İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Tam Katılım Sağlık Sigortası Nedir? 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında alınan ek (ilave) ücretlerin teminat altına alındığı bir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünüdür.  Tam Katılım Sağlık Sigortası ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Katılım Emeklilik’in anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretler Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tam Katılım Sağlık Sigortası Özel Şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.
 • Tam Katılım Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için size en yakın Kuveyt Türk Katılım Bankası şubesine başvurmanız yeterlidir.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası ile tüm kredi kartlarından peşin olarak katkı prim ödemelerinizi ödeyebilirsiniz.
 • Ürün hakkında detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tam Katılım Sağlık Sigortası Neden Gereklidir?

Herhangi bir sağlık problemi veya geçirdiğiniz bir kaza sonucunda ayakta ya da yatarak sağlık hizmeti alma durumunuzda ödeyeceğiniz fark ücretini teminat altına alınır.

Tam Katılım Sağlık Sigortası’ndan kimler yararlanabilir?

 • Tam Katılım Sağlık Sigortası’ndan, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki genel sağlık sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler faydalanabilir.
 • Katılım Emeklilik tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, T.C. sınırları dâhilinde ikamet eden kişiler sigortaya kabul edilirler. Bu sigorta, 15 günden büyük ve 59 yaşından küçük kişileri teminat altına alır.
 • 15 günden büyük ve 18 yaşından küçük çocuklar tek başına sigortalanmamakla birlikte bu yaş aralığındaki çocuklar en az bir ebeveynle birlikte sigortalanabilir.
 • Talep edilmesi durumunda, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş çocukları SGK kabul kriterleri baz alınarak sigorta teminatına dâhil edilebilirler.

Tam Katılım Sağlık Sigortası poliçesinde doğum teminatı da var mı?

Doğum teminatı sunulmamaktadır.

Tam Katılım Sağlık Sigortası hangi teminatları kapsar?

Yatarak Tedavi
 • Acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler
 • Cerrahi veya dahili yatış
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiografi
giderleri limitsiz ve %100 karşılanır.

Ayakta Tedavi
 • Doktor muayene
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri
 • Fizik tedavi (yılık 2.000 TL limitli)
giderleri yılda 8 vaka ile sınırlı olarak %100 karşılanır.

Kara Ambulansı 
Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil durumlarda 0212 700 17 12'yi arayarak Kara Ambulansı hizmetimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz. 

Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanır. Ameliyat malzemeleri ve evde bakım hizmeti yıllık 30.000 TL limitle kapsama alınmıştır.

*Anlaşmalı kurum bulunmayan illerde yatarak tedavi 10.000 TL, ayakta tedavi 1.500 TL limitle karşılanır.