Yaşınız
 • Kredi süreniz
 • Prim ödeme şekliniz (peşin/aylık/yıllık)
 • Kredi tutarınız

Ödeme Yöntemleri

Krediye bağlı Ferdi Kaza Sigortası’ndaki prim, peşin, yıllık ya da ilk yıl içinde 12 taksitle müşterinin banka hesabından otomatik ödeme talimatı veya kredi kartıyla da ödenebilir.

Kapsam Dışı Haller

 • Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
 • Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak
 • Sigorta kapsamına giren bir kaza sonucu oluşmayan tüm giderler,
 • Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar ve karantina
 • Motosikletvetakmamotorlubisikletkullanmakvebunlarabinmek,
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 • Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 • Her nevi spor müsabakalarile sürat ve mukavemet yarışları,
 • Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
 • Sel, yanardağ püskürmesive yer kayması.
 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

Kapsam İçi Haller

Deprem sonucu oluşacak kaza vefat ve kaza maluliyet durumu da sigorta teminatları kapsamına dahildir.

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi

Şube ve ATM'ler

Size en yakın Şube ve ATM'lere ulaşmak için