İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kira sertifikası; Hazine Müsteşarlığı veya Özel Sektör Varlık Kiralama Anonim Şirketince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir.

Kuveyt Türk nezdinde açtıracağınız yatırım hesabı üzerinden Kira Sertifikası alım satım işlemlerini, şubelerimiz ve İnternet Şube aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Kira Sertifikası’na Yatırım

Orta/Uzun Vadeli Sabit Getirili Yatırım İmkânı: Kira Sertifikası, sahibine hem orta hem uzun vadede sabit getiri fırsatı sağlamaktadır. Güvenli bir kira geliri elde etmek istiyorsanız, Kira Sertifikası’na yatırım yapabilirsiniz.

Kupon Ödeme: Kira Sertifikası, sahibine, kiralanan varlıkların dönemlik sabit kira gelirini alma hakkı verir.

Varlığa Dayalı: İhraç edilen bütün sertifikaların temelinde gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir maddi bir gerçeklik istenir.

Likidite İmkânı: Borsa İstanbul’da kote olduğundan, ikinci el piyasa işlemleri aracılığıyla likidite imkânı bulunur. Yatırımcılar ihtiyaçları doğrultusunda, dilerlerse vadeden önce Kira Sertifikalarını tamamen ya da kısmen nakde çevirebilir.

Kira Sertifikası işlemlerini, İnternet Şube üzerinden 09.00-17.00 saatleri arasında yapabilirsiniz.

Yatırımcı Açısından Kira Sertifikalarının Vergilendirilmesi

Dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin Kira Sertifikası alım satımından ve kira ödemesinden oluşan gelirleri yüzde 10 Gelir Vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için yüzde 10 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.

Anonim, limited ve komandit şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler için Kira Sertifikası alım satımından ve kira ödemelerinden oluşan gelirler yüzde 0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir.
Bunların dışında kalanlar yüzde 10 oranında stopaja tabi olup, ödenen stopaj, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) mükellefi kurumların Kira Sertifikası alım satım gelirleri üzerinden yüzde 1, kira ödemesi üzerinden ise yüzde 5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekir.

Bu oranlar Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilir.

Finans Portalı

Kuveyt Türk Finans Portalı'nı ziyaret ederek güncel Kira Sertifikası bilgilerine erişebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen