İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git


Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’na bir de Kuveyt Türk desteği eklenir, evliliğe hazırlanan çiftlerin hesabı sağlam birikir.

 • Çeyiz Hesabı; uzun vadeli birikimi amaçlayan devlet katkılı katılma hesabıdır.
 • 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çeyiz hesabı açabilirler.
 • Çeyiz Hesabı, 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından açılabilir.
 • Çeyiz Hesabı’ndan hem kadınlar hem erkekler yararlanabilir.
 • Kuveyt Türk Çeyiz Hesabı asgari 3 yıl vade ile sadece TL cinsinden açılır ve her yıl kâr payı hak eder.
 • Ödeme periyotları aylık veya 3 aylık olabilir.
 • Ödeme tutarı aylık periyotta asgari 999,11 TL, azami 9.991,25 TL’dir. 3 aylık periyotta ise asgari 2.997,37 TL, azami 29.973,89 TL’dir.
 • Hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 149.869,09 TL’ye kadar para yatırılabilir.
 • Aylık ödemeli hesaplardaki düzenli ödemelerinizi 1 yıl boyunca en fazla 3 kez; 3 aylık ödemeli hesaplardaki düzenli ödemelerinizi ise 1 yıl boyunca 1 kez aksatma hakkınız bulunur.
 • Bir yıl içerisinde en fazla iki defa para çekim hakkınız vardır.
 • Bir müşteri birden fazla çeyiz hesabı açamaz.
 • Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.
 • Cari hesabınızdan veya Sağlam Kart kredi kartınızdan talimat verilebilmektedir.
 • Kuveyt Türk Çeyiz hesabı 95/5 kâr paylaşım oranı ile yüksek getiri avantajı sağlar.

Çeyiz Hesabı Devlet Katkısı Şartları Nelerdir?

Katılımcının devlet katkısını hak edebilmesi için;

 • Evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
 • Çeyiz Hesap Yönetmeliği’ndeki ödeme şartlarını ihlal etmemesi gerekir.
 • Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınır.
Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı(%) Azami Devlet Katkısı
36 aydan daha az 0 0 TL
36-47 ay 20 41.827,60 TL
48-59 ay 22 48.262,60 TL
60 ay ve üzeri 25 57.915,15 TL

**Devlet katkısı almayı hak eden müşterilerin evlilik tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair nüfus müdürlüklerinden alacağı belgeyi çeyiz hesabının açıldığı Kuveyt Türk şubesine iletmesi gerekmektedir.

Müşteri Ol 

Çeyiz Hesabı açmak
için Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Çeyiz Hesabı Hakkında Sıkça Sorulanlar

1- Çeyiz Hesabı nedir?

Çeyiz hesabı, uzun vadeli birikimi hedefleyen ve yönetmelik kapsamındaki şartlar sağlandığında devlet katkısı ile desteklenen hesap türüdür. Bankamızda birikimli katılma hesabı olarak TL cinsinden asgari 3 yıl vade ile açılmaktadır.

2- Çeyiz hesabından kimler yararlanabilir?

24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları/veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamına giren kişiler çeyiz hesabı açabilirler. Çeyiz hesabından hem kadınlar hem erkekler yararlanabilmektedir.

3- Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları çeyiz hesabından yararlanabilir mi?

Sistemde ikamet esası olmadığı için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz hesabından yararlanabilir.

4- Çeyiz hesabı bankaların yurtdışı şubelerinde açılabilir mi?

Bu hesap mutlaka Türkiye’deki bankaların yurtiçi şubelerinde açılmalıdır.

5- Çeyiz Hesabının getiri avantajı nedir?

Çeyiz hesabı yüksek kar payı avantajı sunmaktadır. Bankamızda paylaşım havuzu 95/5 şeklindedir.

6- Çeyiz Hesabı çocuklar için açılabilir mi?

Çeyiz Hesabı, 18 yaşından küçükler için veli vasi tarafından açılabilmektedir.

7- Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılabilir mi?

Ortak hesap olarak açılamaz.

8- Birden fazla çeyiz hesabı açılabilir mi?

Bankamızda birden fazla çeyiz hesabı açılamamaktadır.

9- Çeyiz hesabında yaş sınırlaması var mıdır?

Katılımcı, devlet katkısına hak kazanabilmesi için; 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması ve en az 3 yıl ödemelerini yapmış olması gerekmektedir. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda bir kişi en geç 24 yaşında çeyiz hesabı açmalıdır.

10- İlk evlilik sonrasında çeyiz hesabından faydalanılabilir mi?

Sadece ilk evlilik için çeyiz hesabından faydalanılabilir. İlk evlilik sonrasında çeyiz hesabından yararlanılamaz.

11- Çeyiz hesabından bir kesinti (hesap işletim ücreti, fon yönetim gideri kesintisi, yönetim kesintisi vb) yapılır mı?

Hayır, bankamız çeyiz hesabından vergi hariç hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

12- Çeyiz hesabında ödeme planı nasıldır?

Aylık veya 3 aylık olarak açılabilir. Aylık ödeme planı tercih edildiğinde ayda en az 999,11 TL, en fazla 9.991,25 TL çeyiz hesabına yatırılabilir. Eğer 3 aylık ödeme planı tercih edilirse, 3 ayda 1 en az 2.997,37 TL, en fazla 29.973,89 TL çeyiz hesabına yatırılabilir.

13- Düzenli ödemelere ilişkin yasal alt sınır her yıl değişmekte midir?

Alt ve üst sınırlar ile devlet katkısı tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme artış oranı kadar artırılır.

14- Ödemelerin limitlere bağlı olması zorunlu mudur?

Belirtilen üst ve alt limitlerin aşılmaması ve altına düşülmemesi şartıyla istenilen tutarlarda hesaba para yatırabilirler.

15- Aylık veya üç aylık dönemde birden fazla ödeme yapılabilir mi?

Hayır, sadece vade gününde ve +1 işgünü opsiyon ile para yatırılabilir.

16- Seçilen ödeme planı daha sonra değiştirilebilir mi?

Ödeme planı her yıl vade tarihlerinde değiştirilebilir.

17- Ödemelerde aksama yaşanabilir mi?

Aylık ödeme planı tercih eden katılımcılar 1 yıl içerisinde 3 defadan fazla ödemelerini aksatamazlar. Aksattıkları durumda çeyiz hesabı statüsünden çıkarılır ve devlet katkısı ödenmez.

3 aylık ödeme planını tercih eden katılımcılar 1 yıl içerisinde 1 defadan fazla ödemelerini aksatamazlar. Aksattıkları durumda çeyiz hesabı statüsünden çıkarılır ve devlet katkısı ödenmez.

Not:30.09.2020 tarihine kadar ise aylık ödemeli hesaplardaki düzenli ödemelerinizi 1 yıl boyunca en fazla 6 kez; 3 aylık ödemeli hesaplardaki düzenli ödemelerinizi ise 1 yıl boyunca 2 kez aksatma hakkınız bulunur.

18- Çeyiz hesabından para çekilebilir mi?

Evet, çeyiz hesabından yılda 2 kere çekim yapabilirsiniz fakat kalan bakiye çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Bu şart ihlal edildiğinde hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkarılır ve devlet katkısı ödenmez.

19- Çeyiz hesabına üst sınırı aşan miktarda tutar yatırılabilir mi?

Katılımcı çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar maksimum 149.869,09 TL’dir. Ara dönemde üst sınırı aşan tutarın yatırılması durumunda ilgili bakiye için devlet katkısı hesaplanmaz.

20- Çeyiz hesabında kural ihlali olduğunda tekrar çeyiz hesabı açma hakkı var mıdır?

Evet, tekrar çeyiz hesabı açılabilir.

21- Devlet Katkısını kazanabilmek için hangi şartlar aranır?

 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapması,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
 • Ödemelerini aksatmamış olması ve çekim hakkını ihlal etmemiş olması gerekmektedir.

22- Devlet katkısı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısı hazırlanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Bu katkı hesaptaki tutarın ödeme sürelerine göre belirli yüzdeleri alınarak hesaplanır. Devlet katkısı katılımcılar açısından;

 • Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar için hesaptaki tutarın %20’sidir. Ancak katkı 41.827,60 Türk lirasını geçemez.
  Düzenli ödeme süresi 48-59 ay olanlar için hesaptaki tutarın %22’sidir. Ancak katkı 48.262,60 Türk lirasını geçemez.
  Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki tutarın %22’sidir. Ancak katkı 57.915,15 Türk lirasını geçemez.

23- Devlet katkısını alabilmesi için katılımcıdan istenilen evraklar nelerdir?

Evlilik tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair nüfus müdürlüklerinden alacağı belgeyi çeyiz hesabının bulunduğu şubeye iletmesi gerekmektedir.

24- Katılımcı evrakları teslim ettikten sonra işlemler ortalama kaç gün sürmektedir?

Ay içinde yapılan başvuruların tümü banka tarafından kontrol edilir. Takip eden ayın ilk 10 günü içinde listeler Bakanlığa iletilir. Belgelerin bakanlığa ulaşmasının ardından 10 iş günü içerisinde kontroller yapılır ve Devlet katkısı çeyiz hesabının olduğu bankaya aktarılır.

25- Bir katılımcı farklı bankalarda çeyiz hesabı açmışsa katkı payı nasıl ödenir?

Devlet katkısı tek çeyiz hesabı için ödenir. Birden fazla çeyiz hesabı açılmışsa hesaplar birleştirilemez ve devlet katkısı için başvurduğu ilk banka hangisi ise katkı ona aktarılır.

26- Çeyiz hesabı ödemeleri yeterli olduğu halde yaş sınırını aşıp, evlenemeyen kişiler devlet katkısı alabilirler mi?

Bu kişiler devlet katkısından yararlanamayacak olup, yaş sınırı aşıldığında ilgili çeyiz hesabı özel cari hesaba dönüşecektir.

27- Çeyiz hesabında devlet katkısından evlenen çiftlerden her ikisi de faydalanabilir mi?

Evlenmeden önce eşlerin ayrı çeyiz hesabı olması durumunda her biri kendi çeyiz hesabından faydalanabilir, devlet katkısını ayrı ayrı alabilir.

28- Çeyiz hesabında asgari 3 yıl düzenli ödeme yapmak şart mıdır? Toplu para yatırılıp devlet katkısı alınamaz mı?

Çeyiz hesabında kapsam olarak asgari 3 yıl için düzenli ödemeler yapmak şarttır. Her ödeme döneminde çeyiz hesabına yönetmelikte belirtilen üst sınır kadar tutar yatırabilir. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2024 yılı için 149.869,09 TL'ye kadar yatırılabilir.

29- Çeyiz Hesabı vadesinden önce kapatılabilir mi?

Evet kapatılabilir. Hesabın vadesinden önce kapanması ve belirtilen ödeme şartlarının sağlanmaması durumunda, hesabın vade döneminde verilen brüt karın yarısı banka tarafından geri alınır.