İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

 

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonları; bir havuzda toplanan tasarrufları, profesyonel fon yöneticileri tarafından riski hisse senedi, kira sertifikası gibi çeşitli sermaye piyasası araçları arasında dengeli bir şekilde dağıtacak biçimde yatırıma dönüştüren finansal piyasa enstrümanlarından biridir. Fona katılan katılımcı, katılım miktarı kadar kazanç sağlamaktadır.

Müşterilerimiz yatırım hesabını Kuveyt Türk şubelerinden veya mobil şubemiz üzerinden açabilmekte, yatırım fonu alım satım işlemlerini ise Kuveyt Türk Mobil, İnternet Şube, Tradeplus ve şubelerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir.

Yatırım Fonlarının Genel Özellikleri Nelerdir?

  • Yatırım Fonu’na dâhil olarak uzmanlık gerektiren menkul kıymet yatırımlarından profesyonel fon yöneticisi aracılığıyla yararlanılabilmektedir.
  • Yatırım fonlarının değerlendirilmesinde farklı sermaye piyasası araçları kullanılmaktadır. Bu vesileyle piyasa riski dağıtılmakta ve güvenli bir yatırım yapılmaktadır.
  • Yatırım Fonu, kolaylıkla nakde çevrilebilir bir yatırım aracıdır.
  • Yatırım Fonlarının malvarlığı, kurucu ve yöneticinin mal varlığından ayrı olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) güvencesi altındadır.
Duyuru:
KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Serbest Fon izahnamesinde 15/10/2021 tarihi itibariyle yapılacak değişikliğe ilişkin duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
 

KT Portföy'ün Kurduğu ve Yönettiği Katılım Fonları

Genel Yatırımcı

Fon Kodu Fon Adı Fon Stratejisi Fon Detay
KLU KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KPC KT Portföy Hisse Yoğun Fon Katılım Endeksi Hisse Senetleri Detaylı Bilgi
KTM KT Portföy Birinci Katılım Fonu Hisse Senedi & Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTN KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTV KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi
KZL KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu Altın Katılım Detaylı Bilgi
KUT KT Portföy Kıymetli Madenler Fonu Kıymetli Madenle ile Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin) Detaylı Bilgi
KSR KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim  konularındaki performansları yüksek yerli/yabancı şirketler ile iştirakleri tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikaları ile ESG  (Environmental, Social, Governance) performansı yüksek yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri Detaylı Bilgi

Nitelikli Yatırımcı

Fon Kodu Fon Adı Fon Stratejisi Fon Detay
KTR KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KTT KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Küresel (USD) Kira Sertifikaları Detaylı Bilgi
KSV KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon Kira Sertifikaları (Kısa Vadeli) Detaylı Bilgi

Yatırım Fonları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  • Yatırım Fonu nedir?
Yatırım Fonu; yatırımcılara ait olan tasarrufların pay (hisse) senedi, kira sertifikası, katılma hesabı vb. sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalı kolektif bir yatırım aracıdır.
  • Yatırım Fonlarının sağlamış olduğu avantajlar nelerdir?
Profesyonel Yönetim: Yatırım fonları alanında uzman fon yönetimi birimleri tarafından piyasa koşulları değerlendirilerek dinamik olarak yönetilmektedir. Yönetim Kolaylığı: Fon varlıklarına ilişkin tüm operasyonlar Portföy Yöneticisi Kuruluş tarafından takip edildiğinden, yatırımcının operasyonel işlemlerle uğraşmasına ve takip etmesine gerek kalmamaktadır.
Vade şartı olmadan yatırım yapabilme imkanı: Yatırım fonları vade şartı ve kısıtı olmadan dilediğiniz zaman nakde çevirebilme ve satış sonrası birikmiş getiriyi alabilme imkanı sunar.
Kolayca Nakde Çevrilebilme: Fon portföyündeki değer değişimleri fon fiyatına günlük olarak yansıtıldığı için fon tutarı, güncel değeri ile birlikte gerek kısmen gerekse tamamen herhangi bir vade beklenmeksizin istendiği vadede nakde çevrilebilmektedir. İşlemler, içerisindeki varlıklara ve fon türüne bağlı olarak T+1, T+2  gibi farklı takas ve fiyat valöründe gerçekleşebilmektedir.
Büyük Ölçekli Yatırım: Yatırım ölçeği büyüdükçe, yatırım alternatifleri artmakta ve maliyetler azalmaktadır. Yatırım Fonları ile küçük tasarruf sahiplerinin de büyük ölçekli yatırımcıların sahip olduğu avantajları elde etmesi mümkün olabilmektedir. Özellikle bireysel yatırımcıların erişiminin zor ve maliyetli olduğu uluslararası varlıklara yatırım yapması mümkün olmaktadır.
Güvenilirlik: Yatırım Fonlarının içerisindeki varlıklar, kurucu ve yöneticisinin malvarlığından ayrı olarak Türkiye’nin resmi Takas ve Saklama Bankası olan Takasbank güvencesi altında saklanmaktadır. Satın alınan yatırım fonu katılma payları ise yatırımcının adına Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) saklanmaktadır. Ayrıca SPK Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehin edilememekte, teminat olarak gösterilememekte ve üçüncü kişiler tarafından hacz edilememektedir. Fon içerisindeki varlıkların korunması kanun ile güvence altına alınmaktadır.
Denetim ve Gözetim: Yatırım Fonlarının kurucu, yönetici ve saklayıcısının fon ile ilgili tüm hesap ve işlemleri, SPK denetimi altındadır. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşları periyodik olarak yatırım fonlarının denetimini gerçekleştirmektedir.
Stopaj Avantajı: Yatırım fonlarında yatırım süresine bakılmaksızın gerçek kişiler için %10, tüzel kişiler için %0 stopaj uygulanmaktadır.
  • Yatırım Fonu alım satımı için gerekli ön koşullar nelerdir?
Yatırım fonu alıp satabilmeniz için Kuveyt Türk bünyesinde açılmış bir Yatırım Hesabı sahibi olmak gerekmektedir. Yatırım hesabınızı Kuveyt Türk Mobil (şimdilik sadece bireysel müşterilerimiz) ve şubelerimiz aracılığıyla açarak Yatırım fonu işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
  • Yatırım Fonlarında işlem kanalları ve saatleri nelerdir?
Yatırım fonu emirlerinizi emir kabul edilen saatler içerisinde Kuveyt Türk Mobil, İnternet Şube, Tradeplus ve şubelerimiz aracılığıyla verebilirsiniz.

KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlara ilişkin işlem saatleri ve işlemlere ilişkin valör bilgileri aşağıdaki gibidir. TEFAS üyesi diğer fonlara ilişkin bilgilendirmelere ilgili kuruluşların web siteleri yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

TEFAS üyesi KT Portföy fonları(KTN,KTM,KZL) için hesaba tutarların yansıması valör günü 14:00’e kadar, TEFAS dışı fonlarda 12:30’a kadardır. Saat 13:30’dan sonra verilen emirlerin valör tarihleri bir gün süreyle uzamaktadır. Vermiş olduğunuz emirleri Mobil Şube ve İnternet Şube altında bulunan Yatırım – Yatırım Fonu – Yatırım Fonu Emirlerim menülerinden görüntüleyebilirsiniz.
Yatırım Fonları Alım-Satım Gerçekleşmeleri
Fon Kodu 09:00 -13:30 Alım** 09:00 -13:30 Satım** 13:30 -17:00 Alım** 13:30 -17:00 Satım**
KTM-KT Portföy Birinci Katılım Fonu T+1 T+2 T+2 T+3
KTN-KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu T+1 T+1 T+2 T+2
KZL-KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu T+1 T+1 T+2 T+2
KTV-KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
KSV*-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon T+0 (*12:30'a kadar) T+0 (*12:30'a kadar) İşlem Alınmamaktadır İşlem Alınmamaktadır
KTR*-KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon T+1 T+1 T+2 T+2
KPC-Katılım Hisse Senedi Fonu T+1 T+2 T+2 T+3
ZAY***-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu T+0 (*12:30'a kadar) T+0 (*12:30'a kadar) İşlem Alınmamaktadır İşlem Alınmamaktadır
KTX*-KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon T+1 T+3 T+2 T+4
KUT - KT Portföy Kıymetli Madenler Fonu T+1 T+1 T+2 T+2
KSR - KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu T+1 T+3 T+2 T+4

