İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına vb.), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri güvence altına alır.

Teminat Kapsamı

Montaj All Risks Sigortası aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar
  • Şantiye tesisleri
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • Dört haftayı aşan tecrübe devresi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Kimler Yararlanabilir?

Genel olarak müteahhit firmalar ile makine parkuru ya da elektrik cihazlara sahip firmalar, montaj all risks sigortasından yararlanabilmektedir. Müşterilerimiz kimliklerini ve montaja konu makine ya da elektronik cihaz bilgilerini beyan ederek en yakın şubemizden montaj all risks sigortası yaptırabilmektedir. Hizmet ücreti ise sigorta şirketi tarafından işlem bazında hesaplanmaktadır.

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Montaj Sigortaları Genel Şartları için lütfen tıklayınız.

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi
 

Sigorta Başvurusu

Ön başvurunuzu yapın, size ulaşalım!
 
 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen