İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

1- Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı

Kuveyt Türk’te Dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve Altınlarınız kurdan etkilenmeden TL’de değerleniyor.
 
Altın, Amerikan Doları, İngiliz Sterlini veya Euro mevduatlarını Türk Lirası'na dönen müşterilerimiz birikimlerini 12 ay vadeye kadar “Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı”nda değerlendirebilirken, aynı zamanda kur farkına karşı koruma avantajı elde edebilmektedir.

 Şubelerimiz, Kuveyt Türk Mobil veya İnternet Şubemizden açılabilen Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı’nın özellikleri şu şekildedir:
 • Yurt içi yerleşik gerçek* ve tüzel** kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31 Mart 2024 tarihinde hesapta mevcut bulunan Dolar, Euro, Sterlin ve Altın tutarı kadar yeni dönüşüm hesabı açabilecek olup bu tarihten itibaren geçen sürede hesap bakiyesinde bir azalma olması durumunda hesabın gördüğü en az tutar kadar hesap açabilecektir.
 • Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 30 Haziran 2023 tarihinde hesapta mevcut bulunan Dolar, Euro, Sterlin ve 31 Aralık 2021 tarihinde hesapta mevcut bulunan Altın tutarı kadar yeni dönüşüm hesabı açabilecek olup bu tarihten itibaren geçen sürede hesap bakiyesinde bir azalma olması durumunda hesabın gördüğü en az tutar kadar hesap açabilecektir.
 • Hesaplar 3, 6 ve 12*** ay vadelerde TL cinsinden açılmaktadır.
 • Hesabın kâr paylaşım oranı %95-5 ’tir. Katılım Bankacılığı esaslarına uygun olarak getiri oranı vade sonunda belli olmaktadır.
  Hesap açılış alt limiti bulunmamaktadır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Hesapla ilgili tüm ödemeler TL olarak yapılacaktır.
 • Kur farkı hak edişinin olup olmadığı, vade başlangıç tarihindeki TCMB tarafından saat başı yayınlanan döviz/altın alış kuru ile hesap kapanış tarihindeki TCMB tarafından yayınlanan saat 11:00’deki döviz/altın alış kuru baz alınarak hesaplanmaktadır. Vade sonunda hesaplanan kur farkı getirisi ile hesabın kâr payı getirisi kıyaslandığında;
            - Kur farkı getirisi, kâr payı getirisinden azsa vade sonunda sadece kâr payı ödemesi yapılacaktır.
            - Kur farkı getirisi, kâr payı getirisinden fazlaysa kâr payı ödemesi müşteri hesabına bankamız tarafından yapılacaktır. Kur farkı getirisi ile kâr payı getirisi arasındaki fark ise TCMB tarafından müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TL olarak iletilecektir.
.
 • Hesaplar vade sonunda TCMB’nin saat 11:00’de ilan ettiği döviz veya altın alış kuru üzerinden yenilenebilir. Yenilenen hesaplarda vade tarihinde TCMB’nin saat 11:00’de ilan ettiği döviz veya altın alış kuru dönüşüm kuru olarak kabul edilir.
 • Hesaptan vade öncesinde çekim yapılamamaktadır. Vade tarihinden önce çekim yapılması durumunda hesap kapatılarak cari hesaba dönüştürülmektedir.
 • Hesabın vade tarihinden önce kapatılması durumunda;
           - Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11’de TCMB tarafından açıklanan döviz veya gram altın alış kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz veya altın alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Kar payı getirisi elde edilemeyeceği gibi kurlar arasındaki oluşan fark, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılır. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, altın ve döviz kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
           - Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda TCMB tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağından hesaba ilişkin kâr payı ve kur farkı getirisi talep edilemez.
 • Vade başlangıcında Türk Lirasına dönüştürülen Dolar, Euro, Sterlin veya Altın tutarı kadar bakiye, vade sonunda TCMB'nin saat 11'de ilan ettiği döviz alış kuru ve yüzde sıfır (%0) BSMV oranı ile saat 11:00 – 12:00 arasında şubelerimizden dövize dönüştürülebilir.
 • Hesap mesai saati dışı ve tatil günleri dahil olmak üzere 7/24 açılabilmektedir. Mesai saati sonrası açılışta TCMB tarafından en son açıklanan saat 15:00 kuru, tatil günü açılışta ise TCMB tarafından bir önceki iş günü yayınlanan saat 15:00 kuru baz alınır.
 • Hesaptan para çekme ve hesap kapatma işlemleri 11:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabilmektedir.
 • Vade sonu beklenmeden yeni hesap açılabilmektedir.

2- Kur Korumalı TL Katılma Hesabı

Şubelerimiz, Kuveyt Türk Mobil veya İnternet Şubemizden 31.12.2023 tarihine kadar açılabilen Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nın özellikleri şu şekildedir:
 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Hesap 3, 6, 9 veya 12 ay vadelerde TL cinsinden açılabilmektedir.
 • Kâr paylaşım oranı %85-15 olup katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak getiri oranı vade sonunda belli olmaktadır.
  Hesabın açılış alt limiti bulunmamaktadır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Hesapla ilgili tüm ödemeler TL olarak yapılmaktadır.
 • Kur farkı hak edişinin olup olmadığı, vade başlangıç ve vade sonu tarihleri arasında TCMB tarafından saat 11:00’de ilan edilen döviz alış kuru baz alınarak hesaplanmaktadır. Vade sonunda hesaplanan kur farkı getirisi ile hesabın kâr payı getirisi kıyaslandığında;
           - Kur farkı getirisi, kâr payı getirisinden azsa vade sonunda sadece kâr payı ödemesi yapılacaktır.
           - Kur farkı getirisi, kâr payı getirisinden fazlaysa kâr payı ödemesi müşteri hesabına bankamız tarafından yapılacaktır. Kur farkı getirisi ile kâr payı getirisi arasındaki fark ise TCMB tarafından müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TL olarak iletilecektir.
 • Hesaptan vade öncesinde çekim yapılamamaktadır. Vade tarihinden önce çekim yapılması durumunda hesap kapatılarak cari hesaba dönüştürülmektedir.
 • Hesabın vade tarihinden önce kapatılması durumunda;
       - Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de TCMB tarafından açıklanan döviz alış kurunun vade başlangıç tarihindeki saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurundan düşük olması durumunda hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Kar payı getirisi elde edilemeyeceği gibi kurlar arasındaki oluşan fark, banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere TCMB’nin ilgili TL hesabına aktarılır. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, döviz kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
            - Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda TCMB tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağından hesaba ilişkin kâr payı ve kur farkı getirisi talep edilemez.
 • Hesaptan para çekme ve hesap kapatma işlemleri, Merkez Bankası tarafından saat 11:00’de döviz alış kuru açıklandıktan sonra gün içerisinde yapılabilmektedir. İş günleri dışında yapılacak işlemlerde ise son iş günü Merkez Bankası tarafından açıklanan saat 11:00 döviz alış kuru kullanılmaktadır.
 • Kur korumalı TL katılma hesapları, mevzuattaki kriterleri sağlamak şartıyla 31.12.2023 tarihine kadar devam edecektir. 01.01.2024 tarihinden itibaren yeni hesap açılamayacak ve vade sonlarında mevcut hesapların yenilemesi yapılamayacaktır. 01.01.2024 tarihinden önce açılan hesaplar, vade tarihinde kapatılarak cari hesaba dönüştürülecektir.
*Yurt içi yerleşik gerçek kişi: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişileri ifade eder.
** Yurt içi yerleşik tüzel kişi: Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişileri ifade eder.
***Vade sonu; haftasonu veya resmi tatil gününlerine denk gelmesi halinde ilk iş günü olarak belirlenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı'nı Nereden Açabilirim?
Size uygun vadeyi seçerek Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabınızı en yakın şubemiz İnternet Şubemiz, veya Kuveyt Türk Mobil üzerinden hemen açabilirsiniz! Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesaplarınızı Kuveyt Türk Mobil'i güncelleyerek açabilirsiniz.
 • Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Nedir?
Kur Korumalı TK Katılma Hesabı; TL cinsinden açılarak birikimlerinizi kur farkına karşı koruma avantajı sağlayan bir katılma hesabı türüdür.
 • Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı Nedir?
Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı; USD, EUR, GBP ve Altın birikimlerinizi TL olarak değerlendirirken kur farkına karşı koruma avantajı sağlayan bir katılma hesabı türüdür.
 • Hesaptan Para Çekmek İçin Vade Sonunu Beklemek Zorunda Mıyım?
Hesaptan para çekmek için vade sonu beklenmek zorunda değildir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda kurda düşüş varsa, kur düşüş oranı miktarınca ana paradan kesinti yapılarak kesilen tutar TCMB’ye ödenir.
 • Vade Süresini Uzatmak Mümkün Müdür?
Vade süresinde değişiklik vade gününde şubeden yapılabilmektedir. 01.01.2024 tarihinden itibaren yeni Kur Korumalı TL Katılma Hesabı açılışı yapılamayacak olup, bu tarihten önce açılan hesapların vadeleri yenilenmeyecektir.
 • Hesaptan Erken Çıkarsam Kazanç Elde Eder Miyim?
Hesaptan vadeden önce çekim yapılırsa hesaba kar payı ve kur farkı ödemesi yapılmaz. Kurda düşüş varsa, kur düşüş oranı miktarınca ana paradan kesinti yapılarak kesilen tutar TCMB’ye ödenir.
 • Vade Sonunda Kur Farkı Getirisi Elde Eder Miyim?
Vade sonunda kurdaki artış tutarı kar payı tutarından fazlaysa, aradaki fark kur farkı ödemesi olarak hesaba eklenir.
 

Müşteri Ol 

Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.