İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
Altınlarınızı Kuveyt Türk şubeleri veya anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla Fiziki Altın Katılma Hesabı FATSİ’ye yatırarak kur değişimine karşı birikimlerinizi koruyun ve hesabın vadesine göre değişen oranlarda sağlanan ek getiri avantajından faydalanın. Yastık altındaki altınlarınıza değer kazandırın!

Şubelerimizden açılabilen Fiziki Altın Katılma Hesabı’nın özellikleri şu şekildedir:
 • Yurt içi yerleşik gerçek* ve tüzel** kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Hesaplar 3, 6 ve 12*** ay vadelerde TL cinsinden açılmaktadır.
 • Hesabın kâr paylaşım oranı %95-5’tir. Katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak getiri oranı vade sonunda belli olmaktadır.
 • FATSİ hesaplarına dönüştürülen altın tutarları üzerinden aşağıda belirlenen oranlarda (yıllık) hesaplanan ilave getiri, TL olarak Merkez Bankasınca hesap açılışında peşin olarak ödenecektir. Hesap sahibi, ilave getiri avantajından hesap açılışında bir defaya mahsus olacak şekilde faydalanabilecektir. İlave getiriden faydalanabilmek için vade bitimine kadar hesaptan para çekilmemesi gerekmektedir. İlave getiri anaparaya dahil olduğundan kâr payı hesaplaması normalden daha avantajlı olacaktır. İlave getiri oranları vadesine göre şu şekildedir;
  • 3 Ay Vadeli: İlave getiri bulunmamaktadır. 
  • 6 Ay Vadeli: %1 (Yıllık)
  • 12 Ay Vadeli: %2 (Yıllık)
 • FATSİ Hesabı, fiziki olarak gişe, altın günleri ve kuyumcular aracılığıyla yatırılan altınlar ile açılır.
 • FATSİ için yatırılan altınlar daha avantajlı milyemler üzerinden değerlenir.
 • 5 iş günü öncesine kadar yatırılan altınlarla birlikte FATSİ Hesabı açılabilir.
 • Hesap açılış alt limiti bulunmamaktadır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Hesapla ilgili kur farkı, peşin ilave getiri ve kâr payı ödemeleri TL olarak yapılacaktır.
 • Kur farkı hak edişinin olup olmadığı, vade başlangıç ve hesap kapanış tarihlerindeki TCMB tarafından saat başı yayınlanan gram altın alış kuru baz alınarak hesaplanmaktadır. Vade sonunda hesaplanan kur farkı getirisi ile hesabın kâr payı getirisi kıyaslandığında;
  • Kur farkı getirisi, kâr payı getirisinden azsa müşterilere vade sonunda sadece kâr payı getirisi ödemesi yapılacaktır.
  • Kur farkı getirisi, kâr payı getirisinden fazlaysa kâr payı ödemesi müşteri hesabına bankamız tarafından yapılacaktır. Kur farkı getirisi ile kâr payı getirisi arasındaki fark ise TCMB tarafından müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TL olarak iletilecektir.
 • Hesaplar vade sonunda TCMB’nin saat 11:00’de ilan ettiği gram altın alış kuru üzerinden yenilenebilir. Yenilenen hesaplarda vade tarihinde TCMB’nin saat 11:00’de ilan ettiği altın alış kuru dönüşüm kuru olarak kabul edilir.
 • Hesap sahibi dilerse vade tarihinde hesaptan kısmi para çıkışı yapabilir. Kalan tutar üzerinden hesap yenilenebilir.
 • Hesaptan vade öncesinde kısmi çekim yapılamamaktadır. Vade tarihinden önce çekim yapılması durumunda hesap kapatılarak cari hesaba dönüştürülmektedir.
 • Hesabın vade tarihinden önce kapatılması durumunda;
  • Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11’de TCMB tarafından açıklanan gram altın alış kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gram altın alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Kâr payı getirisi elde edilemeyeceği gibi kurlar arasındaki oluşan fark, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılır. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, altın kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
  • Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda TCMB tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağından hesaba ilişkin kâr payı ve kur farkı getirisi talep edilemez.
  • Hesap açılışında ödenmiş olan ilave getiri tutarı müşteri hesabından kesilir.
  • Hesap açılışında avantajlı milyemler ile hesaplanan altın miktarından kesinti yapılarak asgari milyem değeri üzerinden tutar yeniden hesaplanacaktır.
 • Sadece vade başlangıcında Türk Lirası’na dönüştürülen Altın tutarı kadar bakiye, vade sonunda TCMB'nin saat 11:00'de ilan ettiği altın alış kuru ve yüzde sıfır (%0) BSMV oranı ile saat 11:00 – 12:00 arasında şubelerimizden altın hesabına dönüştürülebilir.
 • Hesaptan para çekme ve hesap kapatma işlemleri iş günlerinde saat 11:00-17:00 arasında yapılabilmektedir.
 • Vade sonu beklenmeden yeni hesap açılabilmektedir.
 
*Yurt içi yerleşik gerçek kişi: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişileri ifade eder.
** Yurt içi yerleşik tüzel kişi: Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişileri ifade eder.
***Vade sonu; haftasonu veya resmi tatil gününlerine denk gelmesi halinde ilk iş günü olarak belirlenecektir.