İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kasko ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

Kuveyt Türk Kasko Sigortası’nın teminat altına aldığı zararlar şu şekildedir:

 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
 • Aracın yanması
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Genişletilmiş Kasko

Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko Poliçesi’nin içerdiği otomatik teminatlar şu şekildedir:

 • Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Sel ve su baskını
 • Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
 • Kıymet kazanma
 • Kemirgen ve diğer hayvanların vereceği zararlar
 • Asıl anahtar ile aracın çalınması
 • Anahtar çalınması
 • İkame araç teminat
 • Yeni değer teminatı
 • Mini Onarım hizmeti 
 • Hukuksal Koruma teminatı
 • İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı
 • Ferdi Kaza Koltuk teminatı
 • Hasarsızlık koruma teminatı

İsteğe Bağlı Eklenebilecek Teminatlar

 • Yurt dışı teminatı
 • Taşınan emtia teminatı
 • Kasa teminatı

NEOVA Sigorta ayrıcalığı ile isteğe bağlı olarak sunulan zengin teminat yapısını, hasarsızlık uygulamalarını ve diğer açıklamaları içeren ürünle ilgili detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kasko Sigortası Genel Şartları için lütfen tıklayınız.

 

Müşteri Ol 

Aracınızı Kuveyt Türk Kasko ile
sigortalamak için
Kuveyt Türk Mobil
görüntü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi