İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Leasing Nedir?

Leasing, diğer bir ifadeyle finansal kiralama, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmalıdır. Finansal kiralamada, finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı kiralayanda (Kuveyt Türk), kullanım hakkı kiracıdadır ve sözleşme sonunda malın mülkiyet hakkı devir bedeliyle kiracıya devredilir.

Leasing’e konu olan mal, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden temin edilebilir. Malın üçüncü bir şahıstan temin edilmesinin dışında kiracı sahip olduğu malı önce Kuveyt Türk’e satar, sonra aynı mal Kuveyt Türk tarafından kiracıya kiralanır (Sat ve Geri Kiralama modeli).

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve kârlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Neden Leasing?

 • İşletme, leasing sayesinde nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli alternatif finansman yöntemi seçeneğini değerlendirebilir.
 • Leasing ile yapılan tüm sabit kıymetler için amortisman, firma tarafından ayrılır ve yeniden değerleme yapılabilir.
 • Ödenen kiranın kâr payı kısmı, kiracı tarafından ait oldukları dönemlere ait gider olarak yazılır.
 • Firmanın vergi durumuna bağlı olarak (ödenecek KDV bakiyesi veriyorsa) fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha cazip olabilir.

Avantajlar

 • İşletme, teşviklerini değerlendirebilir.
 • Sat ve Geri Kiralama modeliyle firma duran varlığını kiralayana (Kuveyt Türk’e) satarak oluşan fon kaynağı ile alternatif yatırımlar yapabilir, geri kiralama ile söz konusu malı kullanabilir, sözleşme sonunda tekrar sahibi olabilir.
 • Leasing sözleşmeleri her türlü resim, harç ve vergilerden muaftır.
 • Leasing sözleşmesinin sonunda kiracı sembolik bir devir bedeli ile kiraladığı malın mülkiyet hakkını da devralır.

Leasing Süreci

Normal Leasing Süreci

 • Yatırım amaçlı kiralamak istediğiniz malı seçin, bankamıza başvurun.
 • Kuveyt Türk size nakit akışınıza uygun bir ödeme planı sunar.
 • Teklifi kabul ederseniz proforma fatura, başvuru formu ve gerekli evrakları ulaştırın.
 • Leasing başvurunuz değerlendirilir, size değerlendirme sonuçları iletilir.
 • Leasing sözleşmesi imzalanır, operasyon süreci başlar.
 • Satıcı malları size teslim eder, Kuveyt Türk ödemeyi satıcıya geçer.
 • Kiralama süresi boyunca kiralarınızı öder, süre sonunda isterseniz malı devralırsınız.

Sat-Geri Kirala Süreci

 • Sat-Geri Kirala işlemine konu edeceğiniz malınızı seçin.
 • Kuveyt Türk malınızı satın alma ve geri kiralama için size teklif sunar.
 • Teklifi kabul ederseniz proforma başvuru formu ve gerekli evrakları ulaştırın.
 • Başvurunuz değerlendirilir, size değerlendirme sonuçları iletilir.
 • Leasing sözleşmesi imzalanır, operasyon süreci başlar.
 • Malı Kuveyt Türk alır, size geri kiralar.
 • Kiralama süresi boyunca kiralarınızı öder, süre sonunda isterseniz malı devralırsınız.

Leasing'e Konu Ürünler

Finansal Kiralama Kanunu'na göre taşınır ve taşınmaz mallara leasing yapılabilir. Genel olarak bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal, tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir. Bunların dışında bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikri ve sınai haklar finansal kiralama sözleşmesine konu olamaz. Leasing'e konu olabilen birçok ürüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şube ve ATM'ler

Size en yakın Şube ve ATM'lere ulaşmak için
 

Leasing Hesaplama

Vade Ay
Kira Tutarı
Toplam Tutar
Aylık Getiri
Geri Ödeme Planı