İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, toprak kayması, seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır.

İnşaat All Risks Sigortası ile İsteğe Bağlı Alabileceğiniz Ek Teminatlar

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • İnşaat makineleri
  • Şantiye tesisleri
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • Bakım devresi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İnşaat Sigortası Genel Şartları için lütfen tıklayınız.

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi