E-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere ve bilgilere sahip elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturadır. E-Faturanın teknik standartları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmiştir. Kuveyt Türk, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından verilen onay ile Özel Entegratör ve Saklama Kuruluşu olarak müşterilerine E-Fatura hizmetini sunar.

E-Fatura, GİB’in belirlediği şekil şartlarına uygun olarak mükellefçe elektronik ortamda oluşturulur ve imzalanır. Daha sonra GİB’in merkez denetiminden geçerek alıcıya ulaştırılır ve yine elektronik ortamda saklanır.

E-Arşiv

Kuveyt Türk e-Arşiv kullanıcısı firmalar, vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere e-mail veya SMS yoluyla fatura gönderebilecek.

Kuveyt Türk Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen onay ile müşterilerine E-arşiv (elektronik arşiv) hizmeti sunar. E-Arşiv Fatura uygulaması ile firmalar, e-fatura uygulamasına kayıtlı fatura alıcılarına E-Fatura; E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan fatura alıcılarına ise E-Arşiv Fatura düzenleyip gönderilebilecekler. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ve vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere ise talep ettikleri takdirde elektronik ortamda fatura iletmenin kolaylığını yaşayabilecekler.

Ayrıca isteğe bağlı olarak E-Arşiv faturaları kâğıt olarak da iletilebiliyor.

E-Defter

Kuveyt Türk, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen onay ile müşterilerine E-Defter (Elektronik Defter) hizmetini sunar.

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. İlk olarak yevmiye defteri ve büyük defter (Defter’i Kebir) elektronik defter kapsamına alınmıştır.

Kuveyt Türk, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen onay ile müşterilerine E-Defter (Elektronik Defter) hizmetini sunar.

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) açıklandığı şekliyle e-Defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

E-Fatura Uygulaması

E-Fatura uygulamasına başvuruda bulunmak ya da uygulamayla ilgili daha kapsamlı bilgi almak için www.efatura.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kuveyt Türk müşterisi iseniz Uyumsoft firması ile ilgili uygulamalardan indirimli faydalanabilirsiniz.

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Uygulamaları

E-Fatura uygulamasına başvuruda bulunmak ya da uygulamayla ilgili daha kapsamlı bilgi almak için www.efatura.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Size En Yakın Şube ve ATM'ler

Şube ve ATM'ler