İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
Katılım sigortacılığı esaslarına göre 2009 yılında hayat dışı sigortacılık alanında kurulan Neova Katılım Sigorta, müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor.
Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova, Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 2,83 piyasa payıyla 11. sırada, katılım sigortacılığı sektöründe ise yüzde 50,72 piyasa payıyla ilk sırada yer alıyor.
14 bölge müdürlüğü, 2 bin 300 acentesi ve 250’yi aşan çalışanıyla hayat dışı katılım sigortacılığı alanında 11 yıldır lider ve öncü konumda bulunan Neova Katılım Sigorta, müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle hayat dışı katılım sigortacılığı sektöründeki öncü pozisyonunu sürdürmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya artan bir hızla devam ediyor.

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Türkiye’de katılım sigortası ismiyle anılan tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır. Katılım sigortacılığı, değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.
Mevzuat bakımından tekâfül, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade etmektedir.

Katılım Sigortacılığı Sisteminin Temel İlkeleri:

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması.
  • Primlerin toplandığı prim havuzunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması.
  • Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primlerin faiz dışı piyasa araçlarında (katılım bankaları, sukuk, BIST katılım endeksi, kıymetli metaller, döviz vb) değerlendirilmesi.
  • Sigorta teminatı verilen konularda dinen gayri ahlaki ya da meşru görülmeyen iktisadi kıymetler konusunda seçici davranılması.
  • Fıkıh alanında ihtisas sahibi bir danışma heyetinden hizmet alınması.
Neova Katılım Sigorta’nın faaliyet gösterdiği alanlardaki en önemli ilkesi, tüm operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.
Neova Katılım Sigorta hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz: www.neova.com.tr