05.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olan ücret bilgilerine aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz. Bankamız ürün ve hizmet ücretlerinde “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7. Maddesi kapsamında, TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE Endeksi artış oranının 1,2 katını aşmayacak şekilde artış yapılmaktadır. İlgili değişik hakkında 30 gün öncesinden bildirim yapılmış olup tüketicilerin değişiklik gününden itibaren 15 gün süre ile vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Vazgeçme hakkının kullanılması halinde bankamızın ürün veya hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde değişikliğin kabul edildiği varsayılır.

Ücretlerle İlgili Diğer Açıklamalar

  • Çek Karnesi Yaprağı Başına Ücret: İnternet Şube ve Çağrı Merkezi kanalları ile yapılabilmektedir. Şube ile aynı ücretlendirmeye tabidir.
  • KKB Sorgulama Raporu: İnternet Şube ve Çağrı Merkezi kanalları ile yapılabilmektedir. Şube ile aynı ücretlendirmeye tabidir.
  • Havale İşlemleri: İnternet Şube, Mobil Şube, ATM ve Çağrı Merkezi kanalları ile yapılabilmektedir. Bu işlemler ücretsiz olarak yapılmaktadır.
  • Swift: İnternet Şube ve Çağrı Merkezi kanalları ile yapılabilmektedir. Şube ile aynı ücretlendirmeye tabidir.
  • EFT İşlemleri: İnternet Şube, Mobil Şube, ATM ve Çağrı Merkezi kanalları ile yapılabilmektedir. Bu işlemleri müşterilerimiz ücretsiz olarak yapabilmektedir.
  • Ödeme hizmetlerinde işlemin azami tamamlanma süresi 4 işgünü, yurtdışı işlemlerde 5 işgünüdür. Döviz işlemlerinde işlem anındaki banka kuru uygulanmaktadır.
  • Konut Finansmanı Erken Ödeme: İnternet Şube ve Çağrı Merkezi kanalları ile yapılabilmektedir. Şube ile aynı ücretlendirmeye tabidir.

Kuveyt Türk Ürün ve Hizmet Ücretleri

05.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olan ücret bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.