İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git


Konut Hesabı, uzun vadeli birikimi amaçlayan devlet katkılı katılma hesabıdır.

Konut Hesabı’na Kimler Başvurabilir?

 • Tamamı kendine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları konut hesabı açabilmektedir.
 • 18 yaşından küçükler için veli vasi tarafından açılabilmektedir.

Konut Hesap Özellikleri Nelerdir?

 • Kuveyt Türk Konut Hesabı asgari 3 yıl vade ile sadece TL cinsinden açılır ve her yıl kar payı hak eder.
 • Ödeme periyodu aylık veya 3 aylık olabilir.
 • Ödeme tutarı aylık periyotta 2.497,82 TL – 24.978,21 TL, 3 aylık periyotta ise 7.493,46 TL – 74.934,63 TL'dir.
 • Hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 299.738,06 TL’ye kadar para yatırılabilir.
 • Aylık ödemeli hesaplarda düzenli ödemeleri bir yıl boyunca maksimum 3 kez, 3 aylık ödemeli hesaplarda da bir yıl boyunca maksimum 1 kez ödemesini aksatma hakkı vardır.
 • Bir yıl içerisinde en fazla iki defa para çekim hakkı tanınır.
 • Bir müşteri birden fazla Konut hesabı açamaz.
 • Konut hesabı ortak hesap olarak açılamaz.
 • Cari hesaptan veya Sağlam Kart kredi kartından talimat verilebilmektedir.
 • Kuveyt Türk Konut hesabı 95/5 kar paylaşım oranı ile yüksek getiri avantajı sağlamaktadır.

Konut Hesabı Devlet Katkısı Oranları Nelerdir?

Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı(%) Azami Devlet Katkısı
36 aydan daha az 0 0 TL
36-47 ay 15 129.886,49 TL
48-59 ay 18 139.877,76 TL
60 ay ve üzeri 20 149.869,01 TL

Konut Hesabı Devlet Katkısı Şartları Nelerdir?

Katılımcının devlet katkısını hak edebilmesi için;

 • Türk vatandaşı olması,
 • 07/04/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması ve bu tarihten itibaren başka bir konut edinmemiş olması,
 • Asgari 3 yıl belirtilen şekliyle ödeme yapması,
 • Konut Hesap Yönetmeliği’ndeki ödeme şartlarını ihlal etmemesi gerekir.
 • Devlet katkısının hesaplanmasında konut edinim tarihindeki birikim esas alınır.

Müşteri Ol 

Konut Hesabı açmak
için Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Konut Hesabı Hakkında Sıkça Sorulanlar

1- Konut hesabının amacı nedir?

Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konutunu satın almalarına destek olmak amaçlanmaktadır.

2- Konut hesabından kimler faydalanabilir?

Tamamı kendisine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları konut hesabı açtırabilmektedirler. Türk vatandaşlığından izinle çıkarılan Mavi Kart sahipleri bu kapsamın dışındadır.

3- Konut hesabı bankaların yurtdışı şubelerinde açılabilir mi?

Bu hesap mutlaka Türkiye’deki bankaların yurtiçi şubelerinde açılmalıdır.

4- Konut hesabı bankamızda hangi ürün tipinde açılmaktadır?

Bankamızda konut hesabı birikimli katılma hesabı mantığı ile açılmaktadır.

5- Konut Hesabında vade ne şekildedir?

Konut Hesabı asgari 3 yıllık olarak açılmaktadır. Hesap her yıl temdit olup, kar payı alacaktır.

6- Konut Hesabı kar paylaşım oranı dağılımı ne şekildedir?

Paylaşım oranı %95/5 olarak belirlenmiştir.

7- Hangi para cinsinden açılması gereklidir?

Sadece Türk Lirası olarak açılmaktadır.

8- Konut hesabı ortak hesap olarak açılabilir mi?

Ortak hesap olarak açılamaz.

9- Müşteri birden fazla konut hesabı açabilir mi?

Mevzuat gereği katılımcıya sadece tek konut hesabı için devlet katkısı ödendiğinden yalnızca bir konut hesabı açılabilir.

10- Konut hesabı Konut Hesabı vadesinden önce kapatılabilir mi?

Evet kapatılabilir. Hesabın vadesinden önce kapanması ve belirtilen ödeme şartlarının sağlanmaması durumunda, hesabın vade döneminde verilen brüt karın yarısı banka tarafından geri alınır.

11- Konut hesabı kimlere açılamaz?

Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya konut nitelikli müstakil tapu sahipleri adına konut hesabı açılamaz.

12- Konut hesabı açılmasına engel bir durumun bulunup bulunmadığını kim tarafından nasıl tespit edilir?

Banka, başvuru sahibinin engel bir durumunun olup olmadığını Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden tespit eder.

13- Hesap açılışında yaş üst sınırı var mıdır?

Yaş üst sınırı bulunmamaktadır.

14- 18 yaşından küçüklere konut hesabı açılabilir mi?

18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabilir.

15- Konut hesabına üst sınırı aşan miktarda bir tutar yatırılabilir mi?

Konut hesabında bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sınırı aşan miktar yatırılabilir. Bu tutar 299.738,06 TL’yi geçememektedir.

16- Konut hesabında asgari 3 yıl düzenli ödeme yapmak şart mıdır? Toplu para yatırılıp devlet katkısı alınamaz mı?

Konut hesabında kapsam olarak asgari 3 yıl için düzenli ödemeler yapmak şarttır. Bu ödemeler limitler dahilinde gerçekleştiğinden, 3 yıl ödenmesi gereken miktarı toplu olarak yatırmak limitleri aşmak anlamına gelmektedir.

17- Konut hesabından bir kesinti (hesap işletim ücreti, fon yönetim gideri kesintisi, yönetim kesintisi vb) yapılacak mı?

Hayır, banka konut hesabından vergi hariç hiçbir kesinti yapmayacaktır.

18- Konut hesabında ödeme planı nasıldır?

Aylık veya üç aylık olarak açılabilir. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 2.497,82 TL, üst sınır 24.978,21 TL’dir. Üç aylık ödemelere ait alt sınır 7.493,46 TL, üst sınır ise 74.934,63 TL’dir.

19- Azami ve asgari ödeme tutarları sabit midir?

Tutarlar her yıl Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yeniden değerleme oranı tutarında arttırılacaktır.

20- Ödemelerin limitlere bağlı olması zorunlu mudur?

Belirtilen üst ve alt limitlerin aşılmaması ve altına düşülmemesi şartıyla istenilen tutarlarda hesaba para yatırabilirler. Yapılan ödemenin alt sınıra ulaşması durumunda o ay için düzenli ödeme yapılmış sayılır. Örn; ilk ay 350 TL, ikinci ay 500 TL, üçüncü ay 375 TL gibi her ay farklı miktarlarda vade gününde manuel şekilde para yatırılabilir.

21- Hesaba hangi tarihilerde para yatırılabilir ?

Hesaba aylık veya 3 aylık dönemlerdeki talimat günü veya ertesi iş gününde para yatırılabilir.

22- Aylık veya üç aylık dönemde birden fazla ödeme yapabilir miyim?

Hayır, sadece vade gününde ve +1 işgünü opsiyon ile para yatırılabilir.

23- Ödeme planı nasıl oluşur ve daha sonra değiştirilebilir mi?

İlk vade günü hesabın açıldığı günün ertesi iş günüdür. Ödeme planı katılımcının talebi üzerine hesabın her açılış tarihi yıl dönümlerinde yeniden belirlenebilir.

24- Ödemelerin aksaması durumunda ne olur?

Katılımcı, aylık ödeme planı seçerse bir yıl içinde en fazla 3 kez, üç aylık ödeme planı seçerse bir yıl içinde en fazla 1 kez hesabına para yatırmama hakkına sahiptir. Bu şarta uyulmadığında konut hesabı, devlet katkısı ödemesi kapsamından çıkarılacaktır.

Not: 30.09.2020 tarihine kadar ise, Aylık ödemeli hesaplarda düzenli ödemeleri bir yıl boyunca maksimum 6 kez, 3 aylık ödemeli hesaplarda bir yıl boyunca maksimum 2 kez ödemesini aksatma hakkı vardır.

25- Konut hesabımdan para çekilebilir mi?

Konut hesabından yılda 2 kere çekim yapılabilir. Kalan bakiyenin konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Bu şart ihlal edildiğinde hesap, konut hesabı statüsünden çıkarılır ve devlet katkısı ödenmez.

26- Hangi türde konutlar için devlet katkısı ödenir?

 • Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar,
 • Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar,
 • Konut nitelikli yapı kullanımına izin belgesi olan müstakil taşınmazlar için devlet katkısı ödenir.

27- Devlet katkısı hangi türde konutlara ödenmez?

Devre mülklere devlet katkısı ödenmez.

28- Konut hesabına konu olan konut edinim tarihi ne ifade eder?

Katılımcı tarafından yurtiçinde ilk ve tek konutu olması koşuluyla, tamamı kendi adına kayıtlı;

 • Kat mülkiyet tapusu olan konut için konutun satış yoluyla tapuya tescil tarihi,
 • Hali hazırda yapı kullanma izin belgesini haiz konutun kat irtifakı tapusunun devralınma tarihi,
 • Yapı kullanma izin belgesi kat irtifakı tapusunun devralındığı tarihten sonra onaylanmış ise yapı kullanma izin belgesinin onaylanma tarihi,
 • Yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapusu olan konut için konutun satış yoluyla tapuya tescil tarihi konut edinim tarihini ifade eder.

29- Katılımcının devlet katkısına hak kazanabilmesi için aranan şartlar nelerdir?

 • Türk vatandaşı olması,
 • 07/04/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması ve bu tarihten itibaren başka bir konut edinmemiş olması,
 • Asgari 3 yıl belirtilen şekliyle ödeme yapması,
 • Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde Konut Hesabı’nın bulunduğu bankaya başvurması gerekmektedir.

30- Devlet katkısı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısı hazırlanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır. Bu katkı hesaptaki tutarın ödeme sürelerine göre belirli yüzdeleri alınarak hesaplanır. Devlet katkısı katılımcılar açısından;

 • Düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için hesaptaki tutarın %15’idir. Ancak katkı 129.886,49 TL’yi geçemez.
 • Düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için hesaptaki tutarın %18’idir.Ancak katkı tutarı 139.877,76 TL’yi geçemez.
 • Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki tutarın %20’sidir. Ancak katkı tutarı 149.869,01 TL’yi geçemez.

31- Devlet katkısıyla ilgili katılımcının başvuru süreci nasıl ilerlemektedir?

 • Konut edinim tarihinden itibaren altı ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya müracaat eder.
 • Banka, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden katılımcı bilgilerinin kontrolünü sağlar.
 • Banka, kat irtifakı tapusu olan konutlar ve konut nitelikli müstakil taşınmazlar için yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığını Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden sorgular.
 • Konutun yapı kullanma izin belgesinin bulunması ancak Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinde bu bilginin bulunmaması halinde katılımcı kat irtifakına konu olan konut veya müstakil tapulu konut için yapı kullanma izin belgesinin bir örneğini bankaya verir.

32- Banka katılımcının başvurusunu aldıktan sonra, süreci nasıl yönetmektedir?

Bankanın ilgili Genel Müdürlük birimleri ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol eder ve takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanan form çerçevesinde tek liste halinde Bakanlığa iletir. Bakanlık bu bilgileri elektronik ortamda da istemeye yetkilidir.

33- Bakanlık Devlet katkısını kaç iş günü içerisinde öder?

Bankalar ilgili listeyi ilettikten sonra, Bakanlık ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve devlet katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılması sağlar.

34- Katılımcı birden fazla konut hesabı açmışsa hangi hesaba devlet katkısı ödenir?

Eğer müşterinin birden fazla konut hesabı varsa, öncelikle bu hesaplar birleştirilemez. Devlet katkısı müşterinin ilk konut hesabına ödenir. Eğer açılan ilk konut hesabında yeterli miktarda ödeme yer almıyorsa üstelik diğer hesaplarında yeterli ödeme varsa yine de devlet katkısı bu müşteriye ödenmez.

35- Katkı hesaplamasını kim yapmaktadır?

Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından konut hesabının bulunduğu banka sorumludur.

36- Konut hesap ödemeleri için hangi seçenekler vardır?

Düzenli ödemeler için cari hesap veya bankamız kredi kartı ile ödeme talimatı verebilir.

Talimatlar hesabın açılış tarihinden bir sonraki iş gününde çalışmaya başlamaktadır. Daha sonra her ayın aynı günü çalışır. İlk talimat tarihinde hesabın müsait olmaması durumunda hesap kapanmaktadır.

37- Aynı kişiye hem konut hem de çeyiz hesap açılabilir mi?

Hesabın açılması için gerekli koşullar sağlandığı takdirde her iki hesap da açılabilmektedir.