İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

BES Otomatik Katılım

Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe girecek olan Otomatik Katılım Sistemi ile 45 yaşını doldurmamış tüm kamu ve özel sektör çalışanları otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kayıt olacak. Bu süreçte, eğer bir çalışansanız kendi huzurlu geleceğinizi güvence altına almak için, eğer işverenseniz, çalışanlarınızın bugünkü refah düzeyini emekliliklerinde de devam ettirebilmelerine katkıda bulunabilmek için vereceğiniz karar son derece önemli. Kuveyt Türk Bireysel Emeklilik, çalışanların huzurlu geleceğini güvence altına alırken, faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi sayesinde işverenlerin de içini rahat ettirir.

SGK ve BES

Sosyal güvenlik, hayatın türlü sonuçları karşısında oluşabilecek mağduriyetlerin asgari düzeye inmesini sağlar. İnsanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. SGK, devlet tarafından tüm çalışanları güvence altına alan zorunlu bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ise aktif çalışma yaşamı boyunca yapılacak düzenli tasarrufların uzun dönemli yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde bireylerin finansal açıdan daha rahat etmesi için güvenli bir şekilde tasarruf yapılmasını, bu tasarrufların ayrıca yatırıma çevrilmesini sağlayan özel, gönüllülük esaslı bir emeklilik sistemidir.

Türkiye’de 1. Basamak olan sosyal güvenlik sistemi ve 3. Basamak olan gönüllü bireysel emeklilik sistemi mevcuttu. Şimdi 2. Basamak olan otomatik katılım sistemi de devreye giriyor.

Otomatik BES

Otomatik Katılım, ülkemizde yeni yasalaşan ve 45 yaş altında, kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edildiği bir uygulamadır. Otomatik Katılım’ın %30 Devlet Katkısı, sisteme giriş yapan çalışanlara bir kereye mahsus verilecek olan 1000 TL ek katkı payı ve emeklilik hakkı kazanıldığında elde edilecek %5 ek katkı payı gibi avantajları sayesinde, günümüzün en karlı tasarruf aracı olan BES, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının geleceğini güvence altına alacak.

Otomatik Katılım Hakkında

Otomatik Katılım, ülkemizde yeni yasalaşan ve 45 yaş altında, kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edildiği bir uygulamadır. Otomatik Katılım'ın 1 Ocak 2017'de devreye girmesi ile birlikte sisteme 13 milyon kişinin katılması ve 10 yıllık dönemde 90 milyar TL'lik tasarruf oluşturulması beklenmektedir.

Otomatik Katılım; özellikle ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok ülkede başarıyla uygulanmakta olup Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcı sayısını hızlı ve pratik bir şekilde artırmaya, tasarruf bilincinin tüm kitleleri kapsamasına ve tabana yayılmasına yardımcı olacaktır.

2017 başı itibarıyla Otomatik Katılım ülkemizde de faaliyete geçtiğinde, emeklilik döneminde çalışanların yaşam standartlarını korumaları için ikinci bir gelir imkanı sunacak, tasarruf açığını azaltırken ülke ekonomimize de uzun vadeli kaynak sağlayacaktır.

BES Otomatik Katılım Sıkça Sorulan Sorular

1- Otomatik Katılım’a kimler dahil olabilecek?

T.C. vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamında olup, kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2017 tarihinde 45 yaşını doldurmamış çalışanlar otomatik katılım kapsamında yer alacak.

2- Hangi çalışanlar Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olacak?

Sosyal Sigortalar Kurumu’na (4/a) bağlı çalışanlar ile T.C. Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurları (4/c) otomatik katılım kapsamında yer alacak.

3- Bağkur’lu çalışanlar Otomatik Katılım’a dahil olabilecek mi?

Bağkur sigortalıları (4/b) otomatik katılım kapsamında yer almayacaktır.

4- Çalışanlar Otomatik Katılım Sistemi’nde ne kadar katkı payı ödeyecekler?

Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecek. Örneğin aylık 2.029,50 TL ücret alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 60 TL olacak.
Daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşabilmek için çalışan, daha yüksek bir tutarda katkı payı ödemeyi de talep edebilecek.

5- Ödenebilecek katkı payına ilişkin bir üst sınır olacak mı?

Evet. Hali hazırda prime esas kazancın üst sınırı 2018 yılı için 15.221,25 TL. Ödenecek katkı payının prime esas kazancın %3’ü olacağı dikkate alındığında, katkı payının 60 TL ile 456 TL arasında değişebileceği söylenebilir. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’ nun bu oranı değiştirme veya katkı payına maktu limit getirme yetkisine sahip olacağı kanun değişikliğinde belirtilmiştir.

6- Otomatik katılımda da %30 Devlet Katkısı avantajı katılımcılar için olacak mı?

Evet. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki %30 Devlet Katkısı avantajı çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına aynı şekilde yansıyacaktır.

7- Otomatik Katılım’ın başka ne gibi avantajları olacak?

Devlet Katkısı avantajının yanı sıra çalışanlara, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ek Devlet Katkısı sağlanacak. 2 aylık cayma süresi sonunda cayma hakkını kullanmayan çalışanlara sağlanacak bu avantaj kanunda belirtilen Devlet Katkısı hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olacak.

Ayrıca emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl boyunca, yıllık gelir sigortası kapsamında düzenli gelir olarak almayı tercih eden çalışana birikiminin %5’i karşılığında ayrıca bir ek Devlet Katkısı ödemesi daha yapılacaktır. Bu ek ödemeler mevcut sisteme göre ayrı bir avantaj sunacaktır.

8- Otomatik katılım sistemine devam etmek istemeyenler ne yapacak?

Çalışanlar, emeklilik planına dahil olduklarının kendilerine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilirler.

9- Katkı payı ödemelerine ara verilebilir mi?

Evet. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek hallerde katkı payı ödemeye ara verilmesini talep edebilir.

10- Cayma hakkım dolduktan sonra ayrılma hakkım olacak mı? Ayrılmaya ilişkin bir kısıtlama ya da ek koşul söz konusu mudur?

Ayrılma koşullarının mevcut sistemdeki gibi belirlenmesi beklenmekte olup sistemden çıkış durumunda, sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden, sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bu konuda yakın zamanda çıkacak düzenlemeler belirleyici olacaktır.

11- Emeklilik şirketleri tarafından Otomatik Katılım’da giriş aidatı ya da yönetim gider kesintisi alınacak mı?

Hayır. Fon işletim gider kesintisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

12- Çalışanın şirketinde oluşabilecek haciz ve iflas durumlarında çalışan katkı payları korunacak mı?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde, imtiyazlı bir alacak olarak nitelendirilecek. İşverenler ilgili yükümlülükler bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek ve yükümlülüklere uymayan işverenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

13- Çalışanlar Otomatik Katılım için emeklilik şirketlerine bizzat mı başvuracak?

Hayır. İşverenler emeklilik şirketlerine başvurarak çalışanlarının emeklilik planına dahil olmalarını sağlayacaktır. Sisteme katılımın daha basit bir şekilde olması beklenmektedir.

14- İşyerlerinin hangi tarihe kadar Otomatik Katılım’a dahil olmaları gerekiyor?

Uygulama kapsamına girecek işyerleri ile çalışanların ücretlerini dikkate alarak uygulama başlangıç tarihleri Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca belirlenerek, duyurulacaktır.

15- İşveren katkı payı ödeyecek mi?

Hayır. Otomatik katılım uygulaması kapsamında yalnızca çalışanlar katkı payı ödeyeceklerdir.

16- Bireysel Emeklilik Sistemi’nde hesabı olan çalışanların da yeni hesap açması gerekecek mi?

Hali hazırda bireysel emeklilik hesabı bulunan çalışanlar için otomatik katılım kapsamında yeni bir bireysel emeklilik hesabı açılması beklenmektedir. Ancak bu hususa ilişkin detaylar daha sonra duyurulacaktır.

17- Çalışanın işyeri değişikliği durumunda otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketinde açılan hesabı ne olacak?

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik süresine aktarılır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılabilecektir.

 

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi