İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına vb.), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri güvence altına alır.

Montaj All Risks Sigortası ile isteğe bağlı alabileceğiniz ek teminatlar şöyle:

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar
  • Şantiye tesisleri
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • Dört haftayı aşan tecrübe devresi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Montaj Sigortaları Genel Şartları için lütfen tıklayınız.

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi