İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

 

Çek

Çek, banka müşterisinin mevduat hesabından belli bir tutarı bir başkasına aktarabilmesi için bankaya talimat ve yetki veren bir kambiyo senedidir.

 • Kuveyt Türk müşterileri 10, 20, 30 yapraklı çek defterlerini bankanın şubelerinden temin edebilirler.
 • 20 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu uyarınca, çok sayıda değişiklik oldu.

Senet

Senet, bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıttır.

 • Vadelerinden makul bir süre öncesinde Kuveyt Türk'e teslim edilen alacak senetleri, kayda alınarak takip edilmekte ve her bir senedin vadesinde tahsilat işlemleri gerçekleştirilerek, senet sahibi müşterilerin alacakları, Kuveyt Türk'te bulunan cari hesaplarına kaydedilir.
 • Senetlerin borçluya ihbar edilmesi veya karşılığı olmayan senetlerin noter kanalıyla protesto ettirilmesi işlemleri de Kuveyt Türk tarafından yapılır.

5941 Çek Kanunu Düzenlemeleri - Yeni Çek Tipleri

5941 Sayılı Çek Kanunu gereği, çek karneleri 4 farklı tipte olacaktır.

Çek tipleri, Tacir Çeki ve Tacir Olmayan Çek olarak ve bu çek tipleri de müşterinin isteğine göre emre ya da hamiline olarak basılacaktır. Yani çekler;

 • Emre-Tacir Çeki,
 • Hamiline-Tacir Çeki,
 • Emre Tacir Olmayan Çek,
 • Hamiline-Tacir Olmayan Çek olarak 4 gruba ayrılmıştır.

Çek hesabı açtırmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekir:

 • Çek yasaklısı olmadığına dair beyan ve TCMB istihbaratı,
 • Gerçek kişilerde kimlik tespiti için Fotoğraflı Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesi, T.C. vatandaşı olmayanlar için Pasaport, İkamet Tezkeresi,
 • Adres teyit belgesi (yurtdışı yerleşik kişiler ile adres beyanları mernis kayıtları ile eşleşmeyen kişiler için),
 • Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Belgeleri ve Vergi Levhası, imza Sirküleri, işlem yapacak yetkililerin ve %25’ten fazla hisseye sahip ortakların kimlik belgeleri,
 • Esnaf ve sanatkar olanların ise esnaf ve sanatkar sicil kayıtları,
 • Farklı müşteri türlerine göre şubece talep edilebilecek diğer belgeler

Şube ve ATM'ler

Size en yakın Şube ve ATM'lere ulaşmak için