İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bünyesinde AB ortaklığı ile verilmekte olan tarım  destekleri için gereken tüm bankacılık süreçlerinde hızlı ve etkin destek politikasıyla yanınızdayız.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı Nedir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) amacı, ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu alanda hibeler vermektir. TKDK hibelerini IPARD anlaşması çerçevesinde vermektedir.

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programına Nasıl Başvurulur?

TKDK, IPARD hibelerini çağrı usulüyle vermektedir. Hali hazırda yapılmış olan IPARD 2' ye ait çeşitli çağrı süreçleri bulunmaktadır. Başvurular, başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında il koordinatörlüklerinde kabul edilmektedir. 

Özellikleri

 • IPARD desteğinden faydalanması uygun görülen projelere %50-%65 arasında değişen mali destek (hibe) sağlanmaktadır. Bu destek, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.
 • IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlıdır. Destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız (geri ödemesiz) olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme cezası ile birlikte geri alımı söz konusudur.
 • Belli başlı illerde , tedbir ve sektörlerde destek vermekte olup verilen destekler karşılıksızdır.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Kuveyt Türk arasında IPARD Programının desteklenmesi amacıyla protokol imzalanmıştır. Başvuru paketlerinde projenizi geliştirmek için kredi kullanımında TKDK’nın talep etmiş olduğu niyet mektubu temini için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

TKDK aşağıdaki illerde IPARD hibe desteği sağlamaktadır:

Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

Destek Verilen Sektörler Hangileridir?

TKDK ‘nın  yukarıda belirtilen 42 ilde IPARD kapsamında hibe desteği verdiği Tedbir ve sektörler aşağıdaki gibidir.

Tedbir 101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

 • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • 101-3 Kanatlı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

 • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-3 Kanatlı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tedbir 302. Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler
 • 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler
 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • 302-6 Makine Parkları
 • 302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Bu sayfadaki vergi, teşvik ve yasal yükümlülüklere ilişkin meblağ, oran ve sair veriler sadece bilgi amaçlı olup, anılan vergi ve teşvikler ile mevzuat hükümleri yetkili kamu makamlarınca her zaman değiştirilebilmektedir.  Sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemelerin takip sorumluluğu müşterilerimize aittir. Bankamız buradaki bilgileri sürekli güncel tutamayabileceğinden, bahse konu vergi ve teşvikler ile mevzuat düzenlemelerine ilişkin güncel bilgileri ilgili kamu makamlarından temin etmeniz gerekmektedir.

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen