İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Leasing Nedir?

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing Avantajları

 • İşletme, leasing sayesinde nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli ve esnek geri ödeme planları belirleyebilir.
 • Ödenen kiranın kâr payı kısmı, kiracı tarafından ait oldukları dönemlere ait gider olarak yazılır.
 • Firmanın vergi durumuna bağlı olarak (ödenecek KDV bakiyesi veriyorsa) fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha cazip olabilir.
 • Sat ve Geri Kiralama modeliyle firma duran varlığını kiralayana (Kuveyt Türk’e) satarak oluşan fon kaynağı ile alternatif yatırımlar yapabilir, geri kiralama ile söz konusu malı kullanabilir, sözleşme sonunda tekrar sahibi olabilir.

Leasing Süreci

 • Yatırım amaçlı kiralamak istediğiniz malı seçin, bankamıza başvurun.
 • Kuveyt Türk size nakit akışınıza uygun bir ödeme planı sunar.
 • Teklifi kabul ederseniz proforma fatura, başvuru formu ve gerekli evrakları ulaştırın.
 • Leasing başvurunuz değerlendirilir, size değerlendirme sonuçları iletilir.
 • Leasing sözleşmesi imzalanır, operasyon süreci başlar.
 • Satıcı malları size teslim eder, Kuveyt Türk ödemeyi satıcıya geçer.
 • Kiralama süresi boyunca kiralarınızı öder, süre sonunda isterseniz malı devralırsınız.
 • Leasing başvuruları şubelerimizden yapılmaktadır. Detaylı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Leasing Ürünleri ve KDV Oranları

Ulaşım Araçları

Hava Ulaşım Araçları KDV
Uçak % 1
Helikopter % 1
Deniz Ulaşım Araçları KDV
Kuru Yük % 20
Tanker % 20
Yolcu % 20
Yat % 20

Makina ve Ekipmanlar

İş ve İnşaat Makinaları KDV
Dozer % 1
Loder % 1
Ekskavatör % 1
Taşıyıcı % 1
Forklift % 1
Turizm Ekipmanları KDV
Isıtma ve Soğutma Cihazları % 1
Mutfak Ve Çamaşırhane Donanımları % 1
Büro Ekipmanları KDV
Bilgisayar % 20
Fotokopi Makinaları % 20
Faks Makinaları % 20
Telefon Cihazları % 20
Büro Malzemesi % 20
Tekstil Makinaları KDV
Dokuma Tezgahları % 1
İplik İmalat Makinaları % 1
Boya Makinaları % 1
Konfeksiyon Dikiş Makinaları % 1
Basın Yayın ile İlgili Donanımlar KDV
Matbaa Makinaları % 20
Dizgi Sistemleri % 20
Masa Üstü Yayıncılık Sistemleri % 20
Diğer Makina ve Ekipmalar KDV
Üretim Makinaları % 1
Paketleme Makinaları % 1
Gıda Sektöründe Kullanılan Makinalar % 1
Ses ve Görüntü Ekipmanları % 20
Metal İşleme Makinaları % 1

Cihazlar

Tıbbi Cihazlar KDV
Tanı Cihazları % 10
Cerrahi Cihazlar % 10
Dişçi Üniteleri % 10
Laboratuar Donanımları % 10
Elektronik ve Optik Cihazlar KDV
Güvenlik Sistemleri % 20
Santral Sistemleri % 1
Elektrik Motorları, Jeneratörler % 1
Kesintisiz Güç Kaynakları % 1

Gayrimenkuller

Gayrimenkuller KDV
Bina % 20
Arazi % 20
 • KDV oranları genel olarak verilmiştir. Kanunen ilgili bakanlık tarafından duyurulan GTIP (Gümrük tarife istatistik pozisyonu) numaralarına göre belirlenmektedir.
 • %1 indirimli KDV Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler leasing yapabilir?

Hizmet veya mal üretimi amacıyla faaliyette olan her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları (hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş) leasing başvurusunda bulunabilir.
 • Anonim & Limited Şirketler
 • Şahıs Firmaları
 • Kolektif Şirketler
 • Serbest Meslek Sahipleri
 • Ortak Girişimler

2. Leasing'e konu ürünler nelerdir?

Yatırım malı niteliğinde olan tüm mallar ile taşınır ve taşınmaz mallar leasinge konu olabilmektedir. Fakat patent hakkı, fikri ve sınai haklar, bilgisayar yazılımı çoğaltılmış nüshaları gibi maddi olmayan ürünler için leasing yapılamamaktadır.
Esas itibarı ile bir malın leasing konusu olabilmesi için:
 • Çalışması için zorunlu olanlar dışında aksam ve aksesuar bulunmamalıdır.
 • Amortisman ayrılabilmelidir.
 • Kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren bir mal olmaması gerekmektedir.

3. Leasing'in size sağlayacağı faydalar nelerdir? 

 • Orta ve uzun vadeli esnek kira ödeme planları sunar.
 • Projelere % 100 finansman sağlar, firmaların nakit birikimleri korunmuş olur.
 • Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödeme garantisi sunar.
 • Satınalma süreci bankamızca yapılacağından; operasyonel kolaylık sağlar.
 • Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin kar payı kısmı kiracı tarafından gider kaydedilir.
 • Gümrük tarife istatistik pozisyon numarasına(GTİP) göre bir çok makine ve ekipmanda leasing yapılması halinde %1 KDV uygulanmaktadır.
 • Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.
 • Sat – geri kirala işleminde tapu malik değiştirmesine rağmen alım satım harcından muaf tutulmaktadır. Gayrimenkul bankaya devir edilirken binde 4,55 oranında harç ödenip, müşteriye devir işlemi yapılırken harç ödemesi yapılmamaktadır.

4. Leasing yapılmak istenen makinenin KDV oranı nasıl tespit edilir?

27.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren kararname ile belirlenen makine ve teçhizat grubunda yer alanların "Kararın yayın tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri" kapsamındaki kiralama ve teslimler için KDV oranı % 1 olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Bu karara göre;
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan tüm finansal kiralama işlemlerinde, GTİP numaralarına veya yeni/kullanılmış olmasına bakılmaksızın uygulanacak kira KDV oranı % 1 olacaktır.
 • Kararın 1. maddesinde yer verilen 17 no'lu maddede GTİP'leri belirtilen makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç), finansal kiralamaya konu olması halinde ve aşağıdaki koşulların sağlanması halinde uygulanacak KDV oranı % 1'dir.
 • Bu tarifelerde yer alan mal gruplarının kullanılmamış olması gerekmektedir. Kullanılmış olması halinde, herhangi bir indirim söz konusu olmayıp KDV oranı, karar öncesi uygulanan KDV oranı olacaktır. Aksam, parça, aksesuar ve teferruatlar için uygulanacak KDV oranı ise % 20'dir.
 • Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe kararname ekinde belirtilen GTİP numaraları dışında kalan tüm makine ve ekipmanların normal alımlarında KDV oranı, ekipmana göre % 10 ya da % 20 olarak kalmıştır.

5. 2. El makine ekipman için leasing yapılabilir mi? KDV avantajı var mıdır?

2. El ekipman için leasing yapılması mümkündür ancak kdv avantajı bulunmamaktadır. Leasinge konu bir makine olması halinde rayiç kdv ile leasing yapılabilir. Değer tespiti için ekspertiz yapılması gerekmektedir.

6. Leasing işlemlerinde müşteri peşinatı olabilir mi?

Leasing işlemlerinde mal bedelinin %40'ına kadar müşteri peşinatı değerlendirilebilir. Peşinata konu tutar için sadece KDV yansıtılır.

7. Leasing işlemlerinde muhtemel masraflar nelerdir?

 • Sözleşme tescili
 • Tescile tabi iş makinesi ve araçlarda plaka tescili
 • Sigorta masrafları
 • Teşvikli işlemlerde danışmanlık ücreti
 • Gayrimenkul sat geri kiralama tapu harcı binde 4,55 (sadece müşterimiz bankamıza devir ederken)
 • İthalat işlemlerinde gümrük danışmanlık ücreti
 • İşlemlerin gerektirmesi halinde vekalet masrafları oluşabilmektedir.

8. Sat geri kiralama işlemlerinde KDV oranı nedir?

Sat geri kiralama işlemleri KDV'den muaftır. Gayrimenkul ve makine sat geri kiralama işlemi yapılabilir.

9. Teşvikli leasing işlemi yapılabilir mi?

Müşterilerimiz sahip oldukları Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan destekler kapsamında alış kdv den muaf olacak şekilde leasing işlemleri yapabilirler. Belge kapsamında kar payı desteği olması durumunda ödeyecekleri kar payı için devletin belirlediği oranlarda destek ödemesi alabilirler.

10. Leasing işlemlerinde sigorta primini de fonlayabilir miyiz?

Müşteri talebine göre sigorta primleri leasing proje bedeline eklenerek geri Ödeme planına dahil edilebilir.

11. Leasing işlemlerinde kiracı değişikliği yapılabilir mi?

Müşterilerimizin talebi doğrultusunda kiraci değişikliği işlemi yapılabilmektedir.

12. Leasing işlemlerinde erken kapama yapılabilir mi?

Leasing işlemlerinde kanunen erken kapama işlemi yapılabilmektedir.

13. Leasing devir süreçleri nasıl gerçekleşmektedir?

Devir tarihi geldiğinde ve devir taksiti tahsil edildiğinde; Tescile tabi iş makinaları noter üzerinden, tescile tabi olmayan makinalar devir dekontunun kiracıya teslim edilmesi ile gerçekleşmiş olacaktır.

14. YP geri ödemeli leasing yapılabilir mi?

02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğinde belirtilen YP kullandırım koşullarını taşıyan işlemler YP geri ödemeli yapılabilir.

15. Leasing'de vade ve fiyat avantajı var mıdır?

Leasing, diğer ürünlerden pozitif anlamda ayrıştığından dolayı vade ve fiyat anlamında müşterilerimize avantaj sunmaktadır.

16. Leasing işlemlerinde sigorta yapılması gerekli midir?

Kiralanan malda oluşabilecek risklere karşı güvence sağlanması adına sigorta yapılması gerekmektedir.

17. Leasing işlemleri için yapılan demirbaş sigorta poliçeleri hangi dönemleri kapsamalıdır?

Sigorta poliçeleri kiralanan malın kurulduğu tarihten devri yapılana kadar geçerli olmalıdır

18. Leasing işlemleri için ne tür sigortalar yapılması gerekir?

Kiralanan malın niteliği ve sözleşme şartlarına göre nakliyat, montaj, leasing all risk, işyeri, konut sigortası, DASK, GES ve karayolları zorunlu sorumluluk (trafik sigortası) poliçeleri yapılabilir.

19. Yıllık yerine uzun süreli sigorta yapılmasının avantajları nelerdir?

Uzun süreli sigorta yapılması durumunda yenileme döneminde yaşanabilecek sigorta bedeli ve sigorta primi değişiklikleri olmayacak, muafiyet koşulları da değişmeyecektir. Sigorta primi geri ödeme planına dahil edilerek taksitlerle birlikte ödenmiş olur.

20. Leasing başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • Son iki yılın kurumlar vergisi beyannamesi ve detay mizanları
 • Cari ara dönem vergi beyannamesi ve detay mizanı
 • Vergi Levhası, İmza sirküleri, faaliyet belgesi ve ortakların kimlik fotokopileri
 • Başvuru sahibi firma ve firma ortaklarına ait tapu ve araç fotokopileri
 • Satıcıdan Kuveyt Türk adına düzenlenmiş proforma fatura
 • Varsa Yatırım Teşvik Belgesi görüntüleri
İşlem özelinde talep edilecek evraklar farklılık gösterebilir.
 

Leasing

Ön başvurunuzu yapın, size ulaşalım!
 
 

Leasing Hesaplama

Vade
Ay Lütfen 1 ile 5 arasında bir değer giriniz.
Kira Tutarı
Toplam Tutar
Aylık Kar Oranı
Kira Planı
*Faizsiz finans prensiplerine göre oluşturulan TLREFK oranına endeksli TLREFK Endeksli Finansal Kiralama teklifi almak için Kuveyt Türk şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz.
 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen