İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Teminat Mektubu Nedir? 

Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel Kuveyt Türk müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzer konularda muhatap kuruluşa hitaben Kuveyt Türk tarafından verilen taahhüttür. Talebinize göre, Türk Lirası ya da yabancı para olarak düzenlenebilen Teminat Mektupları, iş yaptığınız resmi kurum ve kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki güvenilirliğinize katkıda bulunarak, iş hacminizin ve kârlılığınızın artmasını sağlar.

Özellikler

 • Türk Lirası ya da yabancı para üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.
 • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel metinli olabilir.
 • Konusu; mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.

Avantajları

 • Taraflar arasındaki ticari ilişkiyi Kuveyt Türk güvencesi altına alır.
 • Kuveyt Türk müşterileri, sermaye kullanmadan iş yapma imkânı ile maliyet avantajına sahip olurlar.
 • Bayiler için mal alım mektubu aracılığıyla işletme sermayesi ihtiyacı banka tarafından karşılanır.
 • Özellikle avans mektup ile büyük yatırım projelerinin ön finansmanında destek sağlar.
 • Lehdar açısından, ödeme taahhüdü desteğini almış olarak işe girmek
 • Muhatap açısından, taahhüt veya edimin gerçekleşmemesi halinde tazminat alma güvencesini kazanmış olmak.

Yurt İçi Teminat Mektubu Türleri

 • 2886 Devlet ihale kanunu kapsamında düzenlenen,
 • 4734 Kamu ihale Kanunu kapsamında düzenlenen,
 • Özel Sektör ihaleleri,
 • Hususi Konulu,
 • Mahkemelere yönelik,
 • Gümrüklere yönelik,
 • Vergi Dairelerine yönelik

Yurt Dışı Teminat Mektubu Türleri

 • Tender Guarantee (Geçici Teminat Mektubu)
 • Performance Guarantee (Kesin Teminat Mektubu)
 • Advance Payment Guarantee (Avans Teminat Mektubu)
 • Retention Money Guarantee
 • Warranty Guarantee
 • Payment Guarantee
 • Standby Letter Of Credit (Sblc)
 • Yurtdışı Kaynaklı Kredi Işlemleri İçin Verilen Teminat Mektubu

Mektup Türlerine İlişkin Genel Tanımlar

Geçici Teminat Mektubu: Kamu ve devlet ihalelerine katılmayı sağlamak amacıyla verilen, ihale kazanıldığı takdirde lehtarın kesin teminat verme ve sözleşmeyi imzalama fiillerini garanti eden teminat mektuplarıdır.

Kesin Teminat Mektubu: Lehtarın muhatap idareye olan taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti etmek ve yatırılması gereken kesin teminat tutarının yerine geçmek üzere verilen mektuplardır.

Avans Teminat Mektupları: Kamu veya özel sektör ihalelerinde, ise başlamaları için aldıkları peşin avans miktarının banka tarafından garanti edilmesidir. Sözleşme hükümlerine uygun olarak yüklenici taahhütlerini yerine getirdikçe, avans, hak edişlerinden mahsup edilmek suretiyle geri alınır.
 

Limit Türüne Göre Mektuplar

Limit İçi Teminat Mektupları: Devlet İhale Kanunu’nda sayılan devlet kurumlarına hitaben, kanunda belirtilen işler için verilen mektuplardır.
Limit Dışı Teminat Mektupları: Resmi dairelere tabi olmayan işler için verilen mektuplardır. Bu mektuplarda garanti edilen tutarlar, limit harici düzenlenebilir.

Elektronik Teminat Mektubu (ETMP)

Elektronik Teminat Mektubu Platformu üzerinden sisteme dahil olan kamu ve özel nitelikli kurum ve kuruluşlara elektronik teminat mektubu Kuveyt Türk’den verilebilmektedir.
Bankacılığın en bilinir ürünlerinden olan teminat mektuplarında düzenleme, teslim, iade, güncelleme ve tazmin gibi süreçler elektronik ortamda yürütülebilecek; sahte teminat mektubu risklerinin önlenmesi, iş akışlarının   hızlanması ile iş gücü verimliliğinin sağlanması, kağıt kullanılmayarak doğaya katkı sunulması, fiziken arşivleme maliyetinin ortadan kalkması, zaman tasarrufunun sağlanması gibi lehdar, muhatap ve bankamıza pek çok fayda sağlanacaktır.
 
Elektronik Teminat Mektubu verilebilecek kamu kurum ve firma listesi için tıklayınız.

Online Başvuru ve Online Teslimat

 • Kuveyt Türk Mobil ve İnternet Şube üzerinden teminat mektubu başvurularınızı hızla gerçekleştirebilir, e-ihale,vergi iade ve gümrük mektubu işlemleriniz için online başvuruya ek olarak online teslimattan da faydalanabilirsiniz.
 • E-İhale, Vergi Daireleri ve Gümrük Müdürlüklerine hitaben elektronik teminat mektubu düzenlenmesini, iade, tazmin, ibra gibi işlemlerin online olarak gerçekleştirilmesi sağlanıyor.
 • Şubeye gelmeden; ofisten, evden talebinizi iletebilir, zamandan tasarruf sağlar ve aynı zamanda kağıtsız bankacılık deneyimi ile doğa dostu işlem gerçekleştirirsiniz.

Kuveyt Türk Mobil’den Nasıl Teminat Mektubu Başvurusu Yapabilirim?

 • Kuveyt Türk Mobil’deki Başvurularım menüsünde Teminat Mektubu altında yer alan Teminat Mektubu Başvuru menüsü seçilir. Teminat mektubu bilgilerinin girişi yapılır.
 • Başvurusu yapılan teminat mektubunun durumu, Teminat Mektubu menüsü altında yer alan Teminat Başvuru İzleme menüsünden takip edilebilir.
 • Başvuru onaylandıktan sonra online teminat mektubu teslimi anlık gerçekleştirilirken fiziki mektuplar ise seçilen fiziki şubeden teslim alınır.

İnternet Şube’den Nasıl Teminat Mektubu Başvurusu Yapabilirim?

 • Kuveyt Türk Kurumsal İnternet Şube’ye girilir.
 • Başvurularım menüsündeki Teminat Mektubu altında yer alan Teminat Mektubu Başvuru menüsü seçilir. Teminat mektubu bilgilerinin girişi sisteme yapılır.
 • Başvuru onaylandıktan sonra seçilen şubeden teminat mektubu teslim alınır.
 • Başvurusu yapılan teminat mektubunun durumu Teminat Mektubu menüsü altında yer alan Teminat Başvuru İzleme menüsünden takip edilebilir.
 

Teminat Mektubu

Ön başvurunuzu yapın, size ulaşalım!
 

İnternet Şube

Kuveyt Türk İnternet Şubesi'ne hemen girmek için

 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen