Arama Yapın

Yatırım Teşvik Belgesi

yatirim

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yaparak projelerinizi hayat geçirmenizi sağlayacak desteklerden faydalanabilirsiniz.

Projenizi kapsayan tüm fon desteklerinden yararlanma avantajına Yatırım Teşvik Belgesi ile sahip olun!

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, belirli amaçlar doğrultusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde verilir. Bu amaçlar:

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara mal ve ürünlerin üretiminin artırılması
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta ileri teknoloji yatırımlarının desteklenmesi
 • Az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması
 • Bölge bazlı gelişim farklılıklarının azaltılması
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi

Yatırım Teşvik Belgesi’ne Kimler Başvurabilir?

Ulusal ve uluslararası ölçekte iş yapan bir şirkete sahipseniz, Yatırım Teşvik Belgesi’ne başvurabilirsiniz.

Belgenin sağladığı avantajlardan iş ortaklıkları, kooperatifler, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları da yararlanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi’ne Nasıl Başvurulur?

Yatırıma başlamadan önce gerçek veya tüzel kişi statüsünde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yaparak ilgili belgeyi edinebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri

Genel Teşvik

Teşvik edilemeyecek konuların dışında kalan tüm yatırım projeleriniz için Genel Teşvik’e başvurabilirsiniz.

Bölgesel Teşvik

Kentler arası gelişmişlik farkının azaltılması, kentlerin üretim ve ihracat potansiyellerinin artırılması amaçlarına uygun projeleriniz için edinebileceğiniz teşvik belgesi türüdür.

Öncelikli Yatırım Konuları

Yatırım konunuz bu kategoriye dahilse, teşvik belgesi başvurunuzu yaparak 5 bölge desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Öncelikli listedeki ürünlere ilişkin yatırımlarınızın teşviği için programa başvurabilirsiniz.

Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlarınıza yönelik teşvik türüdür.

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları

 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kâr payı desteği avantajından yararlanabilirsiniz.
  • Kâr payı desteği, en az 1 yıl vadeli krediler için sağlanır.
  • Kullandığınız krediye (Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar) ilişkin ödenecek kâr payının belirli kısmı, bakanlık tarafından karşılanır.
  • Destek unsuru; stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları kapsamındaki projeler için uygulanır. 3., 4., 5., 6. bölgelere yönelik bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviği uygulamaları da bu kapsamdadır.
 • Yurt içinden veya dışından temin edeceğiniz yatırım malı, makine, teçhizat ile yazılım, gayri maddi hak satış ve kiralamaları için belirlenen oranda KDV istisnasından yararlanabilirsiniz.
 • Yurt dışından temin edeceğiniz yatırım malı, makine ve teçhizat için belirlenen oranda ya da tutarda gümrük vergisi muafiyetine hak kazanırsınız.
 • Gelir veya kurumlar vergisi, yatırımınız için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli uygulanır.
 • Yatırımınız ile sağladığınız ilave istihdam için ödemeniz gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete denk kısmı bakanlıkça karşılanır.
 • Ayrıca yatırımınız ile sağladığınız ilave istihdam için ödemeniz gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete denk kısmı da bakanlıkça karşılanır.
 • T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsisi avantajından yararlanabilirsiniz. (Teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar için)
 • Yatırımınız ile sağladığınız ilave istihdam için gelir vergisi stopaj desteği uygulamasından yararlanabilirsiniz.
 • Sabit yatırım tutarı 500.000.000 TL’nin üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştireceğiniz bina-inşaat harcamaları için KDV iadesi alabilirsiniz.
 • * Teşvik detayları, diğer destek unsurları, mevzuat ve başvuru süreçleri için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  Yatırımlarınızın finansmanı için avantajlı çözümlere başvurmak için hemen Kuveyt Türk Mobil aracılığıyla müşterimiz olun!

Kâr Payı Desteği 

 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
 • Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek kâr payının belli bir kısmı bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
 • Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır .

KDV İstisnası

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım, gayri maddi hak satış ve kiralamaları için belirlenen oranda katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat için belirlenen oranda/tutarda gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Yatırım Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

Yatırım Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir.

KDV İadesi

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. Teşvik Detayları, diğer destek unsurları, mevzuat ve başvuru süreçleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfadaki vergi, teşvik ve yasal yükümlülüklere ilişkin meblağ, oran ve sair veriler sadece bilgi amaçlı olup, anılan vergi ve teşvikler ile mevzuat hükümleri yetkili kamu makamlarınca her zaman değiştirilebilmektedir.  Sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemelerin takip sorumluluğu müşterilerimize aittir. Bankamız buradaki bilgileri sürekli güncel tutamayabileceğinden, bahse konu vergi ve teşvikler ile mevzuat düzenlemelerine ilişkin güncel bilgileri ilgili kamu makamlarından temin etmeniz gerekmektedir.