*Yalnızca Nitelikli Yatırımcılar tarafından emir verilebilir.

**İşlem saatleri tam gün esasına göre yazılmıştır. Yarım işlem günü uygulanan tarihlerde alım satım ve valör atlama saatlerinde değişimler yaşanabilmektedir.

***Yalnızca sepet hesabı açılarak bu fona'a yatırım yapılabilir.


KTV FONU 7/24 İşleyişi
KTV FONU 7/24 İşleyişi
Fon Kodu 09:00 - 12:30 Alım 09:00 - 12:30 Satım 12:30 - 17:00 Alım 12:30 - 17:00 Satım 17:00 - 00:00 Alım 17:00 - 00:00 Satım 00:00 - 08:00 Alım 00:00 - 08:00 Satım
KTV-KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu T+0 / Limitsiz T+0 / Limitsiz T+0 / Belirli Limitler Dahilinde T+0 / Belirli Limitler Dahilinde T+1 / Limitsiz T+0 / Belirli Limitler Dahilinde T+1 / Limitsiz T+0 / Belirli Limitler Dahilinde

İşlem Örnekleri:

KTM fonu için Pazartesi 14:30 saatinde verilen alım emri, T+2(Çarşamba) öğleden sonra gerçekleşecektir.
KTN fonu için Cuma 12:00 saatinde verilen satım emri, Pazartesi(T+1) öğleden sonra gerçekleşecektir.
KTN fonu için Salı öğleden sonra 14:00’te verilen alım emri valör bir gün uzayacağından Perşembe öğleden sonra (T+2) gerçekleşecektir.
  • Yatırım Fonlarında komisyon ve vergilendirme nasıl olmaktadır?
Yatırım fonu işlemlerinizden, işlem hacmi ve kanalından bağımsız olarak milyonda 5 + BSMV oranında komisyon alınmaktadır. Yatırım fonları stopaj vergisine tabidir. Yatırım fonlarından elde edilen kardan %10 olmak üzere stopaj kesilmektedir. Elde edilen kar FIFO (İlk alınan ilk satılır.) kuralına göre hesaplanarak tahsil edilmektedir.
  • Yatırım fonu emirlerimi iptal edebilir miyim?
Yatırım fonu emir iptal taleplerinizi, emir iptal son saatine kadar şubelerimiz ve Mobil & İnternet Şube aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. İptal son saati geçen emirler için işlem yapılamamaktadır. Emir iptali, Mobil şubedeki Yatırım – Yatırım Fonu – Yatırım Fonu Emirlerim adımları takip edilerek yapılabilmektedir
13:30’a kadar verilen emirler aynı gün saat 13:30’a kadar, 13:30 sonrası girilen emirler ise ertesi gün 13:30’a kadar iptal edilebilmektedir.

Müşteri Ol 

Yatırım Fonu ile
güvenli yatırım için
Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Yatırım Fonları

Kuveyt Türk Yatırım Fonları'nı ziyaret ederek güncel bilgilerine erişebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

KT Portföy

Katılım Esaslı Yatırım’a adım atmak ve KT Portföy'ün yönettiği tüm Yatırım Fonları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Detaylı Bilgi