İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kira Sertifikası (Sukuk) nedir? Sukuk Yapıları Nelerdir?

 • Kira sertifikası ya da sukuk, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını gösteren, yatırımcısına belirli periyotlarda sabit veya değişken getiri sağlayan, ikincil piyasalarda alım satıma konu edilebilen faizsiz sermaye piyasası ürünüdür.
 • Kira sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketlerince (VKŞ) ihraç edilir. VKŞ kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir.
 • Kuveyt Türk, bilançosunda bulunan gayrimenkullerini, leasing yoluyla portföyünde tuttuğu makine, teçhizat gibi varlıklarını ve yatırım sukuklarını dayanak varlık olarak sertifikalaştırarak Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla bu varlıkların mülkiyetini yatırımcıya transfer ederek sukuk ihracı yapar. Yatırımcılar ise, söz konusu varlıklar üzerinde payları oranında hak sahibi olurlar ve vade sonuna kadar varlıkların ürettiği getirileri elde ederler.  
 • Sukuk, farklı yapılarda ihraç edilebilmektedir. Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe, Alım-Satıma, Ortaklığa ve Eser Sözleşmesine Dayalı sukuklar bu yapılardan bazılarıdır.
 • Buraya tıklayarak kira sertifikasını anlatan kısa animasyonumuzu izleyebilirsiniz.

Müşteri Ol 

Kira Sertifikası alıp satmak için
Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Finans Portalı

Kuveyt Türk Finans Portalı'nı ziyaret ederek güncel Kira Sertifikası bilgilerine erişebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Kira Sertifikası (Sukuk) Nasıl Alınır?

 • Kira Sertifikası alım satım işlemleri Kuveyt Türk Mobil , İnternet Şube ve size en yakın Kuveyt Türk Şubesi aracılığıyla yapılabilmektedir.
 • Kira sertifikası alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yatırım hesabınızın olması gerekmektedir.
 • Yatırım hesabını Kuveyt Türk Mobil ve İnternet Şube üzerinden Yatırım Menüsü’nden açabilirsiniz.
 • Yatırım hesabı açıldıktan sonra kira sertifikası almak istenilen tutarın açılan yatırım hesabına gönderip Yatırım Menüsü’ndeki Kira Sertifikası bölümünden alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kira Sertifikası (Sukuk) Faizsiz Finans Prensiplerine Uygun mudur?

Kira Sertifikası, İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından faizsiz finans prensiplerine uygun olarak kabul edilmiştir. Bankamızın Danışma Kurulu tarafından onaylanan sukuk yapılarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Kira Sertifikası Getiri Oranları

Kira sertifikasından elde edilecek getiri oranları ihraç bazında değişiklik göstermektedir. Güncel oranları ve getiriler ile ilgili size en yakın şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.
 

Kira Sertifikaları

ISIN Döviz Cinsi Alış Getiri (%) Satış Getiri (%) Vade Sonu
TRD070933T11 TL 24,62 22,00 07.09.2033
TRD081128T13 TL 32,89 27,00 08.11.2028
TRD040226F16 EUR 3,42 3,25 04.02.2026
TRD180326T13 ALT (gr) 2,00 1,75 18.03.2026

Kira Sertifikası’nın Avantajları

 • Orta/Uzun Vadeli Sabit Getirili Yatırım İmkânı: Kira Sertifikası, sahibine hem orta hem uzun vadede sabit getiri fırsatı sağlamaktadır.
 • Dönemsel Getiri Ödemesi: Kira Sertifikası, sahibine, kiralanan varlıkların dönemsel sabit kira getirisini alma hakkı verir.
 • Varlığa Dayalı: İhraç edilen bütün sertifikaların temelinde gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir maddi bir gerçeklik istenir.
 • Likidite İmkânı: Borsa İstanbul’da kote olduğundan, ikinci el piyasa işlemleri aracılığıyla likidite imkânı bulunur. Yatırımcılar ihtiyaçları doğrultusunda, dilerlerse vadeden önce Kira Sertifikalarını tamamen ya da kısmen nakde çevirebilir.
 • Teminata Alma Avantajı: Kuveyt Türk tarafından ihraç edilen kira sertifikalarını Bankamızda teminat olarak da kullanabilirsiniz.
 • Vergi Avantajı:
  • Gerçek kişi yatırımcılar için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç etmiş olduğu sukuklar’da %10 stopaj kesintisi bulunmakta iken Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilen sukuk ihraçlarında %15 stopaj kesintisi bulunmaktadır.
  • Dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin kira sertifikası alım satımından ve kira ödemesinden oluşan gelirleri %5 gelir vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için yüzde 5 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmez.
  • Anonim, Limited ve Komandit şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler için kira sertifikası alım satımından ve kira ödemelerinden oluşan gelirler %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir.
  • Bunların dışında kalanlar %5 oranında stopaja tabi olup, ödenen stopaj, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) mükellefi kurumların kira sertifikası alım satım gelirleri üzerinden %1, kira ödemesi üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekir.
  • Bu oranlar Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilir.
* Kira Sertifikası işlemlerini, İnternet Şube  ve Kuveyt Türk Mobil üzerinden 09.00-17.00 saatleri arasında yapabilirsiniz.

Güncel Kira Sertifikası Arzımız

91 gün vadeli 250.000.000 TL nominal değerli, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olduğu Kira Sertifikaları nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç ediliyor.
 
Talep Toplama Tarihi 29 Kasım 2022
İhraççı Kuruluş KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
Yetkili Yatırım Kuruluşu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kira Sertifikası arzıyla ilgili SPK İhraç Onay yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcı olarak yer aldığı, 10.000.000.000 TL'ye kadar, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan dokümanlar ekte yer almaktadır.)
SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı
SPK Onayına Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu
SPK Onayına Sunulan Özet
Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı
Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu
Onaylı Özet
 

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2020)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (03/12/2020 tarih ve 75/1466 sayılı karar)

8.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 8.000.000.000-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (05/12/2019 tarih ve 70/1565 sayılı karar)

7.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 7.000.000.000-TL (Yedi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (13/12/2018 tarih ve 63/1459 sayılı karar)

5.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017 -II)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 5.000.000.000-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (29/12/2017 tarih ve 48/1569 sayılı karar)

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2017 -I)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 2.000.000.000-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (24/02/2017 tarih ve 8/281 sayılı karar)

1.850.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-II)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.850.000.000-TL (Bir milyar sekiz yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (15/02/2016 tarih ve 5/164 sayılı karar))

150.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2016-I)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 150.000.000-TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (23/03/2016 tarih ve 10/322 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2015)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (12/06/2015 tarih ve 15/715 sayılı karar)

1.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2014)

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. (19/08/2014 tarih ve 25/308 sayılı karar)