İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası’na tabidir. Zorunlu Deprem Sigortası’nın teminatı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından verilir.

Bu sigorta ile depremin, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere), sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmış durumdadır.

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları için lütfen tıklayınız.

 

Müşteri Ol 

Zorunlu Deprem Sigortası
için Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi