İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilip bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı Hayat Sigortası poliçelerinin prim tutarlarının yüzde 50'si dikkate alınır), ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi