İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kuveyt Türk; Teminat Mektupları, Akreditifler, Kabul-Aval Kredileri ve Referans Mektupları ile işletmelerin tüm Gayri Nakdi Finansman ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Teminat Mektupları

Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel Kuveyt Türk müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzer konularda muhatap kuruluşa hitaben Kuveyt Türk tarafından verilen taahhüttür.

Talebinize göre, Türk Lirası ya da yabancı para olarak düzenlenebilen Teminat Mektupları, iş yaptığınız resmi kurum ve kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki güvenilirliğinize katkıda bulunarak, iş hacminizin ve kârlılığınızın artmasını sağlar.

Özellikler

 • Türk Lirası ya da yabancı para üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.
 • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel metinli olabilir.
 • Konusu; mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.

Avantajları

 • Taraflar arasındaki ticari ilişkiyi Kuveyt Türk güvencesi altına alır.
 • Kuveyt Türk müşterileri, sermaye kullanmadan iş yapma imkânı ile maliyet avantajına sahip olurlar.
 • Bayiler için mal alım mektubu aracılığıyla işletme sermayesi ihtiyacı banka tarafından karşılanır.
 • Özellikle avans mektup ile büyük yatırım projelerinin ön finansmanında destek sağlar.

Akreditifler

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, Kuveyt Türk müşterisiyle ön anlaşmasına istinaden belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, yine belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir. Aynı zamanda şartlı bir banka kredisidir.

Akreditif Tarafları

 • Akreditif amiri (Applicant): Akreditif açma talimatını kendi bankasına veren ithalatçıdır.
 • Amir banka (Opening Bank, Issuing Bank): İthalatçının talimatı üzerine akreditifi açan bankadır.
 • Muhabir banka: Yurt dışındaki muhabir banka olup akreditifi alan ve ihbar eden (advising bank) gerekiyorsa teyit ilave eden (Confirming Bank) ve uygun vesaiki inceleyen (Negotiating Bank) bankadır. İhbar bankası, teyit bankası ve iştira bankası tek bir banka olabileceği gibi farklı farklı bankalar da olabilir.
 • Lehtar (Beneficiary): Kendi lehine akreditif açılmış olan ihracatçıdır.

Kabul-Aval Kredileri

İthalatçı firmaların ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek, mallara ödeme yapmadan sahip olmasına olanak veren bir finansman türüdür.

İhracatçıya ödeme, poliçe vadesinde yapılır.

Firmalar açısından ödemelerin banka garantisi altına alınmış olması, dış ticaret işlemlerinde esneklik ve güven sağlar.

Ayrıca ithalatçı firmalar ithal edecekleri malları eksiksiz ve uygun bir şekilde satın almayı garanti etmiş olurlar.

Referans Mektupları

İşletmenin Kuveyt Türk nezdindeki kredibilitesinin muhatap kurum tarafından değerlendirilmesini sağlayan Referans Mektupları, TL veya döviz cinsinden düzenlenebilir.

İçeriği itibarıyla firmanın banka nezdindeki limit-risk durumunu gösterir.

Şube ve ATM'ler

Size en yakın Şube ve ATM'lere ulaşmak için
 
 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen