İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, toprak kayması, seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır.

Teminat Kapsamı

İnşaat All Risks sigortası aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • İnşaat makineleri
  • Şantiye tesisleri
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • Bakım devresi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Kimler Yararlanabilir?

Genel olarak müteahhit firmalar, inşaat all risks sigortasından yararlanabilmektedir. Müşterilerimiz kimliklerini ve inşaata konu yapı bilgilerini beyan ederek en yakın şubemizden inşaat all risks sigortası yaptırabilmektedir. Hizmet ücreti ise sigorta şirketi tarafından işlem bazında hesaplanmaktadır.

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İnşaat Sigortası Genel Şartları için lütfen tıklayınız.

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi
 

Sigorta Başvurusu

Ön başvurunuzu yapın, size ulaşalım!
 
 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen