Arama Yapın

Akreditifler

akreditif

Kuveyt Türk İnternet Şube üzerinden Akreditif başvuru sürecini zamandan tasarruf ederek kolayca tamamlayabilirsiniz.

Gayri nakdi finansman ihtiyacınızı Kuveyt Türk’ten alacağınız Akreditifler ile karşılayabilirsiniz.

Akreditif Nedir?

 • Akreditif, finansal bir kurum tarafından ismi geçen lehtara Kuveyt Türk müşterisi ile ön anlaşmasına istinaden belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenen belgedir.
 • Söz konusu belge, kurum tarafından belirtilen belgelerin ibrazı karşılığında düzenlenir.
 • Akreditif, aynı zamanda şartlı bir banka finansmanıdır.

Akreditif İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Kuveyt Türklü olarak ithalat akreditif ödemelerinizi Kuveyt Türk İnternet Şube üzerinden başlatabilirsiniz.
 • Kuveyt Türk İnternet Şube’ye giriş yaptıktan sonra Dış Ticaret başlığını seçin.
 • Ödeme Vadesi Takip Listeleme ekranından vadeli işlem referansını bularak kayıt oluşturun.
 • Ödeme kaynağını seçin ve akışı kapatın.
 • Ödeme akışı, kısa süre içerisinde Akreditif ve Yurt Dışı Teminat Mektupları Birimi’ne düşer.
 • Sağladığımız kolaylıktan yararlanmak için Kuveyt Türk Mobil üzerinden Kuveyt Türklü olabilirsiniz.

Akreditif Tarafları Kimlerdir?

 • Akreditif Amiri (Applicant), Akreditif açma talimatını kendi bankasına veren ithalatçıdır.
 • Amir Banka (Opening / Issuing Bank), ithalatçının talimatı üzerine Akreditif açılışını gerçekleştiren kurumdur.
 • Yurt dışında olup Muhabir Banka konumundaki kurumlar ise şu şekildedir:
  • Akreditifi alan ve ihbar eden (Advising Bank)
  • Gerekli durumlarda teyit ilave eden (Confirming Bank)
  • Uygun vesaiki inceleyen (Negotiating Bank)
  • İhbar, teyit ve iştira bankası aynı olabileceği gibi bu görevleri farklı kurumlar da üstlenebilir.
 • Lehtar (Beneficiary), kendi lehine Akreditif açılan ihracatçıdır.

Akreditif Türleri Nelerdir?

Görüldüğünde Ödemeli Akreditif (Sight L/C) – (By Payment)

 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif, şartlara uygun vesaikin lehtar tarafından vade içerisinde ibraz edilmesi halinde ödeme yapılmasını öngörür.
 • Amir banka, kendisine ibraz edilen tarihten sonraki iş gününde başlayacak şekilde vesaikleri işleme almakla hükümlüdür.
 • Amir banka ayrıca işleme alımdan maksimum 5 iş günü içerisinde lehtar bankaya rezerv bildirimi veya ödeme yapmaktan sorumludur. 

Vadeli Akreditif (By Deferred L/C)

 • Vadeli Akreditif, şartlara uygun vesaitin lehtar tarafından vade içerisinde ibraz edilmesi durumunda belirtilen vade süresinde ödeme yapılmasını öngörür.

 • Ödeme vadesi, yüklemenin gerçekleşmesine bağlı olarak belirlenen bir tarih olabilir. Alternatif olarak başlangıç tarihi belirtilmesi koşuluyla belli bir zaman sonra da ödeme vadesi niteliğinde seçilebilir. (Örneğin, B/L’den veya fatura tarihinden doksan gün sonra gibi)

Devredilebilir Akreditif (Transferable Letter of Credit)

 • Lehtarın Akreditif’e konu malın üreticisi, imalatçısı olmadığı; sadece aracılık ettiği zamanlarda Devredilebilir Akreditif kullanabilirsiniz.

 • Bir akreditifin devredilebilir olabilmesi için içerisinde bu özelliğini vurgulayan ibarenin (Transferable) bulunması gerekir.

 • Devredilebilir Akreditif’te; açılışı yapan Amir, ilk alan taraf 1. Lehtar, transferin yapıldığı taraf ise 2. Lehtar olarak anılır.

Kabul Kredili Akreditif (By Acceptance L/C)

 • Kabul Kredili Akreditif’te, şartlara uygun vesaik bir poliçe eşliğinde lehtar tarafından vade içinde ibraz edilir.

 • Ödeme, Akreditif’te belirlenen vadeye uygun olarak yapılır.

 • Vadeli Akreditif’ten farkı, uygun bir poliçenin ibraz edilmesinin zorunlu tutulmasıdır.

 • Poliçe, ihracatçı tarafından hazırlanır ve LC teyitli olması durumunda teyit bankasına çekilir. Teyitsiz olan poliçelerin çekimi ise amir bankaya yapılır.

 • Hiçbir durumda amir üzerine poliçe çekimi yapılamaz. Çünkü Akreditif’te borçlu konumundaki amir değil; amir / teyitli bankadır.

Peşin Ödemeli Akreditif (Red Clause Letter of Credit)

 • Peşin Ödemeli Akreditif, belgenin düzenlenmesine konu bedelin tamamının veya bir kısmının ihracatçıya peşin olarak ödenmesine olanak tanır.

 • Bu Akreditif türünde, risk ağırlığı malın alıcısının üzerindedir.

 • Satıcı, ödeme yaptığında ilgili malların yüklemesini gerçekleştirmez ise ödemesini geri alamayabilir. Bunun için malların alıcısı, satıcıdan avans teminat mektubu talebinde bulunur.

Akreditif işlemlerinizde hız avantajını Kuveyt Türk ile yakalayın!

Akreditifler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Akreditif’in ihracatçılar ve ithalatçılar için avantajları nelerdir?
  • Akreditif, ihracatçılara yeni pazar ve müşteriler ile güvenle çalışma olanağı sağlar. İflas ve teyit eklenmesi durumunda ülke risklerini önemli ölçüde azaltır.
  • Akreditif, ithalatçılar açısından ihracatçıya yönelik güven riskini ve peşin ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 • Kurumlar, bankaya Akreditif’e teyit ekleme konusunda baskı yapabilir mi?

Bankalar, Akreditif’e yalnızca kendi inisiyatifleri doğrultusunda teyit ekler.

 • Teyit ekleme kararı alınırken hangi kriterlere odaklanılır?

Teyit araştırması esnasında akreditifin açıldığı ülkenin ve açılışı yapan bankanın risk seviyeleri dikkate alınır.

 • Akreditif altında ödeme nasıl durdurulabilir?

Akreditif altında ödeme resmi olarak mahkeme kararı ile durdurulabilir. Gayriresmi olarak ise durdurma amir banka vasıtasıyla yapılabilir.